Skip to main content

BF20/10 Møtenotater

Tid: 19.11.2020 kl.10:00 - 14:00

Sted: Teams

Presentasjon: BF20-10 20201119 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:
Anette Huke - Kinect
Anita Ystmark - Troms Kraft Nett
Aud Bjerga Sigurdsen - Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett
Bård Eiklid - Embriq/Rejlers
Christian Moe - Ringerikskraft Nett
Erlend Falch Pedersen - Altere
Frode Fausa - CGI
Gideon Ovadya - BKK Nett
Hans Kristian Svinø - Brady
Hege Villumstad - Troms Kraft Nett
Helga Kleppe - Fjordkraft
Irene Linchausen - Troms Kraft Nett
Ivar Moen - Fortum
Jarle Stava - Lyse Elnett
Kristi Gullstein - Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen - Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard - Elvia
Lars Wefald - Embriq/Rejlers
Lene Antonsen Svarstad - SkandiaEnergi
Linda Ørstavik Öberg - Huseiernes Landsforbund
Lillian Bakken - CGI
Magnus Olsen - Lyse Energisalg
Marit Andersen - Elvia
Marius Hovland - Hansen CX
Morten Torgalsbøen - Statnett
Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Nett
Ole Håkon Myrbostad - Smarthub
Siri Hetland Myrset - Istad Kraft
Stina Borgen - NorgesEnergi
Therese Ernestus Hellingsrud - Elvia
Tonje Christoffersen - LOS
Uy Tran - NVE

Deltakere Elhub:
Alexander Stokke Dybvad
Alexandra Edwards
Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Elisabet Lofthus
Ingvar Flaten Aarnes
Julie Nordnes Niebuhr
Kim Charlotte Elvestad
Michael Long Gia Dung
Ola Tuntland Garmann
Truls Løken Krohn
Victoria Lund

Referat:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

 • Forbedringssaker under arbeid
  • BRS-NO-214 ble aktivert på mandag (EI-249 lukkes)
  • Chifferkoder er faset ut - har fungert bra (EI-569 lukkes)
  • Kinect: EI-619, vil denne være klar for rapporteringen for 2020?
   • Svar: Den er i sluttfasen nå
  • EI-306 Gjøre Elhub klar til 15 min oppløsning: Arbeidsgrupper er gjennomført, skal ha et møte med systemleverandørene i desember. Det er litt tidlig å presentere i brukerforum enda, men vi har gjort noen endringer basert på tilbakemelding. Jobber videre med design og har utviklet noen tester. Arbeidet med denne går fremover.
 • Forbedringssaker i backlog
 • Lukkede forbedringssaker
  • EI-336: Lukket fordi det er duplikat av en annen sak.
  • EI-411: Arbeidet med tilgang for Tredjeparter fortsetter, men akkurat denne saken er lukket/satt på vent
  • Fjordkraft: EI-470 - Vi har et stort volum som må skrus ned pga begrensinger i meldingsutvekslig - vi ønsker gjerne å kunne sende et større volum.
   • Elhub tar gjerne imot konkrete eksempler på behov
   • Altere: Det er fint å diskutere dette i åpent forum slik at vi kan belyse saken for alle som har et behov for større meldingsutvekslig.
   • Elhub: Så lenge det kan deles ønsker Elhub gjerne konkrete eksempler slik at det blir enklere å jobbe med
   • Skagerak Nett: Det er mer kostbart å sende i batcher over tid enn å sende alt i en bulk
   • CGI: Elhub har allerede fått mange eksempler
   • Elhub: Vi må nok få til en kost/nytte-analyse, vi kommer tilbake til denne saken 
Eigil Gjelsvik

Status fra Elhub

Eigil Gjelsvik, Alf Ulvan, Christine Rynning-Tønnesen


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding

Lillian Bakken, CGI:

 • Har levert BRS-NO-214, ingenting annet å melde

Erlend Falch-Pedersen, Altere:

 • Planlegger Go Live av Altere som Tredjepart
 • Hva er oppetidskravet på Exatest2? Hva er årsaken til at det ikke planlegges bedre enn at det er tre nedetidsdager i én uke?
  • Svar: Vi har internt mål om 98% oppetid i Exatest2. Grunnen til at vi hadde så mye planlagt nedetid forrige uke var at vi forskjøv planlagte oppgraderinger til etter oktober slik at alle skulle komme seg gjennom testing av BRS-NO-214

Gideon Ovadya, BKK Nett:

 • Alt går fint, forslår å ikke gå gjennom alle som ikke har noe å melde, at de som har noe å melde heller kan rekke opp en hånd.

