Testmiljø

Det opprettes et eget testmiljø for 15-minutter prosjektet som kommer til å heter Market Trail 15MIN (MT15). Dette miljøet vil brukes til test og verifisering for markedsaktørene og deres systemleverandører for 15 minutters endringene som kommer i Elhub.

Dette testmiljøet vil være aktivt parallelt med nåværende testmiljø EXA2 (som snart vil hete Market Trail). EXA2 vil få 15-minutters endringene 1-2 måneder før produksjonssetting av Fase 1. Dette betyr at det også vil være mulig å teste 15 minutter endringene i EXA2.

Testing og verifisering 

Det er selvfølgelig mulighet for alle aktører å teste og verifiseres for endringene som kommer, og vi oppfordrer så mange som mulig til å gjøre dette.

Elhub ser det ikke som hensiktsmessig å tvinge alle markedsaktørene til å gjennomføre test og verifisering for endringene som kommer med 15-minutter. Dette er både dyrt mtp. testmiljøer som mange aktører ikke har, og resurser som trengs til gjennomføring. For å sikre at at sending og mottak av meldinger til og fra Elhub fungerer krever Elhub at systemleverandørene og deres piloter skal gjennomføre verifisering av endringene.

Systemleverandørene

Elhub stiller krav til at alle systemleverandørene må teste og verifiseres for endringene som kommer med 15-minutter. Minst en markedsaktør per aktørrolle må også gjennomføre test og verifisering per systemleverandør. Med dette mener vi at hvis en systemleverandør leverer systemer til nettselskap og kraftleverandører må minst ett av disse nettselskapene og kraftleverandørene gjennomføre test og verifisering. Vi kaller disse aktørene pilotene til systemleverandørene.

Dette er minstekravet Elhub stiller til test og verifisering for å minske risikoen for kommunikasjonsfeil mellom Elhub og markedsaktørene ved implementeringen av de nye endringene.

Kraftleverandør

Vi ønsker og anbefaler flest mulig kraftleverandører å gjennomføre test og eventuell verifisering av 15 minutters endringene. Det er ingen krav utenom pilotene til systemleverandørene.

Nettselskap

Vi ønsker og anbefaler flest mulig nettselskap å gjennomføre test og eventuell verifisering av 15 minutters endringene. Det er ingen krav utenom pilotene til systemleverandørene.

Tredjepart

Det er mulig for tredjeparter å teste endringene som kommer i Market Trail 15 miljøet hvis ønskelig. Det er ikke like mange endringer som treffer tredjepartene så derfor opp til hver enkelt aktør å vurdere nødvendigheten av dette.

Testdata

I Market Trail 15 (MT15) miljøet skal det kun brukes fiktiv data. Elhub vil generere fiktiv data til alle kraftleverandører som ønsker det. Aktører som oppretter målepunkt o.l. selv må kun gjøre dette med fiktiv data. Bakgrunnen for at kun fiktiv data skal brukes er pga. personvern og sikkerhet knyttet til reell data.

Produksjonssetting av Fase 1

Endringene på målepunktene som er nødvendige for at Fase 1 endringene kan implementert gjøres av Elhub ifbm. nede tiden til produksjonssettingen av Fase 1. Vi kommer tilbake med mer informasjon og detaljer rundt hva dette innebærer senere.