Skip to main content

15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen

I dag onsdag 29. november går testmiljøet MT1 over fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i utregningen av grunnlaget til balanseavregning. 

Timesverdiene som Elhub beregner for profilavregnede målepunkt blir nå profilert til kvartersoppløsning og distribuert i kvartersoppløsning. Det betyr at FPPC-, FPC- og TPC-verdiene kun blir tilgjengelige i kvartersoppløsning. Ønsker markedsaktørene disse verdiene i timesoppløsning må de summeres i eget system. 

Målepunkt som er timesavregnet blir transformert til kvartersverdier ved Elhubs 6015 transformering. Disse vil kun bli brukt til utregning av balanseavregningen og ikke distribuert ut til markedsaktørene.
 

Testing av Fase 2 endringene:

 • Elhub vil sende inn måleverdier på nettområdene til Edielportalen og eventuelle andre nettområder hvis nettselskap eller systemleverandører ønsker dette. Bare ta kontakt på post@elhub.no hvis dere ønsker dette.

 • Elhub vil kjøre D+3 og D+5 i balanseavregningen hver dag for alle nettområder i MT1.

 • Når D+5 blir godkjent vil dette generere FPPC-verdier på de profilavregnede målepunktene med 15 minutter oppløsning. 

 • Elhub vil kjøre avviksoppgjøret 2-3 ganger i MT1 før 22. januar 2024. Første kjøring er planlagt 12. desember. Dette er for de aktørene som ønsker å teste mottak av resultatet fra oppgjøret. 

Kraftleverandører kan teste mottak av 15 minutter intervallverdier på profilavregnede målepunkt hvis de er kraftleverandør på profilavregnede målepunkt i Edielportalens nettområde. 

Dette gjelder også for resultater fra balanseavregning.
 

Nettselskap kan teste mottak av 15 minutter intervallverdier på profilavregnede målepunkt hvis D+5 blir godkjent i balanseavregningen. Enten må nettselskapet selv sende inn måleverdier slik at nettområdet går sånn omtrent i balanse, eller be Elhub sende inn måleverdier på vegne av dere. 

Dette gjelder også for resultater fra balanseavregning.

Utsending av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør er oppdatert fra 16. oktober

Det har dessverre vært feil kommunisert fra Elhub sin side angående endringer for utsending av resultater fra balanseavregningen og avviksoppgjøret. Dette er allerede inkludert i Fase 1, der noen av endringene ikke blir tatt i bruk før Fase 2.

Se informasjon om endringene her:
Endringene i Elhub for 15minutter | Utsending av resultater fra balanseavregning og avviksoppgjør

Produksjonssetting av 15 minutter endringene til Elhub skjer nå til helgen.

 

Dette er en oppsummering av informasjon som er publisert angående 15 minutter endringene og informasjon om nedetiden for å produksjonssette dette.
Detaljert informasjon om endringene som kommer: Endringene i Elhub for 15 minutter
Nyhetssak med informasjon om nedetiden: Nedetiden i Elhub sitt produksjonsmiljø ifbm. produksjonssettingen av 15 minutter endringene (Fase1 endringene) - Elhub

Driftsmeldingen om nedetiden, denne vil oppdateres under selve nedetiden: Nedetid i Elhubs produksjonsmiljø fra lørdag 14. oktober kl. 11:00 til mandag 16. oktober kl. 00:00 - Elhub

 

Informasjon om nedetiden er lenger ned i e-posten.

 

Ønsker å påpeke at selv om Elhub produksjonssetter 15 minutter endringene natt til mandag 16. oktober så vil innsendingen av intervallverdier (timesverdier) for tidligere bruksdøgn være lik som før.
Det er først når netteier på målepunkt endrer avlesningsoppløsningen fra times- til kvartersoppløsning at Elhub forventer kvartersverdier og videresender disse til kraftleverandør og eventuelle tredjeparter.

Vi ønsker at endring fra times- til kvartersoppløsning skjer kontrollert, gjerne med et målepunkt først for å sikre at det gikk fint før man gradvis endrer resten. Alle målepunkt som skal over på 15 minutters oppløsning må være det innen 22. januar 2024.

Ønsker netteiere å teste mer i et av Elhub testmiljøer før de endrer målepunkt til kvartersoppløsning så er det fortsatt muligheter for dette i både MT1 og MT2.

 

Målepunkt som skal over på 15 minutter oppløsning (mer detaljert om hvilke målepunkt her: Hvilke målepunkt skal over på 15 minutters oppløsning?)

 • Forbruksmålepunkt definert som høyspenningsanlegg

 • Produksjonsmålepunkt (unntatt plusskunder)

 • Utveksling

 • Umålte anlegg (nytt forslag fra RME i høringen)

 

Utvekslingsmålepunkt
Vi oppfordrer netteier til å gi beskjed til nabonetteier ved overgangen til kvartersoppløsning på utvekslingsmålepunkt, da Elhub ikke gir beskjed om dette utenom at Elhub sender kvartersverdiene som blir sendt inn videre.
Innsending av måleverdier på utvekslingsmålepunkt ved overgang til avregning på 15-minutters oppløsning

 

De mest relevante endringene som kommer fra 16. oktober som nettselskap og kraftleverandører (mulig tredjeparter) må støtte er (hvis det er relevant):

 • Kraftleverandører (og tredjeparter) må være klare for mottak av kvartersverdier ved endring av avlesningsoppløsning.

