Skip to main content

BF20/07 Møtenotater

Deltakere:

 • Anita Ystmark,Troms Kraft Nett
 • Audun Sandhaug, Agder Energi Nett
 • Lillian Bakken, CGI
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
 • Tonje Christoffersen, LOS
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere
 • Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
 • Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
 • Grete Øwre, Tensio TS
 • Helge Grimstad, BKK Nett
 • Henning Stenseth, Validér
 • Henning Halsrud, Tieto
 • Joachim Jacobsen, Fjordkraft
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
 • Lars Wefald, Rejlers
 • Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
 • Marit Andersen, Elvia
 • Marius Hovland, Hansen CX
 • Ivar Moen, Fortum Tellier
 • Morten Torgalsbøen, Statnett
 • Ole Marius Nansdal, Statkraft
 • Nina Halvorsen, Skagerak Nett
 • Ole Håkon Myrbostad, Smarthub
 • Magnus Olsen, Lyse Energisalg
 • Therese Hellingsrud, Elvia
 • Siri Myrset, Istad Kraft og Infopark
 • Sjur Aanensen, Tieto Evry
 • Tor Arne Heggtveit, VTK
 • UY Tran, NVE
 • Silvia Fitri Yenny, Statkraft
 • Line Åsheim, Fortum
 • Linda Öberg, Huseiernes Landsforbund


 • Eigil Gjelsvik, Elhub
 • Victoria Lund, Elhub
 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub
 • Andreas Holmqvist, Elhub
 • Truls Løken Krohn, Elhub
 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub
 • Ola Garmann, Elhub
 • Leif Morland, Elhub
 • Szymon Andruchow, Elhub


PresentasjonBF20-07 20200820 Elhub brukerforum.pdf


Møtenotater:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Kort status åpne brukerforumsaker

Eigil Gjelsvik

Kort status fra Elhub - månedsrapport

Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding  

 • Anita Ystmark, Troms Kraft Nett
 • Driften går greit - ingenting å melde
 • Lillian Bakken, CGI
 • Det går bra - vi jobber med å få på plass BSR-214. Har administrert nedetidstesten - det var en god øvelse og vi fant noe vi måtte justere
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
 • Driften går som normalt - ingen store utfordringer
 • Tonje Christoffersen, LOS
 • Ingen spesielle problemer, meldingsflyten går som den skal
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
 • Vi har kjørt nedetidstest som fungerte nesten som det skulle uten systemleverandør - noen forsinkelser. Ser nå på ny prosedyre for utflytting der ny kunde ikke er kjent. Vi er veldig usikre på hvordan denne skal fungere. Vi tar en runde internt og kommer tilbake til den.
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere
 • Noen problemer med konfigurasjonen til eSett, ellers går alt fint.
 • Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
 • Vanlig drift og måleverdiene funker som det skal
 • Ingrid Frisli, Eidsiva
 • Drift går som normalt. Arbeidsgruppe for manuelle korreksjoner - Vi vil gjerne delta
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
 • Drift går greit, litt utfordring med produksjonsanlegg.
 • Grete Øwre, Tensio TS
 • Det går fint, rolig sommer. Har hatt trøbbel med balanseavregninga, har jobbet mye med dette.
 • Helge Grimstad, BKK Nett
 • Drift går fint, ingenting å melde.
 • Henning Stenseth, Valider
 • Driften går bra, vi har vært litt sen med å sende inn måleverdier noen dager.
 • Henning Halsrud, Tieto
 • Ingen kommentarer
 • Joachim Jacobsen, Fjordkraft
 • Det går bra, ingenting å rapportere
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
 • Ingenting å melde. Nedetidstesten gikk kjempefint for oss.
 • Lars Wefald, Rejlers
 • Vi er ajour og alt går fint
 • Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
 • Normal drift, ingenting å melde
 • Marit Andersen, Elvia
 • Ingenting å melde
 • Marius Hovland, Hansen CX
 • Ting går greit, nedetidstesten gikk fint. Noen små problemer med måleverdiinnsending forrige uke, men dette er løst nå
 • Ivar Moen, Fortum Tellier
 • Ingenting å melde
 • Morten Torgalsbøen, Statnett
 • Alt går som det skal i Statnett
 • Ole Marius Nansdal, Statkraft
 • D+4 - hull i rapporteringen til eSett: Finnes det noen forbedringssak på dette? - Elhub kommer tilbake til dette. Sliter litt med versjon av måleverdier tilbake - EI-357 når er denne planlagt? - Elhub: Dato er ikke satt men vi jobber for å produksjonssette denne tidlig neste år. Feil på utveksling som har ført til toprisinntekt . har Elhub dette på blokka?- Elhub: Vi jobber med det, men prioriterer transisjon. Vi håper å få til dette ila året. Nedetidstesten gikk fint for vår del.
 • Nina Halvorsen, Skagerak Nett
 • Daglig drift går fint på prosesser og måleverdier. Noen kraftleverandører har veldig lang saksgang på reverseringer som må til for å få riktig kunde på målepunkt - oppfordring til kraftleverandører om å korte ned saksgang
 • Ole Håkon Myrbostad, Smarthub
 • Verdiflyt fungerer greit.
 • Magnus Olsen, Lyse Energisalg
 • Ikke noe spesielt å melde, fokus er splitt av felles kundedatabase
 • Therese Hellingsrud, Elvia
 • Alt går fint - enig i behandlingstid hos enkelte kraftleverandører ang. reversering. Vi bruker mye tid på oppfølging av manuelle korreksjoner, det blir fint å diskutere det senere i møtet.
 • Siri Myrset, Istad Kraft og Infopark
 • Ikke noe spesielt å melde
 • Sjur Aanensen, Tieto Evry
 • Ikke noe mer å melde enn Henning
 • Tor Arne Heggtveit, VTK
 • Ingenting å melde
 • UY Tran, NVE
 • Ikke noe å melde
 • Silvia Fitri Yenny, Statkraft
 • Alt går som normalt, ingenting å melde
 • Line Åsheim, Fortum
 • Drift går som normalt, ikke mer å melde
 • Linda Öberg, Huseiernes Landsforbud
 • Lufter at kundene bør få enklere tilgang til egne strømdata - vi foreslår en forenkling av godkjenning av Tredjeparter i Plugin. Det beste hadde vært om godkjenning lå hos Tredjeparten.

