Tidsplanen til 15 minutters prosjektet i Elhub

Prosjektet er delt inn i tre deler: Fase 1, Overgangsfasen, og Fase 2.

Det er viktig at markedsaktørene og deres systemleverandører merker seg datoene i tidsplanen og blir klare innen de satte tidspunktene. Endringene som kom med Fase 1 og Fase 2 er forklart her Endringene som kommer med 15 minutter i Elhub.

Fase 1

Dato / Periode

Testing for systemleverandører

Fra 13. mars 2023 til 23. juni 2023

Testing for markedsaktører

Fra 13. mars 2023 til 23. juni 2023

Implementering av Fase 1 i Elhubs produksjonsmiljø

18. september 2023

Overgangsfasen - 18.09.2023 til 22.01.2024

Dette er perioden mellom implementeringen av Fase 1 og Fase 2. Her skal nettselskapene gradvis endre tidsoppløsning på målepunkt som skal over på kvartersoppløsning.

Fase 2

Dato / Periode

Frivillig testing for systemleverandører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Frivillig testing for markedsaktører

Fra 2. oktober 2023 til 18. januar 2024

Implementering av Fase 2 i Elhubs produksjonsmiljø

22. januar 2024