Skip to main content

Forbedringssaker i backlog

39 saker - sist oppdatert 19.09.2023


TypeElhub-IDOppsummeringStatusBeskrivelsePrioritetOpprettetOppdatert
ImprovementEI-1250Oppdatere produksjonstyper til gjeldende europeiske standarderReady for work

En del av produksjonskodene vi har i Elhub i dag er utdaterte og støttes ikke lenger i det europeiske rammeverket. De har fått nye koder, og blirr mer granulert.

eSett vil snart gå over til de nye kodene, og vi burde bruke anledningen til å gjøre det samme. Samtidig bør vi granulere dette mer så det er enklere å se forskjell på forskjellige typer produksjon (elvekraft og vannkraft fra resorvoirer får forskjellige koder)

Dette vil gi stor verdi for datakvaliteten i Elhub. Samtidig vil det da være lettere å rapportere til ENTSO-e og andre Europeiske tjenester, og lettere for Statnett og sammenligne dataen de har med dataen vi har. 

215.06.2023 16:0408.09.2023 12:10
ImprovementEI-1194Markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSLReady for work

Flere ønsker fra nettselskap om at vi markere faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret til regulert kraftleverandør med SLR og BSL. Slik at de slipper å regne ut for å finne hvilken faktura/kreditnota som er for SLR og BSL.

Dette stopper også nettselskapene sin automatisering av faktura/kreditnota fra avviksoppgjøret.

408.03.2023 10:2813.09.2023 13:30
ImprovementEI-950Utvidede kriterier for spørringer på måleverdierReady for work

Med flere typer måleverdier som følge av 15 minutters oppløsning kan antall valg i "BRS-NO-315 - Spørring måleverdier" økes. Hver spørrekode (BIM: QueryTypeCode) spesifiserer et sett med måleverdier det spørres om. Hensikten er at det er lettere å filtrere ut måleverdier en ikke har behov for i spørringene, dette gjøres ved å legge til flere spørrekoder.

409.06.2021 09:4618.09.2023 10:54
ImprovementEI-951Flere alternativer for måleverdiabonnementReady for work

Ettersom Elhub vil motta måleverdier i 15- og 60-minutters oppløsning vil det være endringer i abonnementsalternativene. Hensikten er at markedsaktørene skal ha nye valg mellom måleverdier i 15- eller 60-minutters oppløsning, avregnede eller ikke-avregnede måleverdier og aktive eller reaktive måleverdier.

409.06.2021 09:5518.09.2023 10:55
ImprovementEI-949Distribusjon av 6015-transformerte måleverdierReady for work

60-minutters måleverdier som rapporteres til Elhub transformeres til 15-minutters måleverdier for bruk i balanseavregnigsgrunnlagjobben. Aktører som abonnerer på RS - Registered and 'MVS - 6015 Transformed Intervals' skal få tilsendt 15-minutters måleverdier laget i 6015-transformeringen.

209.06.2021 09:1019.09.2023 07:27
ImprovementEI-921Synliggjøre pollekø for aktører, både aktive og inaktive meldingerReady for workElhub-operatør foretar med jevne mellomrom en opprydding av meldinger i utkøene av ulike årsaker:
 • Elhub-operatør følger opp aktørenes meldingskøer manuelt, og kontakter aktuelle aktører hvis meldinger ikke er pollet, eller meldingene er inaktive pga. manglende ack.
  • Dersom aktørene selv hadde hatt tilgang til denne informasjonen, vil det redusere behov for manuell oppfølging. 
 • Det vil i tillegg gi stor verdi når Elhub med jevne mellomrom sletter uavhentede meldinger.
  • Aktørene kan da se hvilke meldinger og tidsperioder det er snakk om, og enklere gi tilbakemelding på om meldingene kan slettes eller ikke (i dag må elhub-operatør sende detaljerte oversikter per aktør).
 • I forbindelse med strukturdataendringer endrer aktører ofte fysisk avsender og må kontakte Elhub for å få status på om alle meldingene er hentet ut før de kan aktivere nytt kommunikasjonsoppsett.
  • Reduserer manuelt arbeid for Elhub-operatør dersom aktørene selv kunne sett dette.
426.04.2021 09:4619.09.2023 08:02
ImprovementEI-858Endringer i portalsiden Manglende og ufullstendige volumReady for work

Dette er GUI-delen av EI-850. Vurderes som den viktigste for operatøren. Denne siden er viktig for å bedre kvaliteten på måleverdiene i Elhub.