 • FPPC, FPC, og TPC blir sendt ut med ny produktkode. Produktkoden går fra 8716867000030 til 4700000000101.

  • PPC vil ikke bli generert lenger.

 • Nytt grunndataelement som heter "Avlesningsoppløsning". Alle målepunkt vil få grunndataelementet "Avlesningsoppløsning", og dette blir satt til "Time".

  • Avlesningsoppløsning vil fungere på samme måte som andre informasjonselementer på målepunkt og oppdateres gjennom de samme BRSene, fremst "BRS-NO-302 - Oppdatering av grunndata – nettselskap".

  • Elhub endrer avregningsmetode for timesavregnede målepunkt, og disse blir satt til " Intervallavregnet".

 • Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen.

  • Lagt til elementet ExcludeFromSettlement i klassen MeasurementDefinition i BIM meldingene NotifyStartOfSupply og NotifyMeteringPointCharacteristics.

  • Nytt for nettselskap er at de vil få denne informasjonen tilsendt fra Elhub i NotifyStartOfSupply eller NotifyMeteringPointCharacteristics.

 • Fjerning av "BRS-NO-306 – Endring i avregningsform". Endring av avregningsform skal gjøres med "BRS-NO-302 – Oppdatering av grunndata – nettselskap" fremover.

 • Det er endringer knyttet til beregnede målepunkt (tidligere kalt virtuelle målepunkt)

 

 

Nedetiden:
Nedetiden starter lørdag 14. oktober kl. 11:00 etter at balanseavregningsgrunnlag jobbene har kjørt ferdig (D+1 til D+5) og alle meldingene ifbm. dette er sendt ut.

Nedetiden avsluttes rett over midnatt natt til mandag 16. oktober kl. 00:00.

 

Under nedetiden vil Elhub gjennomføre disse endringene: Tidsplan og beskrivelse av endringene ved overgangen til Fase 1 og Fase 2 (elhub.no)
Elhub vil ikke sende ut noen markedsprosesser som følge av endringene som gjennomføres på målepunktene.

 

Detaljer nedetidsplan ser du her: Nedetiden i Elhub sitt produksjonsmiljø ifbm. produksjonssettingen av 15 minutter endringene (Fase1 endringene) - Elhub

Tar forbehold om at noe av informasjonen under kan endres. Det vil informeres om i driftsmelding og nyhetssaken.

 

Måleverdier og balanseavregningen:

 • Etter nedetiden må nettselskapene sende inn måleverdier for både 14. og 15. oktober. Det er viktig å huske på at innsendingen må skje i riktig rekkefølge. Først må måleverdiene for 14. oktober inn før Elhub godkjenner måleverdiene for 15. oktober. Elhub tillater ikke hull i tidsserien.

 • Balanseavregningen vil starte på et senere tidspunkt enn vanlig, mandag 16. oktober etter at Elhub har mottatt det meste av måleverdier for både lørdag og søndag.

 

 

Markedsprosesser:

 • Alle meldinger som sendes inn, inkludert BRS-NO-611 i nedetiden vil bli avvist under nedetiden. De vil bli avvist med “Elhub processing error, please try again later”.

 • Meldinger som sendes inn til Elhub i forkant av nedetid, vil prosesseres som normalt i henhold til de tidsfrister som gjaldt da meldingene ble sendt inn. Returmelding blir generert ut når Elhub er oppe igjen.

 • Hvis man bufrer opp meldinger og sender inn disse til Elhub på mandagen, må man forholde seg til den tidsfristen som gjelder for mandag og endringene som kommer med 15 minutter Fase 1. Igjen, hvis man bufrer opp en 302 og datoen er på tirsdag, kan den bli avvist fordi det er nye krav om MRO i meldingen på mandag.

 • Eksempler:

  • Dersom det initieres en BRS-NO-302 på lørdag med endringsdato lørdag, vil meldingen avvises når den sendes inn mandag. Nettselskapet må i tilfelle sende BRS-NO-402 på mandag med endringsdato lørdag.

  • Dersom det initieres en BRS-NO-101 på lørdag med endringsdato mandag, vil meldingen avvises i henhold til tidsfrister for leverandørbytte. Man må da sende BRS-NO-101 med oppstart tidligst onsdag (for timesavregnet målepunkt).

  • Vi åpner for innsending av markedsprosesser (inkludert BRS-NO-611) rett over midnatt natt til mandag 16. oktober med unntak av BRS-NO-303, BRS-NO-315 og BRS-NO-317.

 • Presisering rundt enkelte BRSer:

  • BRS-NO-303, BRS-NO-315 og BRS-NO-317 vil holdes stengt frem til vi ser at Elhub er noenlunde ajour med kompletthet for måleverdiinnsendingen for 14. 15. oktober. Ytterligere informasjon om dette vil bli oppdatert i driftsmelding. 

 

 

Polling:

 • Vi åpner for POLLing samtidig med åpning rett over midnatt natt til mandag. 

Innhold

Ved spørsmål ta kontakt med Elhub på post@elhub.no eller +47 23 90 30 40.

Webinar - 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 

Se gjennomført webinar om overgangen til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen her:

Webinar: 15-minutter balanseavregning - Elhub


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.