Aktører og systemleverandører

EI-569

Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF

Szymon Andruchow

Implementering av endringer som kommer i produksjon 13. september 2020

 • EI-249  Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert
 • Ny BRS settes i produksjon, BRS-NO-214
 • Slår sammen sending av produksjonsverdier til eSett slik at Elhub sender aggregerte verdier for plusskunder
 • Forbedring av søk i Web Plugin
 • Se presentasjon for tidsplan for implementering i test og videre prosess

Andreas Holmqvist

Truls Løken Krohn

EI-463

Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

 • Tilbakemelding fra aktørene på nedetidstest
  • Elhub har fått innspill på at det også er ønskelig med driftsmelding på balanseavregningsjobber
  • Elvia: Når markedsprosesser gruppe 2 ble åpnet, de første 301-meldingene ble avvist i første innsending, vi resendte dem. Det var kun BRS-NO-301 som ikke gikk gjennom. - Elhub foreslår å vente litt før driftsmeldingen sendes for å sikre at alle prosesser er skrudd på.
 • Sletting av meldinger
  • Elhub sender ut status 24.08
  • Frist for tilbakemelding 07.08
  • Meldinger slettes 14.08
 • Redusert funksjonalitet i Exa2 i mellomperioden
  • 25.09-12.10 vil Elhub prod. miljø kjøre på Site 2
  • Testcase for BRS-NO-214 og Exa2 planlegges å holdes oppe, men må tas ned om det skaper utfordring for prod. miljøet
   • Elvia: Om det tas ned må det informeres tydelig om
 • Hvor viktig er funksjon for automatisk utsending av måleverdier i fiktivt MGA i Exa2 for aktørene?
  • Altere: Vi kan håndtere dette selv, men det hadde vært fint om Elhub gjorde det.
  • Fortum Tellier: Det er ønskelig at denne funksjonen skal komme på plass.
Kim Charlotte Elvestad
EI-339