Splitte opp mellom midlertidige volum og manglende volum :

 • Manglende volum er viktigst å følge opp
 • Vil gjøre siden mer oversiktlig og brukervennlig

Endre fra fokus på intervaller til fokus på perioder for manglende og ufullstendige volum :

 • Når det mangler en lengre periode vil det være mange innslag, ett for hvert bruksdøgn med mangler, i skjermbildet. Dersom flere påfølgende bruksdøgn med mangler istedenfor vises som en periode, og dermed med ett innslag i skjermbildet, vil det være lettere for brukeren å få oversikt - og lettere å deretter agere på informasjonen.  
 • Vi har en god SQL som gjør jobben for operatørene. Kan vurdere om dette gjør at vi ikke kan forsvare å gjøre endringen kun for aktørenes del. Vi bør finne ut mer om hvordan nettselskapets systemer støtter dem på deres side.
420.01.2021 11:0219.09.2023 09:57
ImprovementEI-600Purringer på timesavregna målepunkter ved endring avregningsformReady for work

Ved opprettelse av nytt timesavregna målepunkt purres det ikke på timeverdier før første timeverdi er sendt inn. (Prinsippet er at man lar måleverdiinnsending definere oppstart, framfor innmeldt oppstart.)

Ved endring avregningsform til timesavregna, vil denne funksjonaliteten føre til at vi kan få hull i timeverdier, da det ikke purres fra første bruksdøgn målepunktet er timesavregna, selv om det har profilavregnede timeverdier fra før. 

Dette er uheldig, da vi ikke har noen mekanisme for å oppdage disse utover at kraftleverandør (først og fremst) melder inn manglende timeverdier til Elhub.

Foreslår at ved endring avregningsform, så settes channel milestone på 1.3-kanalen. Da vil det bli purringer, og hvis datoen for endring viser seg å ikke stemme, kan nettselskapet endre dette tilbake i tid.   


Nett skal enten sende inn måleverdier eller fikse tidspunkt for endring av avregningsform. Purringer kan bidra til at nett fikser det i begge tilfellet. 

522.04.2020 13:4619.09.2023 12:26
ImprovementEI-581Sende oppdaterte måleverdier for produksjon til NECSReady for work

lhub sender produksjonsmåleverdier til NECS D+14, det vil si at sertifikatberettiget aktør er avhengig av at nettselskapet rapporterer korrekte produksjonsmåleverdier til Elhub innen D+13 for å få utstedt korrekt antall elsertifikater. Det er ikke alltid tilfellet at produksjonsmåleverdiene er korrekte innen D+13. Dette fanger Elhub opp i avviksoppgjøret, men oppdaterte måleverdier re-rapporteres ikke til NECS. Sertifikatberettiget aktør kan påklage volum rapportert til NECS direkte til NECS, men det mange mindre volum som ikke oppdages og dermed ikke påklages.

Endringen medfører at alle endringer i produksjonsmåleverdier som fanges opp i avviksoppgjøret i Elhub sendes til NECS.

415.04.2020 10:5119.09.2023 12:30
ImprovementEI-843Lage en avviksoppgjørsvisning som er kraftleverandørsentriskReady for workAvviksoppgjørssiden i dag tvinger de som går inn til å først filtrere på nettområder. Dette gir mening for netteiere som har et relativt lavt antall nettområder men med mange målepunkter i hvert nettområde. Det er også praktisk for Elhub operatører.

For kraftleverandører er denne løsningen tungvindt. Det er ingen måte å se totalbildet sitt, og en kraftleverandør kan ha kontrakter i veldig mange forskjellige nettområder. Enkelte ganger kan det også være relativt få målepunkter per nettområde, samtidig som de har målepunkter i ekstremt mange nettområder. 

Kraftleverandørene trenger en avviksoppgjørsside hvor de enkelt kan se totalbilde per avviksoppgjør, samtidig som de enkelt kan finne hvilke målepunkter og måleverdier som bidrar mest til oppgjøret
317.12.2020 17:0920.09.2021 15:23
ImprovementEI-730Forenkle tilgang til data for porteføljen for tjenesteleverandørerReady for workFor noen tjenesteleverandører vil det være nyttig med ulike rapporter som gir oversikt over flere av eller alle sine kunder samtidig.

