Skip to main content

BIM oversikt

Tabellen under spesifiserer hvilke endringer i de ulike BIM meldingene som vil bli innført som del av innføring av 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregning.

BIM meldingerEndringer

NotifyStartOfSupply

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:
  • PT5M (vil ikke bli brukt nå)
  • PT15M
  • PT60M/PT1H
 • Det binære feltet ExcludeFromSettlement vil bli lagt til på kanalnivå.
 • Feltet Identification under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303

NotifyMeteringPointCharacteristics

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:
  • PT5M (vil ikke bli brukt nå)
  • PT15M
  • PT60M/PT1H
 • Det binære feltet ExcludeFromSettlement vil bli lagt til på kanalnivå.
 • Feltet Identification under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303

RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

 • Feltet MeterReadingOccurrence vil bli lagt til med følgende gyldige verdier:
  • PT5M (vil ikke bli brukt nå)
  • PT15M
  • PT60M/PT1H

PriceVolumeCombinationforReconciliation

 • SettlementMethodType vil bli byttet ut med BusinessType. BusinessType vil inneholde kodene RE01, RE02, RE03 eller RE04
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820328
 • Feltet BusinessType vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • RE03 Avviksoppgjør for produksjon (ATAM) per kraftleverandør
  • RE04 Avviksoppgjør for 15 minutters forbruk (ATAM) per kraftleverandør
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
https://elhub.atlassian.net/wiki/spaces/MDOK/pages/228820327
 • Feltet Identiciation under ProductIncludedProductCharacteristics vil bli utvidet med følgende verdier:
  • 4700000000301
  • 4700000000302
  • 4700000000303
  • 4700000000101
  • 4700000000201 (vil bli tatt i bruk senere)
 • Feltet BusinessType under MPDetailMeasurementMeteringPointCharacteristic vil bli utvidet med følgende verdier:
  • LS03 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS04 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS05 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt ved D+5
  • LS06 Tap fra profilavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS07 Tap fra timeavregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • LS08 Tap fra 15 minutters avregnede målepunkt uten kontrakt etter endelig nettapsberegning
  • SE25 Sum 60→15 forbruk per balanseansvarlig per MGA
  • SE26 Sum 60→15 forbruk per kraftleverandør per MGA
  • SE27 Sum 15 minutters forbruk per MGA
  • SE28 Sum 60 → 15 forbruk per MGA
  • SE29 Sum liten produksjon per balanseansvarlig per MGA
  • SE30 Sum liten produksjon per kraftleverandør per MGA
  • SE31 Sum liten produksjon per MGA
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.