Dette er informasjon som ikke lenger er gjeldene. Som enten har blitt fjernet fra prosjektet eller oppdatert av ny informasjon.