Hensikten er at tjenesteleverandøren ikke behøver å logge på Elhubportalen for hver enkelt av aktørene den selger tjenester til for å kontrollere ulike statuser.

Vi kan sørge for at data er lettere tilgjengelig via et API eller ved at tjenesteleverandører har en enkelt pålogging for alle sine kunder i portalen. Et API er det endelige målet men det kan ses på andre løsninger underveis som kan lette datatilgangen, med det selvfølgelige forbehold om at datasikkerheten ivaretas.

 
324.09.2020 13:3030.11.2021 13:05
ImprovementEI-331Innføring av kryptering i supportkommunikasjon mellom Elhub og aktøreneReady for workDagens epost-kommunikasjon mellom aktørene og Elhub er ikke kryptert. Innholdet i sakene kan inneholde personopplysninger og skal ikke komme på avveie. Vi ønsker å gjøre bruk av TLS obligatorisk i mailkommunikasjon mot Elhub. Ingen hadde innvendinger mot dette i BF 14.08.2019 og Elhub vil gå videre med dette.

 ** Innføring av en saksbehandlingsportal vil løse denne utfordringen og er veldig ønskelig.
319.08.2019 10:3521.11.2022 09:39
ImprovementEI-317Markedsmelding til tredjepart når tilgang trekkes tilbakeReady for workTredjepartene savner en melding som sier når en tredjepartskontrakt er opphørt. De ønsker også årsak for opphør, som utflytting, oppsigelse av kontrakt.314.08.2019 17:3601.12.2022 13:50
ImprovementEI-955Forbedring av rapporter i «Markedsprosessoversikt» Elhub PortalenReady for workInnspill til forbedringer av rapporteringssiden «Markedsprosessoversikt» i Elhub Portalen. Innspill er basert på Elhub operatør rapportering av datakvalitet, samt innhentet fra flere aktører som Linea og Fjordkraft.

«Markedsprosess detaljer» må inn som eget «hovedvalg» (se bilde 1)

     *   For å komme inn i  bildet som heter «Markedsprosess detaljer» (3) må man nå foreta søk i en av underfanene (1) under «Markedsprosessoversikt» og klikke seg inn via ett av tallene (2) i tabellen.  «Markedsprosess detaljer» bør være eget valg i hovedmenyen.

     *   I «Markedsprosess detaljer» bildet er det vanskelig å få treff hvis man ikke gjør valgene i «rett» rekkefølge. Når man trykker «Tilbakestill», må alle valg faktisk tilbakestilles for nytt søk. Det virker som om søket låser seg på de valgene man opprinnelig gjorde før man trykket inn til søket (2)

  *   Ang fliken «fullført» - her kan man ikke klikke inn på tallene og få opp detaljer, på samme måte som i de andre arkfanene (4)

  *   Bør ikke laste rapporter før man trykker OK. Nå begynner systemet å hente ut tall så snart man trykker inn på en flik. Kan trykke stopp, men dette burde ikke være nødvendig.

       *  Må kunne søke opp samme bilde fra «seg selv» (se bilde 2)

     *   Når man har gravd seg ned i ett søk kan man ikke gå tilbake til hovedsøkebildet ved å trykke på hovedmenyen (1). Man må enten følge link helt nederst på på siden (2), eller trykke på en annen meny (3, eksempel) og så på ønsket meny.

 

