Skip to main content

BF20/4 Møtenotater

Dato

  

Deltakere

 • Alexandra Edwards, Elhub
 • Alf Olevik Ulvan, Elhub
 • Andreas Holmqvist, Elhub

 • Anne Stine Laastad Hop, Elhub
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
 • Audun Matre Meinich, Elhub
 • Molhempour Bernard, Norgesenergi
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
 • Christine Rynning-Tønnesen, Elhub
 • Cassandra Velten, Oslo Economics
 • Eigil Gjelsvik, Elhub
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere Utility Cloud
 • Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
 • Frode Fausa, CGI
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
 • Grete Øwre, Trønderenergi Nett
 • Hans Erik Budde, Elhub
 • Helga Kleppe, Fjordkraft
 • Helen Haave, Hansen CX
 • Helge Grimstad, BKK Nett
 • Henning Dag Stenseth, Validér
 • Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
 • Ingvar Flaten Aarnes, Elhub
 • Ivar Moen, Fortum Marked
 • Jarle Stava, Lyse Elnett
 • Jørgen Nafstad Møller, Elhub
 • Jorun Eggen, Entro
 • Kim Charlotte Elvestad, Elhub
 • Kjetil Urne, Glitre Energi Nett
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
 • Kristine Solberg Pedersen,
 • Lars Ellingsgard, Elvia
 • Lars Wefald, Embriq Rejlers
 • Leif Morland, Elhub
 • Lillian Bakken, CGI
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
 • Magnus Olsen,
 • Maria Georges, Elhub
 • Marit Andersen, Elvia
 • Marius Hovland, Hansen CX
 • Molhempour Bernard
 • Morten Torgalsbøen, Statnett
 • Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett
 • Ola Tuntland Garmann, Elhub
 • Ole Håkon Myrbostad, Smarthub
 • Ole Marius Haugene Nansdal, Statkraft
 • Omar Marzouki, Hafslund Strøm
 • Ragnhildur Arnadottir, Nettalliansen
 • Svend Boye, 
 • Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
 • Stine Haugland, Statnett
 • Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
 • Thor Arne Heggtveit, Vest-Telemark Kraftlag
 • Thorstein Jensen
 • Victoria Charlotte Lund, Elhub

Agenda

Vedlegg

Møtenotater

Saksnr

Notater


Gjennomgang agenda og kort status månedsrapport og åpne brukerforumsaker


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding  

Siri Myrset, Istad Kraft
Sliter mest med overføringen fra Elhub til eSett – virker som jeg ofte må etterlyse verdier fra enkelte netteiere

Molhempour Bernard
Ingen utfordringer – driften går fint

Erlend Falch-Pedersen, Altere Utility Cloud
Irriterer meg en del over testmiljøene og skulle ønske de var mer stabile

Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
Ingen større problem, jobber fra hjemmekontor

Ingrid Frisli, Eidsiva Marked
Drift går som normalt – ingen store utfordringer foreløpig

Frode Fausa og Lillian Bakken, CGI
Har hatt litt fokus på skiftet til ny driftsleverandør hos Elhub – ingen spesielle utfordringer

Gideon Ovadya, BKK Nett
Jobber en del med estimerte verdier, ellers ikke store utfordringer fra hjemmekontor

Grete Øwre, Trønderenergi Nett
Litt roligere hos oss, så vi har fått tatt igjen litt backlog-arbeid

Helen Haave og Marius Hovland, Hansen CX
Alt fint – ingen spesielle utfordringer

Helga Kleppe, Fjordkraft
Uheldig at testmiljøene er tatt ned i dag og neste uke i tillegg – vi har en aktørgodkjenning som skal gjennom nå. Ellers går vanlig drift bra

Helge Grimstad, BKK Nett
Drift går bra, rydder etter GoLive – retting ved enkeltmålepunkt tar lang tid

Henning Stenseth, Validér
Driften går greit uten store problemer, litt støy på endringen fra estimert til endelig estimert.

Ivar Moen, Fortum Marked
Drift går som planlagt uten store utfordringer. Oppgitt over at det er vi som skal kontakte netteiere når vi ikke mottar måleverdier. Jeg mener at dette er Elhub sitt ansvar.

 • Elhub: Det er enighet i at dette er Elhub sitt ansvar, vi jobber mye med å purre nettselskaper men vi kan ikke estimere måleverdier på timesmålte anlegg.

Jorunn Eggen, Entro
Er veldig fornøyd med prosessen Elhub har satt i gang med å hente måleverdier for Tredjeparter. Hadde noen problemer med pålogging i Plugin og Altinn før påske, men det virker som dere har tatt tak i det.