Helga Kleppe, Fjordkraft:

 • Vi kan ikke sende en avlesning på et anlegg hvor vi ikke har leveranse.
  • Elhub: Dette skal funke i Elhub, du kan sende en henvendelse til Andreas på dette. Så lenge du har balanseansvar i nettområde skal du kunne sende avlesning i BRS-NO-311.
 • Støtter Altere ang. nedetid i testmiljøet utenfor arbeidstid

Helge Grimstad, BKK Nett:

 • Vil snakke om Etablering av produksjonspunkt til neste Brukerforum

Irene Linchausen, Tromskraft Nett:

 • Har ikke prøvd BRS-NO-214 enda, spent på å ta den i bruk

Kristi Gullstein, Ustekveikja:

 • Har ikke mottatt BRS-NO-214, så har heller ikke fått testet. Vi jobber med datavask

Linda Ørstavik Öberg, Huseiernes Landsforbund:

 • Er opptatt av Tredjepartstilganger, ønsker en kontaktperson som jeg kan kaste litt ball med.
  • Svar: Send henvendelse til post@elhub.no, Uy Tran i NVE kan også kontaktes

Marius Hovland, Hansen CX:

 • Jobbet mye med endring av chifferkoder, det har gått ganske greit. BRS-NO-214 er levert og testet ok. Utviklingsavdelingen lurer på endringen i BRS-NO-111 ang endring i Timestamp. Kan vi få et tidsperspektiv?
  • Elhub: Vi har et punkt på dette i slutten av møtet

Morten Torgalsbøen, Statnett:

 • Har sendt ut nye gebyrsatser for 2021, send en henvendelse til avregning@statnett.no om disse ikke er mottatt

Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett:

 • Har ikke fått testet BRS-NO-214 enda. Jobber med å finne kunder på opphørte anlegg, det er tidkrevende

Magnus Olsen, Lyse Energisalg:

 • Inaktive målepunkt, reversering

Audun Sandhaug, Agder Energi Nett:

 • BRS-NO-214 er i produksjon og OK så langt, ellers ingenting å melde

Aud Sigurdsen, Lyse Elnett;

 • Har fått testet BRS-NO-214. Oppfordring til kraftleverandører om å følge med på næringskode på næringskunder

Therese Hellingsrud, Elvia:

 • BRS-NO-214 er tatt i bruk og fungerer som den skal

Aktører og systemleverandører


Forslag til datakvalitetskrav måleverdier 2021

 • Skagerak Nett: Det er helt riktig å se på kvalitet på måleverdier og dette er en god start, kravene bør være nedfelt hos regulator.
 • BKK Nett: Krav for produksjon er stramt, det kan feile på forskjellige områder, det er ikke helt modent for å settes krav på D+5.
 • Elvia: Støtter forslag til kvalitetskrav og at det fokuseres på D+2
 • Elhub bekreftet at plusskunder telles under forbruk
Alf Ulvan

