I Electricity Balancing Guideline (EBGL) er det spesifisert at alle EU-land skal gå over til 15-min balanseavregning.

Siden Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked er det gjennom Nordic Balancing Model (NBM) foreslått at de nordiske landene skal avregnes på 15 minutter. Les mer om dette her: https://nordicbalancingmodel.net/roadmap-and-projects/15-min-time-resolution/


Reguleringsmyndigheten for energi (RME) sendte ut forslag til løsning og tidsplan for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen på høring 14. april 2020. Innspill og forslag angående innføring av 15 minutters balanseavregning ble sendt til Olje- og energidepartementet (OED) i januar 2021. Forskriftsendringene som ble anbefalt av RME inkluderer ikke alle endringer som er nødvendige for gjennomføring av 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningen. Se https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/horing-modell-for-innforing-av-15-minutters-balanseavregning-samt-forslag-til-nye-funksjonskrav-og-krav-til-sikkerhet-for-ams/ og https://www.nve.no/reguleringsmyndigheten/nytt-fra-rme/nyheter-reguleringsmyndigheten-for-energi/innspill-til-innforing-av-15-minutters-balanseavregning-og-oppdaterte-krav-for-ams-sendt-til-olje-og-energidepartementet/

RME vil komme med forslag for de resterende nødvendige forskriftsendringer for 15 minutters balanseavregning etter sommeren 2022.


Elhub har allerede begynt utviklingen mot 15 minutter balanseavregning da dette er nødvendig for å bli klar til tidsfristen som er satt at NBM og anbefalt av RME. Alle aktører som er knyttet opp mot Elhub burde også begynne med nødvendig systemutvikling for å sikre at tidsfristene blir møtt.

Hovedendringene som kommer med overgangen til 15 minutter balanseavregning er:

  • All produksjon skal rapporteres på kvartersoppløsning

    • Plusskunder har fått unntak

  • All utveksling skal rapporteres på kvartersoppløsning

  • Forbruk med tilkobling på over 1000 V skal rapporteres på kvartersoppløsning

  • Næringskunder skal ha muligheten til å rapportere på kvartersoppløsning

Mer informasjon om 15 minutters avregning og energimarkeder finnes her: 15 minutters avregning og energimarkeder | Statnett