Ønsker å splitte kategorien "Leverandørbytte" som i dagens rapport viser summen av 101 og 104 i to kategorier;
# "Leverandørskifte" som viser BRS-NO-101
# "Oppstart fra leveringsplikt" som viser BRS-NO-104 
314.06.2021 16:2201.12.2022 14:06
ImprovementEI-1127Hente aggregater til portal og Min side uten å gå via EDWReady for workVi får i dag avlesninger for døgn, måned og årsvolum aggregert fra EDW.
Det gir seg flere spesielle utslag. Bl.a. vil det innenfor en time ikke alltid være sync mellom timeverdier og aggregater, da timeverdiene leveres direkte fra EIP via service, mens sammenstillingen fra EDW er må vente på at export_aggregates-jobben går før de er oppdaterte.
Videre ser vi også at det fra tid til annen er feil i export_aggregate-jobben. Det fører til feil og mangler for eldre data, særlig der netteier har vært svært ivrige i å sende ulike versjoner av måleverdiene.
Her er det flere måter vi kan løse problemet på, lister to som kan være aktuelle:
a) Vi kan bruke grensesnittet vi har i dag for "online" verdier i portalen, forenkle og presentere som en Min side-variant. Det krever en aggregeringsmulighet direkte i UI-et.
b) Vi kan få aggregeringstjenester direkte fra EIP.
313.09.2022 13:5731.01.2023 12:10
ImprovementEI-860Inkludere tap på målepunkt uten kontrakt i nettapsgrafen på avviksoppgjørssiden i portalenReady for workTap på målepunkt uten kontrakt er per i dag ikke inkludert i nettapsgrafen på avviksoppgjørsiden. Det er det derimot i rapporten for endelig nettap i portaln. 

Foreslår å legge dette tapet til i avviksoppgjøret slik at det blir samsvar mellom rapportene. 
421.01.2021 15:1020.09.2021 15:23
ImprovementEI-830Gi superbruker hos tjenestetilbyder oversikt over hvilke ansatte som har tilgang per aktørReady for workSuperbruker hos tjenestetilbyder agent ønsker en oversikt over hvilke brukere som har tilgang per aktør. Superbruker ønsker å kunne få oversikt over hvilke brukere som er lagt inn per aktør tjenesteyter har agentkontrakt hos. Dette vil hjelpe superbruker å se hvilke av aktørene som har gitt dem agentkontrakt der det mangler brukere, og generelt gi bedre oversikt. 408.12.2020 09:2620.09.2021 15:23
ImprovementEI-668Flerselskapoversikt i portalen for tjenestetilbydere på vegne av netteierReady for workSom tjenestetilbyder med forretningsrollen DDE ønsker man at man har muligheten til å se alle nettselskap jeg utfører tjenester på vegne av når man logger inn i portalen. På denne måten slipper man å logge inn og ut for å få hele oversikten. Noen av tjenestetilbyderne det dreier seg om har inntil 40 nettselskap de skal overvåke og tilsvarende antall endringer innlogginger for å se hvert selskap.401.07.2020 08:2720.09.2021 15:23
ImprovementEI-976Prosedyre for tildeling av målepunkt ID i nybyggReady for workInnspill fra eiendomsmelger vedr. ny problemstilling i eiendomsmarkedet for megler/kjøper av et nybolig prosjekt hvor målepunktID ikke er tildelt ved overtakelse. Det er utbygger/netteier som må legge til rette for at MPID er tildelt ved en overtakelse av nybygg/bolig prosjekt. Hvordan ivaretas dette av netteier i dag og hvordan kan MPID tilgjengeliggjøres til megler/kjøper på en effektiv måte før overtakelse? Det er urimelig at en boligkjøper skal ende på leveringsplikt som følge av utbygger eller netteier ikke sørger for å sikre at boligen har fått tildelt MPID. 

For megler/kjøper i dag er det utfordrende å finne målepunkt ved enkelte overtakelser av nybygg. Megler bruker mye tid på å purre opp dialoger med kunden, elektriker og netteier der det mangler MPID for å sørge for at det ikke går over fristen. 

Oppleves dette som et stort problem i kraftmarkedet i dag?

