Skip to main content

BF20/11 Møtenotater


Dato: 17.12.2020 kl 10:00 - 14:30

Sted: Teams

Deltakere:

Anita Ystmark, Troms Kraft Nett
Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Erlend Falch-Pedersen, Altere
Gideon Ovadya, BKK Nett
Grete Øwre, Trønderenergi Nett
Helen Haave, HansenCX
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Hadlsrud, Tieto Evry
Irene Linchausen, Troms Kraft Nett
Jarle Stava, Lyse Elnett
Jon Egil Spetaas, Brady
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
Lillian Bakken, CGI
Linda Ørstavik Öberg, Huseiernes Landsforbund
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Magnus Olsen, Lyse Energisalg
Marit Andersen, Elvia
Morten Torgalsbøen, Statnett
Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett
Ole Håkon Myrbostad, Smarthub
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Stine Bølgenhaugen
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Tina Hansen
Tonje Christoffersen, LOS
Tor Arne Heggtveit, VTK
Torstein Jensen
Truls Flomark, Embriq Rejlers
Uy Tran, RME NVE
Yenny Silvia Fitri


Deltakere Elhub:

Alexander Stokke Dybvad
Alexandra Edwards
Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gejlsvik
Elisabet Lofthus
Henrik Simonsen
Ingvar Flaten Aarnes
Kim Charlotte Elvestad
Truls Løken Krohn
Victoria Charlotte Lund

PresentasjonBF20-11 20201217 Elhub brukerforum.pdf

Referat:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

Eigil Gjelsvik / Andreas Holmqvist

Status fra Elhub - månedsrapport november

 • Elhub legger fremover opp til å rekjøre D+1 etter nedetid i Elhub 
 • Altere: Datakvalitet - Hvorfor kan ikke telefonnummer være utenlandsk?
  • Svar: Du kan ha utenlandsk nummer, kravet om 8 siffer er kun dersom det er et norsk nummer. Vi kan tydeliggjøre dette
Eigil Gjelsvik, Alf Ulvan, Christine Rynning-Tønnesen


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding

Helga Kleppe, Fjordkraft:

 • Det går stort sett veldig bra. Manuelle korreksjoner med krypterte vedlegg - vi erfarer at disse ofte forsvinner og det brukes mye tid på å finne vedleggene - Elhub ser på dette
 • Det er litt uklart i saksdokumentene til BF om de rettes mot kraft eller nett, ønsker en tydeliggjøring

Therese Hellingsrud, Elvia:

 • Det er veldig mye porteføljeovertakelser for tida, mye reverseringer som feiler pga det. - Elhub noterer tilbakemelding

Erlend Falch-Pedersen, Altere:

 • Det er veldig knotete å styre med meldingsIDer for å reversere meldinger, jeg håper vi kan finne en løsning uten å bruke den referansen
 • Har testa måleverdier i Exatest, det funker veldig bra

Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett:

 • BRS-NO-214: Dette er en stor forbedring som er tidsbesparende, vi er veldig fornøyde. Har gått fra ca 15 min saksbehandling pr sak til ca 2 min
 • Avviksoppgjøret for Januar er veldig viktig for oss at det kjøres i Elhub innen 15. - Svar: Det skal du få
 • Ellers holder vi på med å få leverandørene våre til å gjøre jobben for å få timestamp i BRS-NO-313 - det er utfordrende
 • Ser ellers på beredskap i jula

Aktører og systemleverandører

EI-306

Status 15-min: Løsning for utvekslingspunkter, måleverdier og grunndataelementer

 • Detaljerte avklaringer skjer i ekspertgruppene som er opprettet. I brukerforum vil det primært være informasjon/status
 • Elhubs forslag om endring i beregning av EAC krever forskriftsendring. Saken ligger hos RME
Audun Matre Meinich
EI-270

Bransjestandard for utregning av EAC

Bør det lages en bransjestandard for estimering av årsforbruk ved opprettelse av nye målepunkter.

