Skip to main content

Tidsplan og beskrivelse av endringene ved overgangen til Fase 1 og Fase 2

Prosjektet er delt inn i tre deler: Fase 1, Overgangsfasen og Fase 2.

Det er viktig at markedsaktørene og deres systemleverandører merker seg datoene i tidsplanen og blir klare innen de satte tidspunktene. Endringene som kom med Fase 1 og Fase 2 er forklart her Endringene som kommer med 15 minutter i Elhub.

Ved implementeringen av Fase 1 må Elhub gjør endringer på de fleste målepunkt for å tilpasse grunndata endringene. Nederst på denne siden finnes en oversikt over hvilke endringer som gjøres av Elhub og hva dette medfører.

Datoer for implementering av Fase 1 og Fase 2 i miljøene:

Produksjonsmiljø

Kommentarer

Fase 1
16. oktober 2023

Nedetide pga. produksjonssetting vil være lørdag 14. oktober fra kl: 11:00 frem til litt over midnatt 00:01 natt til mandag 16. oktober.
Slik at endringen idriftsettes mandag 16. oktober.

Overgangsfasen
16.10.2023 til 22.01.2024

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning.

Fase 2
22. januar 2024

Endringene vil gjelde fra midnatt natt til 22. januar 2024.

Market Trial 2 (MT2)

Kommentarer

Fase 1
Allerede på Fase 1

 

Overgangsfasen
Frem til 4. oktober 2023

Systemleverandørene og markedsaktørene kan teste og verifisere seg for endringene som kommer med Fase 1.

Fase 2
4. oktober 2023

Endringene vil gjelde fra midnatt natt til onsdag 04. oktober 2023.
Fra denne datoen kan systemleverandørene og markedsaktørene teste endringene som kommer med Fase 2.

 

Market Trial 1 (MT1)

Kommentarer

Fase 1
Mellom 19. og 21. september 2023

I MT1 for å unngå arbeid utover arbeidstid gjennomfører vi deployment av Fase 1 over over et par arbeidsdager.

Vi tar da ned miljøet på tirsdag morgen 19. september og starter det opp igjen torsdag kl. 14:00 den 21. september.
GoLive for Fase 1 endringen vil da være gjeldene i testmiljøet MT1 fra kl. 14:00 den 21. september.

Denne deployen er utsatt til uken etter, i uke 39.
Nøyaktig tidspunkt finners under driftsmeldingene til elhub her:
Driftsmeldinger - Elhub

Under denne nedetiden vil Elhub gjennomføre endringene som beskrevet nederst på denne siden.

Overgangsfasen
21.09.2023 til 29.11.2023

Systemleverandørene og markedsaktørene kan teste og verifisere seg for endringene som kommer med Fase 1.

Fase 2
29. november 2023

Endringene vil gjelde fra midnatt natt til onsdag 29. november 2023.
Fra denne datoen kan systemleverandørene og markedsaktørene teste endringene som kommer med Fase 2.

 

Oversikt over hvilke endringer som gjøres av Elhub under deployment av Fase 1

Elhub legger til grunndataelementet "Avlesningoppløsning" på alle målepunkt som er eller noen gang har vært registrert som timesavregnet.

 • Alle målepunkt som får grunndataelementet "Avlesningsoppløsning" blir satt til "Time".

  • Avregningsmetode for timesavregnede målepunkt blir satt til " Intervallavregnet".

 

Elhub tildeler kanalen "KWH 15 6015 Transformert Forbruk" til alle målepunkt som har kanalen "KWH 60 Forbruk" registrert. Dette gjelder alle målepunkt som har eller har hatt kanalen "KWH 60 Forbruk" registrert.

 • Denne nye kanalen vil ikke kommuniseres ut fra Elhub i hverken markedsprosess- eller måleverdimeldinger.

 

Elhub oppretter 15 minutter kanaler på alle utvekslingsmålepunkt.

 • Alle utvekslingsmålepunkt i Elhub er registrert med fire kanaler. Elhub vil opprette de tilsvarende kanalene med 15 minutters oppløsning.

  • KWH 15 Forbruk

  • KWH 15 Produksjon

  • KVARH 15 Forbruk reaktivt

  • KVARH 15 Produksjon reaktivt

 

Elhub oppretter kanalen "KWH 15 Profilert intervallforbruk" på alle målepunkt som er eller har vært profilavregnet eller hatt kanalen "KWH 60 Profilert intervallforbruk" registrert.

 • Denne kanalen vil bli tatt i bruk fra 22. januar når Elhub går over til 15 minutters oppløsning i balanseavregningsgrunnlaget og de profilavregnede målepunktene vil få 15 minutters tidsoppløsning.

 

Elhub endrer produktkoden til kanalen "KWH 60 Profilert intervallforbruk".

 • Produktkoden går fra 8716867000030 til 4700000000101 og det profilerte intervallforbruket Elhub sender ut blir sendt ut med denne produktkoden fra Fase 1 implementeringen.

 

Elhub oppdaterer produktkodene på virtuelle kanaler. Kanalinformasjon og måleverdier for disse kanalene vil nå bli sendt ut med nye produktkoder.

 • "KWH 60 Virtuell nettoproduksjon" og "KWH 60 Virtuelt nettoforbruk" går fra 8716867000030 til 4700000000303.

  • "KWH 60 Virtuell distribuert produksjon" og " KWH 60 Virtuell distribuert forbruk" går fra 8716867000030 til 4700000000301.

 

Alle kanaler på målepunktene vil få en til-dato som er tilsvarende cut-over datoen. Les mer om hva cut-over datoen er under.

 • Dette vil være 22. januar 2024 for produksjonsmiljøet. For testmiljøet Market Trial 2 er datoen 4. oktober 2023. Dato for Market Trial 1 er 29. november 2023.

  • Slik vil det se ut i aktørportalen frem til én måned før cut-over datoen. Da vil samme kanal dukke opp med start-dato som vil være lik cut-over datoen.

  • Årsaken til dette er at det er en teknisk endring i Elhub som endrer avregningsparameterne på kanalene (altså kun en endring internt i Elhub).

    

Endring i meldingen "NotifyMeteringPointCharacteristics" ut fra Elhub til DDM og DDQ i perioden mellom Fase 1 og Fase 2.

 • Responsen fra Elhub til DDQ og DMM rollene i meldingen "NotifyMeteringPointCharacteristics" vil ha to "PayloadMasterdataMPEvent" attributter. En med start- og sluttdato der sluttdato vil være cut-over datoen, og den andre med startdato som er lik cut-over datoen uten sluttdato. Det vil ikke være noen endringer i informasjonen i attributten "PayloadMasterdataMPEvent" som har start dato lik cut-over datoen.

  • Årsaken til dette er at det er en teknisk endring i Elhub som endrer avregningsparameterne på kanalene (altså kun en endring internt i Elhub).

 

Cut-over datoen:

Cut-over datoen er datoen for når Elhub går over til 15 minutter tidsoppløsning i balanseavregningsgrunnlaget. Altså implementeringen av Fase 2 endringene.

Denne datoen er forskjellige i testmiljøene og produksjonsmiljøet. For produksjonsmiljøet er datoen 22. januar 2024. For Market Trial 2 (MT2) er denne satt til 4. oktober 2023. For Market Trial 1 (MT1) er denne satt til 29. november 2023.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.