 
407.09.2021 11:3320.09.2021 15:23
ImprovementEI-891Legge til nettap som andel av netto innmating i balanseavregningsbildetReady for workI balanseavregningsbildet er det nå oppgitt nettap som prosentandel av innmating. Dette tallet er basert på brutto innmating. Vi bør i tillegg oppgi dette som andel av netto innmating - det er netto innmating som ligger til grunn for nettapsberegninga, men p.g.a. den store forskjellen mellom nettenes oppsett, har vi valgt å validere på brutto innmating. Derfor bør vi vise begge tallene. 412.03.2021 16:1520.09.2021 15:23
ImprovementEI-352Innfør validering av næringskode og forbrukskodeReady for workElhub har ingen validering av næringskode og forbrukskode med unntak av maks lengde på 10 tegn. For å unngå problemer med statistikk og at kraftleverandør får ukjente koder bør Elhub validere at kodene som mottas er gyldige. Elhub kan enten innføre validering av næringskode og forbrukskode opp mot en liste med godkjente verdier, eller bare sjekke at format er korrekt. Det er uklart om dette er et omfattende problem. Saken må analyseres videre.418.09.2019 15:1522.06.2022 12:14
ImprovementEI-468Gi ny netteier tilgang til informasjon om historiske markedsprosesser i nettområdetReady for workNåværende tilgangsregler sier at netteier som er involvert i en markedsprosess skal se informasjon om den instansen i portalen. Det innebærer at når netteier endres i et nettområde vil ny netteier ikke se informasjon om historiske markedsprosesser, noe de ønsker.417.01.2020 14:3428.06.2022 10:18
ImprovementEI-416Øke antall desimaler på elsertifikatandelReady for workDet er i dag kun mulig å legge inn to desimaler for elsertifikatandel. Når det gjelder målepunkter med store volum er dette for lav oppløsning og resulterer i relativt store avvik for avgiftsberegninger.426.11.2019 12:1128.06.2022 15:46
ImprovementEI-232Ikke tillat nåværende kraftleverandør å kjøre BRS-NO-301 hvis der er registrert et fremtidig leverandørskifteReady for workEtter at kanselleringsfrist er passert for BRS-NO-101 registreres ny kraftleverandørs sluttbrukerinformasjon i Elhub. Etter dette tidspunktet bør nåværende kraftleverandør ikke lenger har mulighet å endre sluttbrukerinformasjonen siden det påvirker ny kraftleverandør. I dag kan de oppdatere sluttbrukerinformasjon helt frem til dato for leverandørskifte og dermed skrive over det ny kraftleverandør sendte inn i BRS-NO-101. Etter Go Live skapet dette en del problemer. Mange av de var sannsynligvis grunnet feil i markedets systemer. Behovet for denne endringen bør vurderes på nytt.424.05.2019 09:1128.06.2022 09:49
ImprovementEI-349Utvid Blokkert for leverandørskifte til å også stoppe innflyttingReady for workDet er spesielle prosedyrer for å flytte inn ny sluttbruker på produksjonsmålepunkt, på samme måte som det er spesielle prosedyrer for å gjøre leverandørskifte. BlockedForSwitching burde dermed blokkere også for innflytting (BRS-NO-102, 103, 123). Behovet må analyseres nærmere.412.09.2019 13:0628.06.2022 09:51
ImprovementEI-301Reversering av innflytting overkjører tidligere fullført utflytting og flytter kunden inn igjen på målepunktetReady for workNår det først skjer en utflytting på et målepunkt og deretter en innflytting på samme dato eller tidligere blir det problemer hvis innflyttingen skal reverseres. Da vil den gamle sluttbrukeren flyttes inn igjen uten sluttdato, dvs. den opprinnelige utflyttingen blir overkjørt. Reverseringsprosessen må klare å legge tilbake sluttbrukeren med en sluttdato.401.08.2019 14:1928.06.2022 09:54
ImprovementEI-186Tillate innflytting av samme sluttbruker på utflyttingsdatoReady for workDer er en del tilfeller der ute hvor sluttbruker blir feilaktig flyttet ut. Når ny kraftleverandør eller nettselskapet prøver å flytte inn sluttbruker på utflyttingsdato blir prosess avvist fordi sluttbruker allerede er registrert på målepunktet på den datoen. Det er designet slik fordi i dette tilfelle skal heller utflyttingen bli reversert. Det kan dog være vanskelig for ny kraftleverandør eller nettselskapet og få gammel kraftleverandør til å gjøre dette. Burde det heller vært mulig å kjøre BRS-NO-103 og 123 på utflyttingsdato med samme sluttbruker?421.03.2019 10:0116.06.2022 14:14
ImprovementEI-846Fjern rapport Markedsendringer fra AktørportalenReady for workRapporten var ment å gi en oversikt over endringene i kontraktene i porteføljen til en aktør ved å se på utførte markedsprosesser. Det har vist seg at rapporten er vanskelig og forstå og bidrar til forvirring hos brukerne. Det foreslås at rapporten fjernes da det finnes andre rapporter i Aktørportalen som er bedre egnet for å få en oversikt over porteføljen til en aktør.411.01.2021 16:0816.06.2022 15:20
ImprovementEI-957Enklere tilgang til utvidet informasjon for tredjeparterReady for workTredjeparter har noen ganger behov for informasjon som i dag krever at sluttbruker velger full tilgang for de. Et behov som er meldt er tilgang til informasjon om elavgift på et målepunkt.