Kristi Gullstein, Ustekveikja
Vi kommer til å merke større pågang hos våre kunder da bygden er rammet av mye permitteringer. Har testet litt 601 og meldt inn forbedringsforslag.

Kristine Solberg Pedersen
Driften går normalt fra hjemmekontor

Lars Ellinggard, Elvia
Utenom måleverdiene går det veldig bra for tida. Utfordringer vi jobber med nå erinnsending av måleverdier der vi er litt bakpå.

Lars Wefald, Embriq Rejlers
Ingen utfordringer

Liv Helgesen Eppeland og Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Utfordringer på etterslep av stander på profilmålte anlegg, hadde et lite problem med balanseavregningen som nå ser ut som det er fikset. Vi gleder oss til nytt testmiljø og håper det blir stabilt. Trenger vi ny aktørgodkjenningstest?

 • Liv sender en egen henvendelse til Elhub.

Magnus Olsen
Ikke noe spesielt å melde

Marit Andersen, Elvia
Ikke noe spesielt å melde

Nina Halvorsen, Skagerak Nett
Vi sliter litt med korrigeringer fra kraftleverandører som roter det litt til for oss, gjelder både måleverdier og kundeinformasjon

Ole Myrbostad, Smarthub
I påske opplevde vi feil estimering på måleverdier – dette er vi i dialog med systemleverandøren vår om

Omar Marzouki
Ingenting nytt å melde

Ragnhildur Arnadottir, Nettalliansen
Ingenting nytt å melde

Jarle Stava, Lyse Elnett
Drift går som normalt. Jeg ønsker en presisering av prosedyre for kunder med sperret adresse

Therese Hellingsrud – Elvia
Drift går normalt, litt roligere periode nå og for første gang siden GoLive er vi ajour med backlog på markedsmeldinger.

Thor Arne Heggtveit, Vest-Telemark Kraftlag
Daglig drift går greit. Prioritert å rydde i gamle saker Lagt over mange målepunkt fra profil- til timesmålt.

Thorstein Jensen
Ingenting spesielt å rapportere, vi er litt usikre på exatest2 til neste uke.

Stine Haugland og Morten Torgalsbøen – Balanseavregning Statnett
Ikke noe spesielt å melde, drift går som normalt

EI-463

Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

 • Gjennomgang av planer
 • Vi starter med å etablere ny driftsmodell på Site 2 med drift på Site 1, deretter flyttes drift til Site 2 og ny driftsmodell etableres på Site 1, hvor drift settes tilbake til Site 1 når etablering er ferdig.
 • Se komplett oversikt over plan i presentasjon
 • Det blir ikke frys i markedsprosesser, men det blir frys på strukturdata
 • Vi vil gradvis åpne for markedsprosesser gruppert per BRS – dette er det Elhub som åpner for, det som blir sendt under nedetiden blir ikke tatt imot av Elhub.
 • Innspill: Dere må hente erfaringer fra frysperioden under GoLive
 • Innspill: Vi ønsker å få tilsendt konkret liste over BRSer per gruppe
  • Svar: Det vil dere få
 • Spørsmål fra Elhub: Er det kritisk at BRS-NO-611 åpnes på lørdag?
 • Innspill: Det er ønskelig at 611 åpner så tidlig som mulig men ikke kritisk at den åpner lørdag kveld fremfor søndag morgen
 • Innspill, Eidsiva: Viktig for oss å ha 611 tilgjengelig så fort som mulig, sent lørdag eller sent søndag er ikke så kritisk
 • Innspill: Vi får ta en runde internt og diskutere dette skikkelig
 • Avspilling av markedsprosesser:

