Tidsplanen til 15 minutters prosjektet i Elhub

Prosjektet er delt inn i tre deler: Fase 1, Overgangsfasen, og Fase 2.

Det er viktig at markedsaktørene og deres systemleverandører merker seg datoene i tidsplanen og blir klare innen de satte tidspunktene. Endringene som kom med Fase 1 og Fase 2 er forklart her Endringene som kommer med 15 minutter i Elhub.

Ny startdato for testing av Fase 1 endringene er 13. mars 2023

Testmiljøet til 15 minutter prosjektet blir dessverre forsinket. Derfor er startdato for testing utsatt til 13. mars 2023. Testing for systemleverandørene utvides til 23. juni 2023.

Det blir ingen andre endringer i tidsplanen. Produksjonssetting av Fase 1 endringene er fortsatt 18. september 2023.

Fase 1

Dato / Periode

Testing for systemleverandører

Fra 13. mars 2023 til 23. juni 2023

Testing for markedsaktører

Fra 13. mars 2023 til 23. juni 2023

Implementering av Fase 1 i Elhubs produksjonsmiljø

18. september 2023

Overgangsfasen - 18.09.2023 til 22.01.2024

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning.

Fase 2

Dato / Periode

Frivillig testing for systemleverandører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Frivillig testing for markedsaktører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Implementering av Fase 2 i Elhubs produksjonsmiljø

22. januar 2024