Vi bør se på hvordan de enklere kan få tilgang til dette. Det kan enten være at det blir enklere for sluttbruker å gi utvidet tilgang eller at noen elementer flyttes fra utvidet til begrenset nivå.
416.06.2021 08:2316.06.2022 15:12
BugEI-726Forbedre rekkefølge på utgående meldinger i forbindelse med reverseringerReady for workI forbindelse med reverseringer (BRS-NO-111) av innflytting mer enn 30 virkedager tilbake i tid (BRS-NO-103) hvor utflyttende sluttbruker ligger på leveringsplikt sendes det i dag ut meldinger i følgende rekkefølge til leveringspliktig kraftleverandør:
# NotifyEndOfSupply (E02)
# NotifyStartOfSupply (414)
# RequestStartOfSupply (E02)

Forventet rekkefølge er (omvendt kronologisk rekkefølge):
# RequestStartOfSupply (E02)
# NotifyEndOfSupply (E02)
# NotifyStartOfSupply (414)

 Nåværende rekkefølge kan tolkes feil av leveringspliktig kraftleverandør.
421.09.2020 09:2716.06.2022 15:28
ImprovementEI-683Superbrukere mottar svært mange epost når brukerroller er i ferd med å utløpeReady for workEn superbruker mottar i dag en epost per bruker per brukerrolle når brukerens roller nærmer seg utløp. For en superbruker som har mange brukere i ulike roller i mange organisasjoner, som eksempelvis hos tjenestetilbyderne, så kan rekken med eposter blir svært overveldende. Dette fyller unødig opp innboksen og kan medføre at superbrukeren ikke rekker oppfatte alle utgående brukere.

Vi foreslår nå en forenkling, for eksempel ved at man sender epost for flere brukere og brukerroller i flere organisasjoner i en samlet bulk-epost. Dette forutsetter samtidig at man øker perioden man ser på for å kunne slå sammen til en epost.

Utformingen må vi bli enige om og på hvilket oppdelingsnivå som er hensiktsmessig.
425.08.2020 13:1708.12.2022 08:35
BugEI-1003Markedsaktører får ikke markedsmeldinger når utvidet lagring av måleverdier endres i Min SideReady for workSluttbruker kan i Min Side velge om de ønsker at Elhub lagrer deres måleverdier i 3 eller 10 år. Denne endringen går i dag ikke ut i markedsmeldinger til kraftleverandør og netteier, noe den bør.428.10.2021 10:2001.12.2022 13:56
ImprovementEI-698Laste ned måleverdier for målepunkt lengre enn én måned av gangen og samtidig velge versjonReady for workHvis vi eller aktører skal laste ned måleverdier for et målepunkt fra portalen kan det kun lastes ned én måned av gangen. 

Ønsker mulighet for å velge perioden som skal lastes ned.

Ønsker også å velge om alle versjoner av måleverdiene skal med eller om kun de gjeldene måleverdiene skal bli med. 

Boks for å velge de to alternativene nevnt over.

 

Ønsker gjelder for både portal og Plug-In.
403.09.2020 12:1107.09.2022 09:07
ImprovementEI-866Manuelt sende tredjeparter måleverdier for tidligere sluttkunder som ikke lengre har aktiv kontrakt i målepunktet i utvalgte tilfellerReady for workTredjeparter kan i dag få tilgang til data for aktive sluttbrukere i Elhub. Tilgang for tredjepart blir gitt tilbake til sluttbrukerens innflyttingsdato. Ved utflytting eller fjerning av tredjeparts tilgang beholder tredjepart mulighet for å spørre på data som er gyldig frem til utflyttingsdato/avsluttingsdato. 

Det er ikke mulig for tredjeparter å be om tilgang til tidligere sluttkundes data. Dette gjelder også i tilfeller der sluttkunde har endret sluttbrukerID, som hvis organisasjoner endrer organisasjonsnummer som følge av f.eks. oppkjøp eller sammenslåinger. 

