Skip to main content

Bakgrunn for overgangen til 15-min balanseavregning

Det er i Electricity Balancing Guideline (EBGL) spesifisert at alle EU-land skal gå over til 15-min balanseavregning. Siden Norge er en del av et felles nordisk kraftmarked er det gjennom Nordic Balancing Model (NBM) foreslått at de nordiske landene skal avregnes på 15 minutter. Les mer om dette her: 15 min Imbalance Settlement Period

 

For Norge er det Reguleringsmyndigheten for energi (RME) som har sendt ut forslag til løsning for innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen. Dette ble sendt ut på høring 14. april 2020. Innspill og forslag angående innføring av 15 minutters balanseavregning ble sendt til Olje- og energidepartementet (OED) i januar 2021. 

Les mer om dette og bakgrunnen for innføringen av 15 minutters balanseavregning her:

Høring: Modell for innføring av 15 minutters balanseavregning samt forslag til nye funksjonskrav og krav til sikkerhet for AMS - NVE

Innspill til innføring av 15 minutters balanseavregning og oppdaterte krav for AMS sendt til Olje- og energidepartementet - NVE

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.