  • Avspilling av meldinger
   • HansenCX
    • Hvis innsendingen stoppes blir prosessene liggende på vent og korrekt melding lages etterpå avhengig endringsdato (302 blir 402 f.eks.). Hvis innsending ikke stoppes, kan meldinger som sendes automatisk bli avvist når miljøet kommer opp igjen
    • Aktørene kan stoppe innsending selv
    • Vil antageligvis anbefale sine kunder til å stoppe innsendingen.
   • CGI
    • CGI har funksjonalitet for å stoppe innsending av markedsprosesser
    • Aktørene kan stoppe innsending selv
    • Ønsker å få tilsendt liste over BRS-gruppene før det er mulig å si noe om innsending kan stoppes på BRS-nivå
   • Altere
    • Ønske om at dette håndteres som all planlagt eller uplanlagt nedetid på sin side. Ønsker å skru ned takten på innsending inntil systemet oppdager at Elhub er oppe igjen.
    • Tidsfrister håndteres automatisk avhengig prosess. BRS endres og datoer flyttes automatisk. Ingen meldinger bør bli avvist.
   • Tieto
    • Kan stoppe generering av meldinger og innsending av meldinger.
    • Foretrekker antageligvis å stoppe innsendingen.
   • Nedetidstest
    • Innspill:
     • VTK: Høres ut som en grei test uansett
     • Eidsiva: Vil BRS-NO-611 også være nede?
      • Svar: Ja
     • Fjordkraft: Vi må få tilsendt informasjon om hva en slik nedetest innebærer og hva det krever av ressurser. Siden aktørene skal fryse og tine prosesser og dette er arbeid som må gjøres i helgen må en slik test planlegges utenom ordinær drift.
     • Skagerak: Kan man se for seg å ta opp 611 tidlig morgen så at den ikke påvirker salgsprosessen i så stor grad?
      • Svar: Innspill mottatt, detaljert plan for nedetidstest vil sendes til brukerforum i etterkant
     • Elvia: Har en planlagt systemoppdatering den helgen som det må planlegges rundt. Kan man bruke et annet miljø og kjøre 611 mot når Elhub har nedetid?
     • BKK Nett: Viktig at dette kommuniseres til alle aktører i markedet.
     • Elhub sender ut et mer detaljert forslag som Bruklerforum må gi tilbakemelding på. Etter en intern gjennomgang, har vi vært nødt til å se på andre datoer for nedetidstest (mest sannsynlig i august). Vi sender ut plan for nedetidstest så fort vi har fått konkludert på datoene
   • Strukturdatafrys
    • Ingen kommentarer til planen foreløpig
   • Plan for måleverdier
    • Innspill:
     • BKK Nett: Må avklares med alle systemleverandører/måleverdiinnsamlere individuelt

EI-569

Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF

 • Helen Haave, Hansen CX: Enig i vurderingen. Burde ikke være noe problem men lurt å teste.


Markedsdokumentasjon v1.10.1 + forslag til formalisert versjoneringsregime for markedsdokumentasjonen

 • Ingen innspill

EI-249

Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert

 • Driftsetting av ny XSD
  • Hansen CX: Kan ikke bekrefte at de er bakoverkompatible. må se på det internt
  • CGI: Kan være CGI ønsker å ta ny XSD i bruk hos sine kunder samme dag som Elhub
  • Tieto: Mener ny XSD skal være bakoverkompatibel men Tieto ønsker uansett å synkronisere driftsetting med Elhub
 • Test og sertifisering
  • Elhub ønsker at noen aktører melder seg til post@elhub.no for testing og sertifisering av BRS-NO-214
  • Liv Eppeland, Nina Halvorsen, Therese Hellingsrud ønsker å teste
  • Torstein Jensen: Funksjonalitet i vårt system bør være klar til testing i August/September

EI-230

Håndtering av aktive målepunkter med forbruk uten sluttbruker registrert

 • Ingen innspill. Sak lukkes

EI-251

Håndtering av nettleieavtale til kunde fra husstand med opparbeidet gjeld

 • Ingen innspill. Sak lukkes

EI-364

Kommunereformen 01.01.2020 - Oppdatere kommunenummer

 • Ingen innspill. Sak lukkes

EI-480

Vurdere om prosess for endring av nærings- og forbrukskode må revideres

 • Hjemmelekse:
  • Systemleverandører sjekker at næringskode fra kraftleverandør som mottas av nettselskap ved innflytting ikke automatisk registreres i Elhub
  • Nettselskaper og kraftleverandører leser igjennom "Prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt" i markedsdokumentasjonen her: https://dok.elhub.no/mdok/brs-markedsprosesser

Innspill sendes til post@elhub.no før neste Brukerforum

EI-324

Etablere regime for å måle, publisere og følge opp nettselskapers totalleveranse

 • Gjennomgang av månedsrapport som distribueres til nettselskapene
 • Vårt mål er å nå 100% kompletthet når vi låser avviksoppgjøret på D+5
 • Innspill: Betyr målt også estimert?
 • Svar: Målt er definert som målte verdier, estimerte verdier vil være spesifisert som estimert. Våre uttrekk går på andel målt og midlertidige verdier, ikke estimert. Estimerte verdier fremstilles i den vanlige månedsrapporten til Elhub, men da på aggregert nivå.
 • Tidligere korrespondanse per epost rundt profilavregnede målepunkt som har vært holdt mellom enkeltpersoner hos oss kan videresendes til post@elhub.no dersom korrespondanse har stoppet opp.
 • Ønske fra BF om månedlig distribusjon av rapport eller tilgjengliggjøring i portalen for kontinuerlig oppdateringer
 • Svar: vi skal i første omgang kunne distribuere rapporten månedlig, samtidig har vi på blokka å tilgjengeliggjøre dataene i portalen.