Vi ønsker å lage en manuell rutine der Elhub manuelt sender nye tredjeparter tilgang til tidligere sluttkundes måleverdier i gitte tilfeller, f.eks. dersom en organisasjonssluttkunde blir kjøpt opp.  
426.01.2021 07:1527.02.2023 08:26
ImprovementEI-462Forbedre BRS-NO-601 basert på erfaringer siden Go LiveReady for workDet har kommet opp flere forbedringsforslag relatert til BRS-NO-601 etter Go Live. En analyse bør gjøres for å se på alle forslag i sin helhet og for å finne de mest hensiktsmessige endringene.

Endringsønsker som er registrert:
# Mulighet for nettselskap til å initiere forespørsel til kraftleverandør
# Legg til informasjon om motpart i BRS-NO-601
# Mulighet for å svare flere ganger i en BRS-NO-601
# Mulighet for å koble BRS-NO-601 til flere målepunkter, eller til ingen målepunkt
# Mulighet å avslutte en forespørsel om den ikke krever svar, kan f.eks. gjøres automatisk etter en tid eller ved at en av de involverte aktørene lukker den eksplisitt
408.01.2020 10:1613.03.2023 10:53
ImprovementEI-931Løsning for distribusjon av måleverdier til andre aktørerReady for workMSCONS er i dag brukt av markedsaktørene for å utveksle tidsserier seg imellom. En av fordelene med dette grensesnittet er at en aktør kan velge i en liste hvilke andre aktør(er) som skal motta måleverdier for et gitt målepunkt.

Målet er at alle måleverdier skal rapporteres via Elhub. For å bidra til at MSCONS kan fases ut bør Elhub tilby tilsvarende funksjonalitet som beskrevet over.

 
406.05.2021 15:4909.03.2023 08:13
ImprovementEI-941Mulighet for å massefornye tilganger for portalbrukere uavhengig av utløpsdatoReady for workSuperbrukere hos aktører påpeker at det er tungvint å håndtere brukerfornying. Man mottar periodske meldinger fra Elhub når brukere nærmer seg utløpsdato og kun de som nærmer seg utløpsdato kan forlenges (eller avsluttes).
En effektivisering av rutinen ville være å forlenge tilgangen for brukere uavhengig av når brukeren ble etablert i systemet.
Når superbruker da får en epost med melding om utløp knyttet til en eller flere brukere, kan hen gjøre vurderingen og forlenge for også de som ikke har umiddelbar utløpsdato. Dette kan også foretas med egenvalgte intervaller uavhengig av påminnelsesepost fra Elhub.

Teknisk sett vil dette sette et tidsstempel som likevel følger syklusen som er valgt for fornyingsvurdering.
425.05.2021 12:4908.05.2023 14:13
ImprovementEI-988Fakturere avviksoppgjør for utvekslingReady for workRett etter Elhub Go Live ble det bestemt at Elhub skulle fakturere både ATAM og APAM, og at netteierne skulle slippe å gjøre dette selv. Unntaket var avviksoppgjør for utveksling som jo kun går mellom netteierne. Der ble det bestemt at dette fortsatt skulle være nett sitt ansvar.

 

