Testing og verifisering 

Elhub stiller krav til at alle systemleverandørene må teste og verifiseres for endringene som kommer med 15-minutter. Minst en markedsaktør per aktørrolle må også gjennomføre test og verifisering per systemleverandør. Med dette mener vi at hvis en systemleverandør leverer systemer til nettselskap og kraftleverandører må minst ett av disse nettselskapene og kraftleverandørene gjennomføre test og verifisering.

Dette er minstekravet Elhub stiller til test og verifisering for å minske risikoen for kommunikasjonsfeil mellom Elhub og markedsaktørene ved implementeringen av de nye endringene.

Det er selvfølgelig mulighet for alle aktører å teste og verifiseres for endringene som kommer, og vi oppfordrer så mange som mulig til å gjøre dette.

Elhub ser det ikke hensiktsmessig å tvinge alle markedsaktørene til å gjennomføre test og verifisering for endringene som kommer med 15-minutter. Dette er både dyrt mtp. testmiljøer som mange aktører ikke har, og resurser som trengs til gjennomføring. Dette ville også ført til større ressurskrav fra Elhub sin side for å støtte alle aktørene igjennom.

Testmiljø

Det vil opprettes et eget testmiljø for 15-minutter prosjektet. Dette testmiljøet vil kjøres parallelt med nåværende testmiljø EXA2. EXA2 vil ikke får 15-minutters endringene før 1-2 måneder før produksjonssetting av Fase 1. Testmiljøet for 15-minutter prosjektet skal brukes til test og verifisering for markedsaktørene og deres systemleverandører.

Testdata

I testmiljøet til 15-minutter skal det kun brukes fiktiv data. Elhub vil generere fiktiv data til alle som ønsker det. Aktører som oppretter målepunkt o.l. selv må kun gjøre dette med fiktiv data.

Bakgrunnen for at kun fiktiv data skal brukes er pga. personvern og sikkerhet knyttet til reell data.