Re-planlegging av tidsplanen til 15-min prosjektet

Nye datoer er nå publisert se: Tidsplan (elhub.no)

Introduksjon

Utregning av grunnlaget til balanseavregningen i Elhub skal over på kvartersoppløsning. Dette krever tilpasninger hos Elhub og markedsaktørene som er knyttet opp til Elhub. Det kommer endringer i grunndata, måleverdiinnsending, avregningsgrunnlag og avviksoppgjøret. På denne siden finner dere all informasjon om 15 minutters prosjektet i Elhub:

 

Ved spørsmål ta kontakt med Elhub på post@elhub.no eller +47 23 90 30 40.

Webinar - 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 

Se gjennomført webinar om overgangen til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen her:

Webinar: 15-minutter balanseavregning - Elhub