Videre arbeid med datakvalitet på grunndata

 • Implementere valideringsregler for postadresser til sluttbruker
 • Datakvalitet kundeinformasjon
  • Arbeid med rapport til kraftleverandører
   • Formatsjekker i
    • Kontaktinformasjon: Telefon, mobil, alle kontaktfelt mangler, telefon og mobil mangler
    • Postadresse: Postnummer, Husnummer, postboks i gatenavn-feltet, Både gatenavn- og postboks-feltet brukes, målepunkt feilprosent av egen portefølje (prosentvis feil basert på antall målepunkt)
    • Fakturaadresse: Postnummer, Husnummer, postboks i gatenavn-feltet, Både gatenavn- og postboks-feltet brukes, målepunkt feilprosent av egen portefølje (prosentvis feil basert på antall målepunkt)
  • Elhub vil sende et innspill til NVE som oppfordrer til forskriftsendringer med mål om å tydeliggjøre markedsaktørenes ansvar for korrekt grunndata
 • Innspill fra BF:
  • Tonje Christoffersen, LOS: Vi skriver stedsnavn til postboks som har stedsnavn i gateadresse-feltet. Vi har ikke feltet for stedsnavn - Hansen CX er systemleverandør.
  • Helge Grimstad, BKK Nett: Det er viktig at systemleverandørene sørger for at kravene kan oppfylles i systemene.
  • Tor Arne Heggtveit, VTK: Vi bruker også gateadresse-feltet for å for å angi stedsnavn på postboksen.
  • Nina Halvorsen, Skagerak Nett: Dette bør ryddes opp i nå, stedsnavn i gateadresse-feltet vil skape problemer for oss som ikke gjør det slik.
  • Ingrid Frisli, Eidsiva: Vi har fått tilbakemelding fra Enoro at vi kan bruke c/o- eller gateadresse-feltet til stedsnavn, men at de skal se på løsninger fremover.
  • Marius Hovland, Hansen CX: Vi følger opp dette, vi tenker å fortsette med brukerforum for Hansen CX-kunder som vi startet opp med før Korona.
  • Therese Ellingsrud, Elvia: Telefax-feltet blir ofte brukt til leilighetsnummer, det blir helt feil i vår database. - Elhub ser på muligheten for å legge inn en sjekk på telefax-feltet.
  • Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: En kan jo begynne med å sette validering til feks kun nummer eller kun bokstaver i feltene det gjelder.
  • Grete Øwre, Tensio TS: Postboks i gatenavn går foreløpig gjennom i Elhub, men det skaper problemer i vårt system.
  • Lene Svarstad: Vi er fornøyd med disse formatsjekkene.

Andreas Holmqvist

Ola Garmann

EI-480

Vurdere om prosess for endring av nærings- og forbrukskode må revideres - status på håndtering av næringskode i nettselskapers KIS-systemer

 • Etter en runde i Bransjerådet har Elhub ikke besluttet å å beholde funksjonaliteten slik den er i dag.
 • En del av problemet har vært at nettselskapene sine systemer automatisk ble oppdatert med informasjon fra kraftleverandørene. Hva er status på å rette opp dette?
  • Lillian Bakken, CGI: Vi har lagt inn valgfrihet for våre kunder slik at de kan sette det opp som en manuell jobb eller automatisk.
  • Tensio TS: Dette er lagt inn automatisk, det er ekstremt krevende å legge til manuell jobb på dette. Hvis dette settes til manuell stoppes hele flytteprosessen, ikke kun endring av næringskode. Vi har foreløpig ikke en løsning for å rette feil i nærings- eller forbrukskode.
  • Nina Halvorsen, Skagerak Nett (CGI): Vi har lagt inn at alle private går automatisk, næringskode er unntatt men kan gå automatisk dersom næringskoden er 35.
  • Magnus Olsen, Lyse Energisalg: Nett må innse ansvaret de har, rutinen er veldig godt beskrevet og skal godkjennes av nett.
  • Helge Grimstad, BKK Nett: Vi mener at automatikken skal gå, men noe må tas manuelt. Jeg skal sjekke opp i det Nina sier. En annen problemstilling er at kraftleverandøren ikke får informasjon om endring i forbruks- og næringskoder som nettselskapet endrer. - I Elhub er dette kun nettselskaper som kan endre og informasjon om dette sendes til kraftleverandøren.
  • Tor Arne Heggtveit, VTK (Hansen CX): Dette ligger automatisk og er som oftest feil. Forbrukskoden kan endres før den legges inn i Elwin. Vi sjekker altså alle som kommer inn, noe som er mulig med små volumer.
  • Konklusjonen er at prosessen som beskrevet i markedsdokumentasjonen står seg. Elhub bidrar gjerne med tydeliggjøring rundt hvordan prosessen er tenkt. Problematikk rundt prosessen på netteiers side diskuteres i fora med systemleverandører og deres kunder.
  • Audun Sandhaug, Agder Energi Nett: Dette skal fungere med automatikk og meldinger.
  • Therese Hellingsrud, Elvia: Vi tar ikke inn det vi anser som et forslag, som netteier har vi ansvar for at kode er riktig ihht bruken av anlegget. Umiddelbart ignorerer vi forslag til endring i kode, så går vi gjennom det i ettertid dersom kunden tar kontakt. Da endrer vi det i tilfelle tilbake i tid.
  • Elhub lukker denne saken og oppretter ny sak på diskuterte utfordringer i nettselskapenes prosesser og systemer
Andreas Holmqvist
EI-250

Justering i BRS-NO-611 etter erfaringer fra Go Live - er gevinstene hentet ut?

