Skip to main content

Flytting av informasjon om pumpeforbruk fra Balanseavregningsoversikt til Elsertifikatrapportering til NECS

Informasjonen om pumpeforbruk og pumpekraft ligger i dag i balanseavregningbildet i Elhub Aktørportal. Dette vil bli flyttet til Elsertifikatrapportering da dette først og fremst er relatert til Elsertifikater og produksjon. Dette vil også gjøre balanseavregningbildet mer oversiktlig. Vi vil da samtidig fjerne alle de egne aggregeringstypene for pumpekraft, og inkludere dette forbruket i de vanlige forbrukskodene. Dette betyr at Elhub ikke lenger vil støtte aggregeringstypene beskrevet under. Dette betyr også at denne informasjonen ikke lenger vil sendes ut fra Elhub gjennom BRSer, men man kan finne informasjonen i portalen på siden for elsertifikater. Forbruket som ligger på disse kodene vil bli aggregert sammen med vanlig forbruk i nettet. 


Koder som fjernes fra BRS-NO-321 og BRS-NO-502 

AggregeringstyperBeskrivelse
SE06Totalt forbruk pumpeforbruk per nettområde
SE14Totalt forbruk pumpekraft per nettområde
SE15Totalt forbruk pumpeforbruk per kraftleverandør per nettområde
SE16Totalt forbruk pumpekraft per kraftleverandør per nettområde
SE17Totalt forbruk pumpeforbruk per balanseansvarlig per nettområde
SE18Totalt forbruk pumpekraft per balanseansvarlig per nettområde

Spørsmål:

  • Brukes disse kodene i dag?
  • Følger dere opp pumpekraft og pumpeforbruk gjennom balanseavregningsbildet eller gjøres det et helt annet sted?
  • Når vi stopper å sende dette ut er det viktig at dere kan spørre på historikken, eller kan vi samtidig fjerne disse fra spørre BRSen (BRS-NO-324)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.