Endringene satt med driftsettelse dato "Senere" betyr at endringer kommer etter overgangen til 15 minutter balanseavregning. Disse blir fulgt opp som normale forbedringssaker (EI-saker) gjennom "Brukerfora" i Elhub.