Tidsplanen til 15 minutters prosjektet i Elhub vises her. Prosjektet er delt inn i tre deler.

Det er viktig at markedsaktørene og systemleverandørene til markedsaktørene merker seg datoene i tidsplanen og blir klare innen de satte tidspunktene.

Fase 1

  • Grunndata endringer

  • Starte med innsending av 15 minutters måleverdier

De fleste endringene blir iverksatt fra denne dagen. Markedsaktørene må derfor være klare for driftsettelse av endringer på samme dato. Dette for å sikre at kommunikasjonen mellom aktører og Elhub ikke feiler.

Fase 1

Dato / Periode

Testing for systemleverandører

01/09/2022 til 21/12/2022

Testing for markedsaktører

01/10/2022 til 10/02/2023

Implementering av Fase 1 i Elhubs produksjonsmiljø

20/02/2023

Overgangsfasen

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning. Elhub vil ha en tett oppfølging med nettselskapene for å få alle disse målepunktene over på kvartersoppløsning før Fase 2.

Fase 2

  • Balanseavregningen går fra times- til kvartersoppløsning

  • Avviksoppgjør går fra times- til kvartersoppløsning

  • Timesverdier blir transformert til kvartersverdier for grunnlag til balanseavregningen

  • Måleverdier til profilavregnede målepunkt går fra times- til kvartersverdier

Elhub går over fra timesoppløsning til kvartersoppløsning i utregningen av grunnlaget til balanseavregning. Dette gjelder også avviksoppgjøret og utregning av endelig nettap.

Målepunkt som er timesavregnet blir transformert til kvartersverdier ved Elhub sin 6015 transformering. Disse vil kun bli brukt til utregning av balanseavregningen og ikke distribuert ut til markedsaktørene.

Timesverdiene som Elhub beregner for profilavregnede målepunkt blir nå profilert til kvartersoppløsning og distribuert i kvartersoppløsning. Det betyr at FPPC, FPC og TPC verdiene blir kun tilgjengelig i kvartersoppløsning. Ønsker markedsaktørene disse verdiene i timesoppløsning må de summeres i eget system. 

Fase 2

Dato / Periode

Frivillig testing for systemleverandører

13/03/2023 til 12/05/2023

Frivillig testing for markedsaktører

13/03/2023 til 12/05/2023

Implementering av Fase 2 i Elhubs produksjonsmiljø

22/05/2023