 • Endringene ble justert i juni - poenget med justeringen var at kraftleverandørene skulle slippe for mye bruk av BRS-NO-611 og få ned antall søk i Elhub. Antall spørringer har heller økt. Er justeringen implementert i markedet?
 • Lene Svarstad, SkandiaEnergi: Vi har testet litt hvordan vi kan ta dette i bruk, men vi har ikke startet arbeidet enda - det er planen.
 • Joachim Jacobsen, Fjordkraft: Vi har ikke startet dette arbeidet, men planen er å starte arbeidet med månedsskiftet.
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere: Funksjonaliteten er tatt inn hos oss. Erlend sender en egen sak til Elhub ang. annen ønsket funksjonalitet i BRS-NO-611.
 • Lillian Bakken, CGI: Vi har ikke levert hele funksjonaliteten, bl.a wildcard som kommer i neste release - det er frivillig for våre kunder å ta inn justeringene.
Andreas Holmqvist
EI-654

Sende alle kanaler i BRS-NO-313 og BRS-NO-315?

 • Vi har økt antallet bereinger som Elhub gjør for netto-forbruk og netto-produksjon.
 • Elhub sender kun avregnede aktive kanaler i BRS-313 og BRS-NO-315
 • Vi vurderer nå om alle virtuelle og fysiske kanaler skal distribueres.
 • Forslaget er at en kan abonnere på de kanalene man ønsker, enten kun avregnede aktive kanaler eller begge deler. Meldingsformatet vil være det samme for alle.
 • Helge Grimstad, BKK: Hva er kostnaden for denne endringen? - Svar: Det er to nye felt, men hvor stor endringen er må systemleverandørene svare på. Om dette blir forskriftsfestet vil det berøre de fleste kraftleverandører.
 • Magnus Olsen, Lyse Energisalg: Forskriften og regelsettet bør komme først før det tas en avgjørelse på dette.
 • Gideon Ovadya, BKK: Kostnaden vil være høy da endringen er stor - Det vil føre til voldsomt merarbeid for netteiere. Jeg vil si nei til dette forslaget inntil det er forskriftsfestet. Jeg tror det er enklere å behandle det i regnskapet til borettslagskunder - det vil være mer kostnadseffektivt.
 • Konklusjon: Det er ikke ønskelig at dette utvikles før det er forskriftsfestet og en runde må tas med alle systemleverandører før det evt. implementeres.
Leif Morland
EI-677

Etablere omforente og klare retningslinjer for håndtering av manuelle korreksjoner

 • Elhub ønsker å synliggjøre feilsituasjoner som må korrigeres manuelt, hvordan vi skal behandles og hvor hyppig de oppstår.
 • Elhub ønsker å opprette en arbeidsgruppe. Ønsker å delta i arbeidsgruppe:
  • Ingrid Frisli, Eidsiva
  • Therese Hellingsrund, Elvia
  • Nina Halvorsen, Skagerak Nett
  • Joachim Jacobsen, Fjordkraft
 • Ivar Moen, Fortum: Det må også diskuteres håndtering av aktører som bryter reglene. Bransjestandard må settes og følges uansett.
 • NVE: Forretningsregler som brytes skal rapporteres til NVE
 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Bransjen i fellesskap bør forbedre rutinene som finnes. De som bryter forretningsregler bør behandles på siden utenfor denne saken.
Christine Rynning-Tønnesen

Informasjon om arbeidet med Elhub gevinstrealiseringskartlegging

 • Arbeidet med gevinstrealiseringskartlegging er godt i gang.
 • Det er gjennomført mange dybdeintervjuer.
 • Neste onsdag vil resultater fra arbeidet presenteres i Bransjerådet.
 • På bakgrunn av workshop skal det lages en rapport som vil publiseres senere i høst.
Eigil Gjelsvik

Resultater fra Elhub kundertilfredshetsundersøkelse juni 2020

 • Elhub har sammenlignet resultatene fra undersøkelsen som ble gjennomført i desember 2019 og juni 2020
 • I underkant av halvparten av alle aktører har svart på undersøkelsen, Elhub takker alle som har tatt seg tid til å svare
 • Jevnt over viser resultatene en en økt tilfredshet på alle områder siden undersøkelsen i 2019
 • Elhub har skissert tiltak fra tilbakemeldinger fra undersøkelsen - se presentasjon
Eigil Gjelsvik


Eventuelt

 • Tonje Christoffersen, LOS: Forslag til sak på neste møte: Det hender at målepunkt blir satt inaktivt hvor netteier ønsker å reversere inaktivering av målepunkt før ny kunde flyttes inn. - Den tas opp igjen neste møte (EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt)


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.