Skip to main content

Overgangen til 15 minutters tidsoppløsning i balanseavregningen

Utregning av grunnlaget til balanseavregningsgrunnlaget i Elhub skal over på kvartersoppløsning. Dette krever endringer i Elhub sin grunndata, måleverdier, avregningsgrunnlag og avviksoppgjør. Alle markedsaktørene i Elhub må tilpasse seg disse endringene.

Teknisk beskrivelse av endringene som kommer finnes i den midlertidige “Edielstandard 2.0.0 utkast“ versjonen. Denne versjonen vil erstatte nåværende Edielstandard nærmere sommeren 2023.

Viktige datoer:

- Fra 22. mai 2023 går eSett over til 15 minutters balanseavregningsperiode. Elhub vil fortsette å sende timesverdier, men eSett vil etter denne datoen dele disse verdiene på 4. Les mer om 15 minutter i eSett her: 15-minute Settlement | Imbalance Settlement Period | eSett

- Fra 16. oktober 2023 til 22. januar 2024 kan nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning fra times- til kvartersoppløsning på de målepunktene som skal rapporteres på 15 minutter.

- Fra 22. januar 2024 går balanseavregningsgrunnlaget i Elhub over på 15 minutters oppløsning. Elhub vil fra denne dagen sende 15 minutters verdier til eSett.

Detaljert tidsplan finnes under “Tidsplan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.