Skip to main content

Oversikt over endringene (arkiv)

Endringene satt med driftsettelse dato "Senere" betyr at endringer kommer etter overgangen til 15 minutter balanseavregning. Disse blir fulgt opp som normale forbedringssaker (EI-saker) gjennom "Brukerfora" i Elhub.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.