Tid:Klokkeslett:Sted:

Torsdag 17. desember

10:00 - 14:00

Teams

https://elhub.no/brukerfora/elhub-brukerforum/