Utregning av grunnlaget til balanseavregningsgrunnlaget i Elhub skal over på kvartersoppløsning. Dette krever endringer i Elhub sin grunndata, måleverdier, avregningsgrunnlag og avviksoppgjør. Alle markedsaktørene i Elhub må tilpasse seg disse endringene.

Teknisk beskrivelse av endringene som kommer finnes i den midlertidige “Edielstandard 2.0.0 utkast“ versjonen. Denne versjonen vil erstatte nåværende Edielstandard nærmere sommeren 2023.

Viktige datoer:

- 22. mai 2023 går eSett over til 15 minutters balanseavregningsperiode. Elhub vil fortsette å sende timesverdier, men eSett vil etter denne datoen dele disse verdiene på 4.

- 18. september 2023 kan Elhub motta 15 minutters måleverdier.

- 22. januar 2024 går balanseavregningsgrunnlaget i Elhub over på 15 minutters oppløsning. Elhub vil fra denne dagen sende 15 minutters verdier til eSett.

Detaljert tidsplan finnes under “Tidsplan