Skip to main content

Testmiljø - Market Trial 2 (MT2)

Testmiljø for 15-minutter prosjektet heter Market Trial 2 (MT2). Dette miljøet vil brukes til test og verifisering for markedsaktørene og deres systemleverandører for 15 minutters endringene som kommer i Elhub.

Link til testmiljø i Elhub Aktørportal https://portal-mt2.elhub.no/

Login / Opprette personlig bruker til MT2

Vi har ikke mulighet til å bruke ID-porten i dette miljøet. Løsningen som blir brukt heter Oracle Identity Cloud Service (IDCS). Dette er samme løsning som utenlandske brukere bruker for Elhub sitt produksjonsmiljø.

Steg for å få bruker til testmiljøet Market Trial 2:

  1. Send e-post til post@elhub.no med “Bruker til MT2” i emne feltet. Inkluder navn, epost, og hvilken aktør du ønsker bruker til.

  2. Elhub genererer et fiktivt personnummer til deg som brukes som brukernavn ved innlogging.

  3. Du mottar på e-post fra “no-reply@oracle.com” med en forklaring til hvordan aktivere kontoen din, lage et passord, og sette opp 2-faktor innlogging til testmiljøet.

Her brukes Oracle Mobile Authenticator:

Link til Apple sin App Store: Oracle Mobile Authenticator on the App Store (apple.com)

Link til Google sin App Store: Oracle Mobile Authenticator - Apps on Google Play

4. Elhub oppretter brukerrolle i testmiljøet slik at du får tilgang i selve aktørportalen. Har dere ikke opprettet aktøren i MT2 se under “Opprette aktør i Market Trial 2”.

Opprette aktør i Market Trial 2

Testmiljøet Market Trial 2 er opprettet helt blankt uten noe aktører. Elhub oppretter aktører ved forespørsel.

  1. Send e-post til post@elhub.no med “Opprette aktør i MT2“ i emne feltet. Legg ved aktør navn, GLN (burde være likt det som er registrert i Edielportalen, men kan avvike hvis det er hensiktsmessig), og hvilke aktørroller dere ønsker at opprettes i MT2 (om det skal være likt som MT1 eller produksjonsmiljøet så nevn dette).

  2. Etter Elhub har opprettet aktøren kan vi opprette brukere for denne/disse aktørene. Se over for informasjon om hvordan brukere til miljøet lages: “Login / Opprette personlig bruker til MT2”.

Status Elhub testmiljø (Market Trial 2)

Uforutsette ustabiliteter eller nedetid i Elhub sitt testmiljø blir publisert som driftsmeldingerhjemmesiden.

Planlagt nedetid:

Tidspunkter for planlagt nedetid i Market Trial 2-miljøet ser dere her. Det vil også annonseres som driftsmelding på forsiden av Elhub.no i forkant.
NB! Datoene under kan endre seg.

Kjente feil

  • Oversikten over markedsprosesser på målepunkt fungerer ikke. Selv om markedsprosess(er) er gjennomført vil ikke disse vises under “Markedsaktivitet”.

  • Noen ganger returnerer ikke Elhub svar på BRS-NO-302 til DDM eller DDQ. Hvis dette skjer anbefaler vi å prøve igjen til feilen er rettet i Elhub.

  • Opprettelse eller aktivering av målepunkt kan stoppe opp i Elhub pga. en feil. Ta kontakt hvis dere ikke får respons så kan vi rette dette manuelt til feilen er rettet.

  • Feil med BRS-NO-103 - Innflyttingen blir gjennomført, men Elhub returnerer ikke meldingene som bekrefter dette som f.eks. NotifyStartOfSupply. Dette kan også stoppe nye markedsprosesser på målepunktet.

URLer for endepunkter til Market Trial 2 (testmiljø):

Aktørens system (typisk KIS) som skal kobles til Elhub, må teknisk konfigureres til å snakke med Elhub. Det gjøres ved at tilkoblingsinformasjonen under legges inn i systemet. Dersom aktørene lurer på hvordan dette skal gjøres, må de henvende seg til sin respektive systemleverandør.

Endepunktene til MT2 testmiljøet er som følger:

Elhub sitt GLN er 7080003824349 (skal brukes som mottaker i testing).

Channel milestone

Channel Milestone settes ukentlig kl. 00.00 natt til mandag.

Hva er Channel Milestone?

Sikkerhet og sertifikater

Det er sertifikatet med bruksområde «Signering» som skal benyttes.

Se denne siden for ytterligere informasjon om bruk av sertifikater i Elhub.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.