Skip to main content

Selverklæring for 15 minutter prosjektet

For å sikre at alle markedsaktører har forstått 15 minutter prosjektet i Elhub mtp. endringene som kommer og tidsplanene har vi laget en selverklæring i Edielportalen. Denne ønsker vi at alle aktive markedsaktører bekrefter.

Dette skal kun gjøres én gang per aktør. For de som er ansvarlige for flere aktører må dette gjøres for alle disse.

Oversikt over alle aktørene som vi ønsker at skal gjennomføre dette finnes her: Selverklæring for 15 minutter - Edielportalen

Dette er kun en bekreftelse på at alle markedsaktørene vet om og har forstått 15 minutter prosjektet. Markedsaktørene trenger ikke være ferdig med nødvendige tilpasninger for å gjennomføre denne selverklæringen. Dette er kun for å sikre at alle har fått dette med seg og vil være klare med nødvendige tilpasninger i forhold til tidsplanen.

Det er kun brukere som er registrert med brukerrollen “Testressurs” som kan gjennomføre selverklæringen. Mangler du tilgang så kan du få dette av brukerne som har brukerrollen “Aktøradministrator”.

Ta kontakt med post@elhub.no hvis noen av disse mangler.

Veileder til gjennomføringen av selverklæringen

Logg inn i Edielportalen, gå til “Test og sertifisering”, og trykk på “Initier Aktørtest”.

Deretter velger du aktøren du skal gjennomføre selverklæringen for og trykker "Neste".

Velg så godkjenningsversjonen "Elhub forberedelser 15MIN" i nedtrekks menyen og trykk "Start" på selverklærings caset. Merk at du også må trykke på pilen ned til høyre for start knappen.

Deretter trykk "Ferdig" for å fullføre selverklæringen.

Har du spørsmål så send disse til post@elhub.no

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.