Forslag til datakvalitetskrav grunndata 2021

 • Hvorfor skal GPS-koordinater ligge i Elhub? Er kraftleverandører/tredjeparter interessert i det og hvorfor?
 • Fjordkraft: Per i dag har vi ikke et spesielt behov, men dette skal jo være standard i bransjen og det er nok en hensikt med det siden vi har kontakten med kunden.
 • CGI: Sjekker opp
 • Agder Energi Nett: Tror vi har en god del GPS-koordinater, men det er sikkert avvik med feks byggestrøm o.l. Vi må ha litt tid til å komme med en god tilbakemelding på totalomfanget.
 • NVE: Er det krevende for nettselskaper å få dette inn i Elhub?
  • Agder Energi Nett: Jeg kan ikke svare endelig på dette, 2021 er veldig nært forestående
 • Elvia sør: Vi har ikke GPS-koordinater per målepunkt, det vil være en stor jobb. Vi har heller ikke funksjonalitet for å sende dette per i dag, så det krever utvikling og.
 • Skagerak Nett: Krav til fakturaadresse?
  • Elhub: Det er ikke krav at fakturaadresse skal finnes, men at der det er fakturaadresse skal kravene tilfredsstilles.
 • Lyse Energisalg: Vi vil ha god nytte av GPS-koordinater.
 • Ustekveikja: GPS-koordinater ser vi ikke nytte av per i dag, det kan jo bli nyttig i fremtiden. Kontaktfelt på 100%, det vil alltid være noen kunder som ikke har telefon eller epost. Vi har kunder som ikke ønsker å oppgi det. Kravet bør være lavere eller ikke finnes.
 • NVE: Er det utbredt at kunder ikke ønsker å oppgi telefon eller epost? Og kjenner dere grunnen til at de ikke ønsker å oppgi det?
 • BKK Nett: Det er svært viktig å ha kontaktinformasjon, og det bør begrunnes om det ikke skal oppgis. GPS-koordinater er sensitiv informasjon, så det må hensynstas.
 • Kinect: Vi legger ikke inn kontaktinformasjon på næringskunder fordi kontaktinformasjon for forskjellig informasjon ikke er korrekt i noen tilfellene.
 • Elhub: Vil gjerne høre tilbakemelding fra nettselskap om at Kinect ikke registrerer kontaktinformasjon
 • Kinect: Vi endte opp med å droppe å sende inn kontaktinformasjon på organisasjonsnivå da det ble mye negative tilbakemeldinger fra individer som fikk informasjon de ikke skulle ha.
 • Ustekveikja: Grunner til at kunder ikke ønsker å oppgi kontaktinformasjon er at de ikke ønsker purringer og påminnelser på SMS eller epost, itillegg har vi gamle kunder som aldri har lagt inn noe info - og vi har aldri hatt behov for dialog med dem. Kan vi stille et krav til kundene om at vi må ha kontaktinformasjon?
 • Lyse Energisalg: Det burde være et krav til kontaktinformasjon, men det bør være ulike roller for hva de enkelte kontaktes om hos feks bedriftskunder. Det bør være et krav spesielt for nettselskap som skal stenge anlegg e.l.
 • Brady: Hva med individer som ikke har Epost eller telefon? Med en fast adresse så er man er pålagt å være tilknyttet et nett, men så vidt jeg vet er man ikke pålagt å ha hverken telefon eller epost.
 • Troms Kraft Nett: Ser gjerne at det blir ulike roller for kontaktinformasjon. Vi ser at hos noen kunder ligger det inne kontaktinformasjon til Kraftleverandøren.
 • Elhub: Det er viktig at vi holder fast ved grunnprinsippet om at kraftleverandør skal sende inn kundens kontaktinformasjon. Nettselskaper som har behov for å skille kontaktinformasjonen som kommer fra kraft fra kontaktinformasjon de selv har hentet inn må implementere logikk for dette i egne systemer. Vi har gjennom brukerforum og en arbeidsgruppe kommet frem til et løsningsforslag for dette: BF19/3-9 Løsningsforslag – Håndtering av sluttbrukers kontaktinformasjon og adresse i nettselskapenes KIS-systemer
 • Elhub har registrert en forbedringssak for å definere kjøreregler for hvordan kraftleverandør kan informere nettselskap om kontaktinformasjon for varsling gjennom Elhub (EI-381) Vi vil plukke opp arbeidet med denne 
Christine Rynning-Tønnesen

Forslag til innstramminger i forskrift vedr oppdatering av grunndata

 • Elhub har sendt et innspil til NVE for å vise til behovet for tydeliggjøring av krav i forskrift rundt hvem som er ansvarlig for å vedlikeholde hvilke data i Elhub
Andreas Holmqvist

Oppfølging av anleggsadresser per netteier % rapport

 • BKK Nett: I noen tilfeller har ikke kommunene oppdatert matrikkelen som vi følger, dvs at det mangler gatenavn, har kun postnummer og sted.
 • Agder Energi Nett: Det er også steder som ikke har gateadresse, det kan derfor ikke bli et absolutt krav
 • Flere innspill kan sendes til post@elhub.no 
Long Gia Dung /Ola Garmann

