Innhold

Ved spørsmål ta kontakt med Elhub på post@elhub.no eller +47 23 90 30 40.

Webinar - 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen 

Se gjennomført webinar om overgangen til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen her:

Webinar: 15-minutter balanseavregning - Elhub