Vi er usikre på hvor mange netteiere som faktisk fakturerer avviksoppgjør for utveksling og i hvilken grad dette følges opp. I Elhub har vi jo alle tallene uansett, så det kan være mer naturlig at vi også gjør dette. 
504.10.2021 14:4004.10.2021 15:38
ImprovementEI-1099Implementere valideringsregler for anleggsadresseReady for workElhub bør avvise meldinger med anleggsadresser som ikke oppfyller formatkrav som spesifisert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/malepunktinformasjon/anleggsadresse-krav-til-format-og-innhold/507.06.2022 11:0228.06.2022 11:22
ImprovementEI-1098Implementere valideringsregler for sluttbrukers kontaktinformasjonReady for workElhub bør avvise meldinger som inneholder kontaktinformasjon som ikke oppfyller formatkrav som definert her: https://elhub.no/datakvalitet-i-elhub/krav-til-sluttbrukerinformasjon/sluttbrukers-kontaktinformasjon-krav-til-format-og-innhold/507.06.2022 11:0128.06.2022 11:23
ImprovementEI-877Støtte for ''Poste Restante'' i sluttbrukeradresserReady for workBør Elhub støtte registrering av Poste restante på sluttbrukeradresse? Hvor stort er behovet?516.02.2021 11:3028.06.2022 11:03
ImprovementEI-1101Informasjon til netteier om sluttbrukers strømstyringstjenesterReady for workNettselskap kan ha nytte av informasjon om hvilke strømstyringstjenester sluttkunden har, fordi de da bedre kan forutse belastning i nettet.517.06.2022 12:1228.06.2022 09:47
ImprovementEI-1100Informasjon til netteier om hvilken type kraftkontrakt sluttbruker harReady for workNetteier kan ha nytte av å vite om sluttbruker har en fastpriskontrakt eller spotprisavtale siden denne informasjonen kan være nyttig i prognostisering av last i nettet.517.06.2022 10:3728.06.2022 09:43
BugEI-905Stoppe deaktivering gjennom BRS-NO-212 når kraftkontrakt har en sluttdatoReady for workFør innføringen av BRS-NO-214 Deaktivering av målepunkt med sluttbruker kunne BRS-NO-212 brukes for å deaktivere et målepunkt med en pågående utflytting. Denne funksjonaliteten i BRS-NO-212 skal ikke lenger være tilgjengelig. BRS dokumentasjon er korrekt oppdatert men implementasjon er ikke det.524.03.2021 09:5416.06.2022 15:14
ImprovementEI-1250Oppdatere produksjonstyper til gjeldende europeiske standarderReady for work

En del av produksjonskodene vi har i Elhub i dag er utdaterte og støttes ikke lenger i det europeiske rammeverket. De har fått nye koder, og blirr mer granulert.

eSett vil snart gå over til de nye kodene, og vi burde bruke anledningen til å gjøre det samme. Samtidig bør vi granulere dette mer så det er enklere å se forskjell på forskjellige typer produksjon (elvekraft og vannkraft fra resorvoirer får forskjellige koder)

Dette vil gi stor verdi for datakvaliteten i Elhub. Samtidig vil det da være lettere å rapportere til ENTSO-e og andre Europeiske tjenester, og lettere for Statnett og sammenligne dataen de har med dataen vi har. 

 
315.06.202305.07.2023
ImprovementEI-1252Skrive om BRS-NO-315 for å forbedre ytelsenReady for work

BRS-NO-315 har i dag store ytelsesproblemer. Vi har løste det ved å sette begrensninger på hvor mye de forskjellige aktørene kan bruke BRS-NO-315, men dette er uheldig og gjør det vanskeligere for aktørene. I tillegg er begrensningene kun tillittsbasert.

For å bedre ytelsen av BRSen bør den skrives helt om. 

Det kan vurderes om ulike datadelingsinitiativer kan dekke deler av jobben BRS-NO-315 gjør i tillegg til andre oppgaver. For eksempel databasemigreringer.
326.06.202305.07.2023
ImprovementEI-1255Gjøre installation description frivillig for plusskunder og ikke lenger sette det for virtuell produksjonReady for workI dag må man sette instalataion description på alle plusskunder. Grunnen er at dette før var et obligatorisk felt i eSett. Det er ikke lenger obligatorisk i eSett, så vi burde heller ikke ha det obligatorisk i Elhub428.06.202302.08.2023
ImprovementEI-1026Legge til rette for en ny netteier rolle "nettleiefaktureringsansvarlig"Ready for workHelt siden arbeidet med ESK har ansvaret for fakturering av nettleie blir diskutert. Det kan være netteier som i dag, det kunne vært Elhub, eller det kunne vært kraftleverandøren som en fellesfakturering.

Det har tatt lengre tid før én-regning kom opp på RME sitt bord igjen enn en forventet i 2014, og derfor bør en vurdere om Elhub som et første steg legger til rette for en rendyrking av denne rollen.

Det ville betydd at frem til en-regning har blitt diskutert og eventuelle endringer implementert, så vil nettselskapet enklere kunne sette bort faktureringsoppgaven uavhengig av andre roller nettilknytningstilbyder har i dag.

Det bør også vurderes om den nye rollen skal komme i tillegg til dagens Nettilknytningstilbyder (DDM), eller om rollene skal splittes helt.

 
509.12.2021 14:4514.10.2022 08:08


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.