EI-508

Hjelp til å finne årsaker til avvik i balanseavregningen

 • Det er ønskelig å finne årsaker til avvik i balanseavregningen
 • Se forslag til løsning i presentasjon
 • Innspill: Vi savner en totalsum og et totalbilde
 • Innspill: Vi behøver å finne avvik i kwh og på MGA-nivå, prosentvise avvik er ikke det vi behøver. Om vi kunne funnet frem til målepunktet hvor det feiler ville det hjulpet oss veldig
  • Punkt 2.3 dekker denne funksjonaliteten
 • Tilbakemeldinger på dette punktet og forøvrig andre punkt på agendaen sendes til post@elhub.no

Elhub jobber videre med presentert forslag til løsning

EI-306

Gjøre Elhub klart til 15 minutters avregning

 • Det er nå siste sjanse ila i dag å komme med tilbakemeldinger på Elhubs løsningsforslag
 • Gjennomgang av utregningen av EAC
 • Gjennomgang av tilbakemeldinger
 • Se presentasjon
 • Innspill: Hva er kost/nytte for EAC-jobben?
 • EACene brukes vil brukes i beregningene
 • Tilbakemeldinger sendes til post@elhub.no, Elhub vil også diskutere dette med systemleverandørene

Vi vil se på rimelig hyppighet av utsendelser av EAC

EI-263

Utarbeide kriseberedskapsplaner for tilfeller der nettselskapers måleverdiinnsending er nede

 • Gjennomgang av innspill
 • Innspill: Det bør kunne settes en grense på størrelse på anlegg
 • Svar: Det er opp til nettselskapet selv å vurdere hvor grensen skal gå. Men det må finnes en mulighet for å hente inn måleverdier
 • Innspill: Fristen for innsending av måleverdier i en slik situasjon bør ligge på frist for balanseavregning D+12, ikke D+5. Det bør også vurderes sekundær innsamling.
 • Det viktigste her er at nettselskapene skal ha en beredskapsplan for innsending av måleverdier for ulike situasjoner hvr innsendingssystemet er nede
 • Innspill: Elhub bør legge føringer for beredskapsplanene

Flere tilbakemeldinger på dette punktet sendes til post@elhub.no, dersom vi ikke mottar tilbakemeldinger vil vi gå ut med tekst som beskrevet i presentasjon

EI-470

Forbedre kapasitet på meldingsmottak i Elhub

 • Analyse av erfaringer etter grunndataoppdateringer sist måned

Ingen innspill


Forsinkelse av oppdateringer i portalen på kveldstid i tida framover

 • I Elhub er det feil i summasjon og visning under oversikten "Forbruksvolum" / "Volum produksjon" på flere målepunkt.
  • Bruksdøgn kan ha feil total sum
  • Noen bruksdøgn mangler i visningen
 • For å rette på dette må vi oppdatere i databasen for hvert enkelt bruksdøgn siden Go Live (18/02/2019).
 • Innsending av nye måleverdier vil bli forsinket i tidsrommet vi gjør dette, kun under oversikten "Forbruksvolum" / "Volum produksjon".
 • Vi planlegger oppdatering av disse tabellene etter kontortid i hverdagene og større deler av helgene.
 • Ingen innspill så vi begynner med dette i løpet av de nærmeste ukene. Mer informasjon vil komme på elhub.no


Kartlegging av gevinstrealisering etter innføring av Elhub – informasjon om prosjektet

 • Presentasjon av arbeidet Oslo Economics skal gjøre
 • Spørsmål: Har du også en intervjuguide for kraftleverandører?
 • Svar: ja den ser relativ lik ut som den for nettselskap men er tilpasset kraftleverandører. Legger også inn intervjuguide for kraftleverandører i presentasjonen før den publiseres på elhub.no

Innspill: Dere bør sende intervjuforespørslene til daglige ledere


Eventuelt

 • Pausing av ODI-last ettermiddag og helger fremover – se presentasjon
  • Ingen innspill, elhub publiserer mer informasjon om dette på elhub.no
 • Automatiske rapporter på bevegelser for kraftleverandører, andre type rapporter enn regne produksjonsberegninger. Er det mulig å få til rapporter for markedsprosesser per leverandør? Et slags dashbord for aktør.

Elhub tar gjerne imot konkrete ønsker for hva du vil se. Send inn konkrete forbedringsforslag til post@elhub.no

Aksjonspunkter

AksjonAnsvarligFrist

Systemleverandører sjekker at næringskode fra kraftleverandør som mottas av nettselskap ved innflytting ikke automatisk registreres i Elhub

Nettselskaper og kraftleverandører leser igjennom "Prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt" i markedsdokumentasjonen her: https://dok.elhub.no/mdok/brs-markedsprosesser

Systemleverandører

Nettselskaper og Krafteleverandører

13.05.2020JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.