Kontrollrapport markedsprosesser - for kraftleverandør

 • Elhub ønsker å sende ut kontrollrapporter for markedsprosesser for å synliggjøre potensielt uhensiktsmessig bruk av markedsprosessene
 • Prosentandel reverseringer er aktørens andel av reverseringer i forhold til aktørens antall markedsprosesser
 • SkandiaEnergi: Ønsker at Elhub kan hente ut spesifikk informasjon om hvilke det gjelder slik som vi kan forespørre med den andre rapporten.
 • Elhub: Er det vanskelig å hente ut denne informasjonen fra egne systemer?
  • Fjordkraft: I utgangspunktet tror jeg reverseringene skal være mulig å hente ut selv.
 • Lyse Energisalg: Ønsker at Elhub henter ut liste til de som ber om det
Ola Garmann
EI-779

Mulighet for netteier å sende inn måleverdier på utvalgte målepunkt i andre nett

 • Er det behov for denne løsningen? Det vil være en veldig kostnads- og risikofylt endring etter analyser i Elhub.
 • BKK Nett: Er det snakk om utvekslingspunkt er det veldig interessant, men er det ment som en midlertidig eller permanent løsning?
  • Svar: Det er spesielt for utvekslingspunkt, at begge netteiere kan rapportere på samme utvekslingspunkt. Risikoen er at verdien kan overskrives fra nabonett, og det er en stor funksjonalitet å utvikle for få tilfeller. Men ser dere konkret behov for dette i dag?
  • BKK Nett: Løsningen hadde vært nyttig om det var mulig for alle utvekslingspunkt.
 • Elhub: Hvor stor er risikoen om man har områdeautorisasjon, at man sender inn for utvekslingspunkt vi ikke hadde tenkt å sende inn for.
  • Elvia: Det er jo nyttig i tilfeller, som Hydro opplevde i fjor, om nabonett har mulighet for å sende inn på vegne av en aktør som har problemer med innsendingen. Vi får ukentlig stoppa balanseavregningen pga manglende innsending på utvekslingspunkt.
  • BKK Nett: Vi må se litt på dette for å komme med en tilbakemelding på spørsmålet.
 • Elvia: Er det ikke mulig å skille ut de målepunktene det faktisk gjelder, så slipper vi risikoen med at man kan sende inn på punkter man ikke har utveksling?
  • Elhub: Det er nok mulig, men er en stor teknisk utvikling.

Elhub skal sjekke om det er mulig å undersøke hvor mange måleverdimeldinger som feiler fordi det blir send inn på feil nettområdet. 

Konklusjonen ble at områdeautorisasjon er en god nok løsning. Aktører må ta kontakt hvis de mener at dette ikke er en god nok løsning. 

Henrik Simonsen
EI-703

Status arbeid med flytteprosessen

Christine/Andreas
EI-383

Løsningsforslag BF20/1-6 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

Andreas

Betalte tillleggstjenester

 • Konklusjon blir tatt ila høsten og vi publiserer nyhet på dette.
Eigil Gjelsvik

Åpningstider supporten i jula

 • Se presentasjon for åpningstider i support ihht. revidert brukeravtale.
Christine 

Eventuelt

 • Håndtering av plusskunder med sperret adresse - Lars Ellingsgard. Sak blir håndtert i neste brukerforum
 • Elhub informerte om at Skatteetaten har forespurt detaljerte data fra Elhub i forbindelse med kvalitetssikring av underlag for el-avgifter. Skatteetaten har oversendt hjemmelsgrunnlag og Elhub vil oversende etterspurte data 
 • Ny veileder for buypass av av tilgangsforespørsler er utarbeidet: https://elhub.no/oppgaver-i-elhub/veiledere/veileder-for-manuell-bypass-av-tilgangsforesporsel/ 
 • EI-357 Legge til tidsstempel i utgående BRS-NO313 og BRS-NO-315
  • Vi ønsker pilotaktører - meld deg på til post@elhub.no 
   • Skagerak ønsker å delta som pilotaktørJavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.