 • BKK Nett: Startverdien er ikke så god. Fra målepunktet er nytt bør man regne 60-90 dager før estimert årsforbruk stabiliseres med god kvalitet
 • Er det forskjellig hva en husstand bruker ifht geografi? Sør eller nord?
 • Lyse Energisalg; Dette bør ikke gjøres avansert for vanlige målepunkter - det er ikke så mange nye kunder. På større industri må det nok tenkes mer. Det bør være f.eks. mulig for nettselskaper å definere spesielle årsprofiler for spesielle kunder som gartnerier osv
 • BKK Nett: Det bør lages en veileder så kan netteiere tilpasse tilfellene.
 • Fjordkraft: Hvordan er algoritmen om justering ved 5% endring tenkt?
  • Svar: Små differanser under 5% sendes ikke ut. Feil kan ikke akkumuleres, da sjekken går mot sist utsendte verdi
Audun Matre Meinich
EI-328

Fjerne postnummer fra avviksoppgjørsiden og erstatte med kraftleverandør

 • Ingen innspill på bruk av postnummer
 • Agder Energi Nett: Vi ønsker heller å kunne filtrere på kraftleverandør enn på postnummer
 • BKK Nett: Kan dere ikke ha begge funksjonalitetene, både postnummer og kraftleverandør? Kraftleverandør er mest interessant om vi må velge
  • Svar: Det er litt lite plass på siden, så vi tenker enten eller, men kan se på muligheter
Audun Matre Meinich

Purringer - systemstøtte og behandling

 • Pågår det arbeid hos alle systemleverandører med gamle purringer?
 • Elhub ønsker en tilbakemelding på hva som kan slettes
 • HansenCX: Hos oss er dette en manuell prosess fordi de fleste kundene våre har eksterne måleverdisystem - vi har ikke plan om å lage støtte for dette per i dag
 • Brady: Det er ikke en plan hos oss om å automatisere denne prosessen
 • Tieto: Vi har heller ingen plan om dette
 • Konklusjon: Elhub må endre hvem som mottar purring om dette skal bli en automatisert prosess
Ingvar Flaten Aarnes

Kjøretidspunkt D+5

 • Positive tilbakemeldinger til endring av tidspunkt til tidligere på dagen i Brukerforum
Ingvar Flaten Aarnes
EI-651

Presentasjon av "Endelig nettapsrapport"

 • Ønsker deltakere til en arbeidsgruppe for å se på rapporten og komme med tilbakemeldinger - påmelding kan sendes til post@elhub.no
Christoffer Sannes
EI-486

Profilavregnede målepunkt - data kvalitet

 • Uttrekk av kontroll mellom stander og periodevolum er gjennomført og utsendelse av dette til nett og kraft vil skje i januar. 
Henrik Simonsen
EI-470

Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub. Kartlegging og underlag for kost/nytte analyse

 • Fjordkraft: BRS-NO-611 hører jeg ikke så mye om lenger?
  • Svar: Vi holder på å ta ut tall på 611 og vil komme tilbake til noen aktører basert på det
 • Fjordkraft: Datavask og porteføljeovertakelser vil det være mest trykk på fremover
 • Elhub ønsker å invitere til en arbeidsgruppe over nyttår.
Kim Charlotte Elvestad

Gjennomgang av endringer i markedsdokumentasjon v1.12.0

 • Utkast finnes her: Markedsdokumentasjon - Markedsdokumentasjon 1.12.0 utkast3 (elhub.no)
 • Gå igjennom endringslogg og de faktiske endringene inne i dokumentene
 • BRS-NO-102: Prosessen vil ikke gjennomføres før dato netteier kan aktivere målepunktet
 • CGI: Er det satt dato for disse endringene? Det vil jo også føre til endringer hos oss.
  • Svar: Vi sikter oss inn mot å sette de i drift i juni, men har løpende dialog med markedet om dette
Andreas Holmqvist
EI-253

Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID

 • Gjennomgang av Løsningsalternativer EI-253 Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID
 • Agder Energi Nett: Alternativ 2 virker best, fordelen er at det kan holdes adskilt istedenfor å bytte fødselsnummer på en sluttkunde
  • Men Alternativ 4 er også en god løsning. Kanskje helst kombinasjonen med ny BRS.
 • LOS: Er det manuelt arbeid i Alternativ 4?
 • BKK Nett: Overskriving av et kundeforhold er ikke heldig og bør ikke være en løsning
 • Lyse Energisalg: Jeg synes Alternativ 4 har en god løsning med å beskrive hvorfor endringen gjøres
 • LOS: Vil meldingen avvises om årsakskode ikke er med i meldingen?
  • Svar: Ja, det er tiltenkt - Elhub validerer på at man oppgir gammel og ny ID, årsakskode gir fleksibilitet
 • BKK Nett: Om du alltid er tvunget til å sende med årsakskode er jeg enig i at Alternativ 4 er best
 • Lyse Energisalg: Hva er forutsetningen for å få prosessen godkjennes for bytte av org.nummer?
  • Svar: Vi godtar ikke endring av org.nummer, da må det gjøres en innflytting med ny kunde
Andreas Holmqvist

Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

 • Hvilke erfaringer har nettselskapene gjort seg vedrørende tid fra de mottar informasjon om utflytting til de stenger målepunktet? Fungerer det som står i prosedyren?
  • Ikke diskutert i møte
 • Er der noen utfordringer med tanke på personvern ved at kraftleverandør sender informasjon om innflyttede sluttbruker til nettselskapet? Ref. sporbarhet og mulighet for å slette.
  • Lyse Energisalg: Punkt 3 - "Deretter sletter kraftleverandøren opplysninger om antatt ny sluttbruker og avslutter saken" - det vil ikke være mulig å slette en melding som har gått i BRS-NO-601.
  • Skandia Energi: Vi har ikke lov til å innhente informasjon om noen vi ikke har kontrakt med, så det vil stoppe opp i punkt 2.
  • Skagerak: Vi sender SMS eller ringer til den utflyttede kunden - om vi får informasjon om ny kunde legges det inn i utflyttingsprosessen
  • Lyse Energisalg: Første oppfatning var at det er lovlig å spør om ny kunde så lenge alternativet er å stenge anlegget - men tror kanskje det er riktig at vi ikke har lov å spør. Mulig dette bør vurderes på nytt.
  • BKK Nett: Dette er en diskusjon om kunden skal ha ett kontaktpunkt eller ikke
  • Lyse Elnett: Vi sender ut SMS til huseier og spør om kunde på målepunktet. Vi bruker andre register for å finne huseier.
  • Elhub/ SSE: vi ser på kraftleverandørs anledning til å innhente denne typen personopplysninger en gang til, så ikke prosedyren bygger på feil forutsetninger. Nettselskapene har i større graf hjemmel for å innhente opplysninger om ny sluttkunde på anlegget. Vi tar en ny runde på prosedyren sammen med Brukerforum i 2021.
Andreas Holmqvist
EI-381

Definere kjøreregler for hvordan kraftleverandør kan informere nettselskap om kontaktinformasjon for varsling gjennom Elhub

 • Lyse Energisalg: Oppfatter at varsling og tilsyn ligger som en valgfri mulighet for kraftleverandør å legge inn disse verdiene i elhub og at nettselskapet kan velge å hente det inn. Så lenge vi snakker om mulighet og ikke obligatorisk er det greit, men det må ha automatikk ved å legges inn rett i et eget felt.
 • Agder Energi Nett: Rollene bør defineres, det kan ikke være et fritekstfelt
 • Fjordkraft: Det er viktig at det er valideringsregler på telefon og epost, slik at vi slipper en stor ryddejobb
 • LOS: En utfordring er at vi har et kundebilde for en kunde som eier mange anlegg, så vi har én til mange mens Elhub bare har én til én. Dvs. vi har kun mulighet til å ha én kontaktperson per kundeforhold, også kunder som har mange anlegg.
 • Fjordkraft: Vi har kontaktinformasjon samlet på kunde, på tvers av alle målepunkter. Endring på dette krever systemutvikling. Det må kunne skilles på målepunktsnivå på varsel og tilsyn og ikke per kundeforhold, da må det nok gjøres endringer i KIS-systemet. Tanken er god.
 • Lyse Energisalg: Kraftleverandører som tar dette i bruk bør gjøre det grundig og korrekt og nettselskap bør godkjenne det. Dette er en ekstraservice kraftleverandører kan gi, ikke noe de må gjøre
Ola Garmann

Forslag til datakvalitetskrav grunndata 2021

 • Dette gjelder for aktive målepunkter
 • Forslag vedtas og måling starter i 2021
Christine Rynning-Tønnesen

Regime for nedetid i Exa2Eigil Gjelsvik
EI-788

Maskering av testdata i Exa2

 • Utføres i 1. kvartal 2021 etter vedtak i Elhub Ledergruppe
 • I utgangspunktet frivillig for aktører å anonymisere sine testbaser, så fremt de kun utfører sertifisering / gjør fritesting på fiktiv data
 • Nærmere info og teknisk beskrivelse av jobben distribueres over nyttår
Truls Løken Krohn

Håndtering av plusskunder på sperrede adresser

 • Dette punktet tas med inn i pågående revisjonsarbeid. Også denne kundegruppen er variert, og det kan godt finnes plusskunder med sperret adresse. Det virker å være konkret behov for å se på en løsning for dette i bransjen, gitt at anbefalt prosedyre videreføres. (Revisjonsarbeidet vil gjenopptas så snart koronasituasjonen åpner for fysiske møter.) 
Anne Stine Laastad Hop

Eventuelt


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.