Skip to main content

Test og verifisering

Testing og verifisering av endringene

Elhub ser det ikke som hensiktsmessig å tvinge alle markedsaktørene til gjennomføring av test og verifisering for endringene som kommer med 15-minutter. Dette er både dyrt mtp. testmiljøer og resurser som trengs til gjennomføring. For å sikre at at sending og mottak av meldinger til og fra Elhub fungerer krever Elhub at systemleverandørene og deres piloter skal gjennomføre verifisering av endringene.

Det er selvfølgelig mulighet for alle aktører å teste og verifiseres for endringene som kommer, og vi oppfordrer så mange som mulig til å gjøre dette.

Testing og verifisering for systemleverandørene

Elhub stiller krav til at alle systemleverandørene må teste og verifiseres for endringene som kommer med 15-minutter. Minst én markedsaktør per aktørrolle må også gjennomføre test og verifisering per systemleverandør. Med dette mener vi at hvis en systemleverandør leverer systemer til nettselskap og kraftleverandører må minst ett av disse nettselskapene og kraftleverandørene gjennomføre test og verifisering. Vi kaller disse aktørene pilotene til systemleverandørene.

Dette er minstekravet Elhub stiller til test og verifisering for å minske risikoen for kommunikasjonsfeil mellom Elhub og markedsaktørene ved implementeringen av de nye endringene.

Selve verifiseringen gjøres på samme måte som aktørgodkjenningen til Elhub, testcase i Edielportalen.
Se: https://dok.elhub.no/15min/Testcase---Fase-1-endringer.781484041.html

Testing og verifisering for kraftleverandør

Vi ønsker og anbefaler kraftleverandører å gjennomføre test og eventuell verifisering av 15 minutters endringene. Det er ingen krav utenom pilotene til systemleverandørene.

Testing og verifisering for nettselskap

Vi ønsker og anbefaler nettselskap å gjennomføre test og eventuell verifisering av 15 minutters endringene. Det er ingen krav utenom pilotene til systemleverandørene.

Testing og verifisering for tredjepart

Det er mulig for tredjeparter å teste endringene som kommer i Market Trial 2 miljøet hvis ønskelig. Det er ikke like mange endringer som treffer tredjepartene så derfor opp til hver enkelt aktør å vurdere nødvendigheten av dette.

Testdata

I Market Trial 2 (MT2) miljøet skal det kun brukes fiktiv data. Elhub vil generere fiktiv data til alle aktører som ønsker dette. Aktører som oppretter målepunkt o.l. selv må kun gjøre dette med fiktiv data. Bakgrunnen for at kun fiktiv data skal brukes er pga. personvern og sikkerhet knyttet til reell data.

Nettselskap: Vi anbefaler at nettselskap oppretter egne målepunkt i MT2. Ved ønske om at Elhub oppretter test data ta kontakt så ser vi hva vi får til.

Kraftleverandør: Vi har en liste med målepunkt dere kan gjennomføre leverandørskifte på. Ta kontakt så sender vi over MPID.

Tredjepart: Ta kontakt så sender vi over en liste med MPID og gir tilgang til dere på disse.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.