Re-planlegging av 15-min prosjektet

Hensikten med overgangen til 15 minutters tidsoppløsning i Elhub er å gi grunnlag til 15 minutters intradag og ubalansepriser​. På bakgrunn av utsettelsen til mFRR prosjektet vil Elhub endre tidsplanen til hele 15 minutter prosjekt. Dette fordi at Elhub ikke ser det som hensiktsmessig å forsere 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen lenge før 15 minutters priser vil være tilgjengelig​. Nye datoer er ikke bekreftet enda, men vi ser for oss å starte med testing for systemleverandørene og aktørene for Fase 1 i slutten av 2022 eller starten av 2023.

 

22. mai 2023 vil eSett fortsatt gå over til kvartersoppløsning på balanseavregningen​. Enten ved å motta kvartersverdier eller dele timesverdiene på fire.

Les mer utsettelsen av mFRR her: ​

Automatisert nordisk aktiveringsmarked for tertiærreserver (mFRR) innføres i løpet av okt.-nov. 2023

New go-live date for Nordic mFRR EAM in October / mid-November 2023

Introduksjon

Utregning av grunnlaget til balanseavregningen i Elhub skal over på kvartersoppløsning. Dette krever tilpasninger hos Elhub og markedsaktørene som er knyttet opp til Elhub. Det kommer endringer i grunndata, måleverdiinnsending, avregningsgrunnlag og avviksoppgjøret. 

 På denne siden finnes all informasjon om 15 minutters prosjektet i Elhub:

Informasjonen skal være tilstrekkelig for å kunne starte utviklingen for støtte av disse endringene som kommer.

Oppdatering av selve markedsdokumentasjonen under Elhub Edielstandard vil komme på plass i løpet av våren 2022.

 

Ved spørsmål ta kontakt med Elhub på post@elhub.no eller +47 23 90 30 40.

Webinar - 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 

Se gjennomført webinar om overgangen til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen her:

Webinar: 15-minutter balanseavregning - Elhub