Skip to main content

Beskrivelse på hvordan man kan teste for endringene som kommer med Fase 1

Under finnes beskrivelse av hvordan man kan teste for endringene som kommer med Fase 1. Det er flere endringer som gjelder for de samme meldingen som sendes inn og ut av Elhub. Derfor vil det være mulig å teste flere av disse endringene sammen.

Håndtering av kanaler på avregningspunkt

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Denne endringen gjør det mulig for netteier å opprette kanaler for 15 minutters verdier på sine avregningspunkt. Dette vil gjøres på samme måte som andre kanaler opprettes i dag.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette disse kanalene. 

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for produksjon

BRS-NO-121 / BRS-NO-122

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk 

BRS-NO-302

DDM

Nettselskap oppretter kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

BRS-NO-402

DDM

Nettselskapet tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-123

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk 

BRS-NO-302

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar nyopprettet kanal for 15 minutters aktiv energi for forbruk

BRS-NO-402

DDQ / SLR

Kraftleverandør tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-103

AG

Tredjepart spør om grunndata (frivilling) 

BRS-NO-303

Innføring av Avlesningsoppløsning på målepunkt

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Helt nytt informasjonselement som både Elhub og aktørene må innføre. Elhub vil oppdatere alle målepunkt med dette informasjonselementet ved overgangen til Fase 1. Aktørene må selv legge dette informasjonselement på sine målepunkt i sitt system slik at meldingsutvekslingen mot Elhub ikke feiler.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å sende inn meldinger som inkluderer dette feltet. Må også teste for å motta meldinger inkluderer dette feltet.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap oppretter nytt målepunkt med dette feltet

BRS-NO-121 / BRS-NO-122

DDM

Nettselskap sender inn grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-302

DDM

Nettselskap sender inn grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-402

DDM

Nettselskapet tar i mot NotifyStartofSupply

BRS-NO-123

DDQ / SLR

Kraftleverandør gjennomfører oppstart kraftleveranse og mottar grunndata som inkluderer dette feltet 

BRS-NO-103

DDQ / SLR

Kraftleverandør mottar grunndataoppdatering som inkluderer dette feltet

BRS-NO-302/402

AG

Tredjepart spør om grunndata

BRS-NO-303

Innsending av måleverdier på avregningspunkt ved overgang til 15 minutter & Distribusjon av 15-minutters volumserier

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-313 | BRS-NO-315 |

Innsending av 15-minutters måleverdier og distribusjon av disse.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDE) må teste å sende inn 15-minutters måleverdier.

Nettselskap (DDM) må teste å motta 15-minutters måleverdier.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta 15-minutters måleverdier.

Testing for tredjepart:

Teste å motta 15-minutters måleverdier.

Aktørtype

Test

BRS

DDE

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDQ

Kraftleverandør mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

AG

Tredjepart mottar 15 minutters måleverdier med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

DDQ

Kraftleverandør spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

AG

Tredjepart spør på 15-min måleverdier med BRS-NO-315

BRS-NO-315

Overgang til kvartersavregning på utvekslingsmålepunkt

Endringen påvirker ingen BRSer.

Innsending av 15-minutters måleverdier og distribusjon av disse på utvekslingspunkt. 

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDE) må teste å sende inn 15-minutters måleverdier.

Nettselskap (DDM) må teste å motta 15-minutters måleverdier. 

Nettselskap (DDM) må teste at overgangen til 15 minutters Avlesningsoppløsning gjøres automatisk når netteier begynner å sende inn 15 minutters måleverdier.

Testing for kraftleverandør:

Ikke relevant.

Testing for tredjepart:

Ikke relevant.

Aktørtype

Test

BRS

DDE

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier på utvekslingspunkt med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap sender inn 15 minutters måleverdier på utvekslingspunkt med BRS-NO-313 

BRS-NO-313

DDM

Nettselskap må sjekke om avlesningsoppløsning ved innsending og mottak av 15-min måleverdier på utvekslingsmålepunkt er lik som i aktørportalen.

Utvidelse av informasjonsmodellen for å enklere skille på kanaler

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-305 | BRS-NO-312 | BRS-NO-313 | BRS-NO-315 | BRS-NO-322 |

Nye kanaler opprettes for å kunne skille på flere typer måleverdier som beregnes av Elhub. Profilavregnede målepunkt vil få ny produktkode for PPC,FPPC, FPC og TPC verdiene. Denne endres fra 8716867000030 til 4700000000101. Denne endringen krever at alle aktører som mottar profilerte intervallverdier må tilpasse seg ny produktkode fra GoLive for Fase 1. 

Virtuelle målepunkt vil også få egnene produktkoder for å enklere skille mellom måleverdiene.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette disse kanalene.

Nettselskap (DDM) må teste motta opprettelse av disse kanalene.

Nettselskap (DDM) må teste må motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Teste å motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av disse kanalene.

Teste å motta måleverdier som hører til disse kanalene.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

DDQ

Kraftleverandør mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

AG

Tredjepart mottar PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-312 og 322

DDM

Nettselskap spør på PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

DDQ

Kraftleverandør spør PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

AG

Tredjepart spør PPC, FPPC, FPC, TPC med nye produktkode

BRS-NO-315

Utvidelse av informasjonsmodell for å gjøre det entydig hvilke kanaler som er brukt i balanseavregningen

Endringen påvirker disse BRSene: | BRS-NO-121 | BRS-NO-122 | BRS-NO-223 | BRS-NO-302 | BRS-NO-402 |

Helt nytt informasjonselement som Elhub innfører på meldinger ut fra Elhub. Aktørene trenger kun å akseptere dette nye feltet fra implementeringsdato.

Testing for nettselskap:

Nettselskap (DDM) må teste å opprette dette feltet. 

Testing for kraftleverandør:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Testing for tredjepart:

Teste å motta opprettelse av dette feltet.

Aktørtype

Test

BRS

DDM

Nettselskap mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

DDQ

Kraftleverandør mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

AG

Tredjepart mottar melding som inkluderer dette elementet

Melding ut fra Elhub

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.