Skip to main content

BF20/08 Møtenotater

Tid: 16.09.2020 kl.10:00 - 14:00

Sted: Teams

PresentasjonBF20-08 20200916 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere
Anette Aslaksrud - Tieto
Anette Huke - Kinect
Anita Ystmark - Troms Kraft Nett
Aud Sigurdsen -  Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug - Agder Energi Nett
Erlend Falch-Pedersen - Altere
Fahad Jamil - NVE RME
Frode Fausa - CGI
Finn Arne Gravdehaug - 
Gideon Ovadya - BKK Nett
Grete Øwre - Trønderenergi Nett
Helen Haave - Hansen CX
Henning Haldsrud - Tieto Evry
Henning Stenseth - Valider
Ingrid Frisli - Eidsiva
Ivar Moen - Fortum
Jarle Stava - Lyse Elnett
Joachim Jacobsen - Fjordkraft
Kristi Gullstein - Ustekveikja
Lars Ellingsgard -Elvia
Lars Wefald -  Rejlers
Lene Svarstad - SkandiaEnergi
Liv Helgesen Eppeland - Agder Energi Nett
Lillian Bakken - CGI
Manus Olsen - Lyse Energisalg
Marit Andersen - Elvia
Morten Torgalsbøen - Statnett
Nina Ishaug Halvorsen - Skagerak Energi
Ole Marius Nansdal - Statkraft
Oscar Egnell - BradyPLC
Siri Myrset - Istad
Therese Hellingsrud - Elvia
Tonje Christoffersen - LOS
Tor Arne Heggtveit - VTK
Uy Tran - NVE RME

Deltakere Elhub:
Alexander Stokke Dybvad - Elhub
Alexandra Edwards - Elhub
Alf Olevik Ulvan - Elhub
Andrea Holmqvist - Elhub
Anne Stine Laastad Hop - Elhub
Christine Rynning-Tønnesen - Elhub
Christoffer Sannes - Elhub
Eigil Gjelsvik - Elhub
Elisabet Lofthus - Elhub
Kim Charlotte Elvestad - Elhub
Michael Long Gia Dung - Elhub
Truls Løken Krohn
Victoria Lund - Elhub

Referat:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

 • Forbedringssaker under arbeid
  • Fjordkraft: EI-486, er det noe utvikling i denne saken?
   • Svar: Det skjer mye med profilavleste målepunkt og vi har ukentlige møter med systemleverandører med fokus på denne saken. Vi kan komme tilbake til denne saken i neste brukerforum.
  • Kinect: EI-411 hva betyr Design in progress?
   • Svar: Vi har kommet litt lenger enn Design. Vi har hatt en runde med Bransjerådet og NVE. NVE ønsker mer tid til å gi en tilbakemelding på forslaget til Elhub.
   • NVE: Vi vil komme med en snarlig tilbakemelding på denne.
  • Altere: Det er visse profilanlegg det ikke produseres PPC-verdier på. Genereres det ikke estimerte timeverdier på profilanlegg?
   • Svar: Forutsetningen for at vi produserer PPCer på D+1 og 2 er en vellykket balanseavregning. Send gjerne eksempler på anlegg, så kan vi se på det.
 • Forbedringssaker i backlog
 • Lukkede forbedringssaker
  • Linda Ørstavik Öberg: EI-552 er lukket - hvorfor det?
   • Svar: Denne saken er kun lukket fordi den er duplikat av EI-680 i backlog. Vi jobber fortsatt med denne saken.
Eigil Gjelsvik

Status fra Elhub - månedsrapport august

 • Elhub månedsrapport
 • Lyse Energisalg: Kan man i denne rapporten avdekke hvor mye av innflyttinger som faktisk er nyinnflyttede kunder og ikke overføring av abonnementet feks. for å få en oversikt over kundeflyten?
  • Svar: Elhub tar innspillet videre.
 • Datakvalitet måleverdier distribueres hver mnd hvor det rapporteres per MGA. Flere netteiere har henvendt seg til Elhub ang. flagging av kvalitet på måleverdier i "dummy-kanal" på utvekslingspunkt - altså kanal uten reell energiflyt, der det sendes 0-verdier. Jamfør VEE skal disse verdiene flagges som "målt". Dette blir også kommunisert i kommende statusmøte med bransjen
  • Ingen innspill 
Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding

 • Anette Aslaksrud, Tieto:
  Alt går normalt, jobber med 214 testing og sertifisering.
 • Anette Huke, Kinect:
  Ingenting spesielt og melde, jobber med 214 og chifferkoder.
 • Anita Ystmark, Troms Kraft Nett:
  Alt går helt normalt, ingenting jeg vil ta opp.
 • Lillian Bakken, CGI:
  Vi tester 214, ikke kommet igang med systemgodkjenningstestene men begynner snart med det. Kommentar til gamle meldinger som slettes: Noen meldinger ligger som deaktivert i Elhub, sendes informasjon om dette ut?
  • Svar: Vi følger med på det og prøver å sende ut informasjon om deaktiverte, uavhentede eller inaktive meldinger. Det ble sist sendt ut info om dette i august.
 • Tonje Christoffersen, LOS:
  Vi jobber med endringer lenger tilbake i tid en foregående år. Chifferkoder går greit og vi har ikke startet med testing 214.
 • Audun Brekke Sandhaug og Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett:
  Ikke enig i at Elhub avviser å innføre valideringsregel på sluttbrukere under 18 år. Vi som netteier får disse inn, og MÅ per definisjon ta inn kunden som kraftleverandør sender via Elhub. Men systemet vårt sperrer for kunder under 18 år, så da får vi automatisk avvik som vi da manuelt må jobbe med mot kraftleverandørene utenom Elhub via eposter og telefoner.
  • Elhub: Er det ikke noe validering i kraftleverandørers system på dette?
  • Audun: Vet ikke, men virker ikke som det.
  • Ingrid Frisli, Eidsiva: Vi godtar kunder under 18 år etter en vurdering. Det er ikke problematisk systemmessig. Har vi mulighet til å nekte kunder under 18år strømabonnement?
  • UY Tran, NVE: Det er ikke noe i regelverket til NVE som forbyr kunder under 18 år strømabonnement. Dette må sjekkes med Forbrukertilsynet eller Forbrukerrådet.
  • Audun: Ikke myndige under 18 år kan ikke være juridisk ansvarlig og evt. strømabonnement bør stå i foresattes navn.
 • VTK har kjøpt opp deler av vårt nett, vi ønsker at det lages en rutine for hvordan dette skal gjøres. Ønsker en avklaring i Brukerforum.
 • Lars Ellingsgard, Elvia:
  Ikke mye å melde, jobber med å få kontroll på midlertidige måleverdier
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere:
  Har startet test av 214, noe rusk i Exatest forrige uke.
 • Frode Fausa, CGI:
  Ingenting å melde
 • Finn Gravdehaug, Istad Nett:
  Vi skal ha en ny aktør inn i Istads database, kommer til å ha dialog med Elhub om dette
 • Ingrid Frisli, Eidsiva Marked:
  Drift har gått veldig fint jobber med Chifferkoder
 • Gideon Ovadya, BKK Nett:
  Jobber med fusjonering av databaser med Sunnfjord
 • Grete Øwre, Trønderenergi Nett:
  Har fusjonert med Oppdal, dette har gått fint
 • Helen Haave, Hansen CX:
  Driver med 214 testing, ingenting spes å melde
 • Henning Stenseth, Valider:
  Ikke noe spesielt å melde
 • Henning Haldsrud, Tieto Evry:
  Jobber med 214
 • Joachim Jacobsen, Fjordkraft:
  Drift går bra, ingenting å melde
 • Jorun Eggen, Entro:
  Tester 214
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja:
  Har ikke rukket å rydde i kundedata ihht rapporten fra Elhub, men det kommer. Jobber ellers med chifferkoder
 • Lars Wefald, Rejlers:
  Ikke noe å melde
 • Lene Svarstad SkandiaEnergi:
  Alt går som normalt
 • Linda Ørstavik Öberg Huseiernes Landsforbund:
  Vi ønsker gjerne et tidsperspektiv på EI-680. Elhub kan ikke gi dette per nå.
 • Marit Andersen, Elvia:
  Ikke noe spesielt å melde
 • Ivar Moen, Fortum:
  Drift går normalt
 • Morten Torgalsbøen, Statnett:
  Minner om Avregningskonferansen i morgen. De som ikke har meldt seg på enda kan sende en henvendelse til avregning@statnett.no.
 • Ole Marius Nansdal, Statkraft:
  Sliter litt med måleverdier i retur, men har opprettet egen sak på dette. Sliter også litt med utfasing av Chifferkoder - har vi fått god nok tid til dette? Er det systemleverandørene som ikke har hengt med?
  • Elhub: Det haster med utfasing av Chifferkoder da dette er en sikkerhetsrisiko og da vil ikke varsel på 6 måneder gjelde, men vi er enige i at det har vært for dårlig varsling rundt dette fra vår side.
 • Magnus Olsen, Lyse Energisalg:
  Vi er midt i splitt av database, ellers ingenting å melde
 • Aud Sigurdsen, Lyse Elnett:
  Ingenting å melde
 • Siri Myrset, Istad Kraft:
  Holder på å rydde i kundedata. Jobber med Chifferkoder og splitt av databaser som skal være i drift i slutten av oktober.
 • Jarle Stava, Lyse Elnett:
  Vi tar ned KIS-systemene i dag for å splitte kraft og nett. Det er varslet til Elhub.
 • Therese Hellingsrud, Elvia:
  Markedsprosesser funker som det skal, responstid på reverseringer fra kraftleverandører er et problem. Enkelte leverandører bruker ekstremt lang tid. Elhub setter dette på agendaen for onsdagsmøtet neste uke.
 • Tor Arne Heggtveit, VTK:
  Endring av målepunktID - tildelt nummerserie for hvert selskap ved flytting eller fusjonering.

Aktører og systemleverandører

EI-569

Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF

Eigil Gjelsvik
EI-463

Overgang til ny driftsleverandør for Elhub

 • Eidsiva: Skru av markedsprosesser er ikke lagt inn i tidsplanen.
  • Elhub: Skru av markedsprosesser er fjernet fra planen, pga. ulik håndtering av markedsprosessmeldinger hos systemleverandørene. Om markedsprosessene skrus av eller på er opp til aktørene å bestemme selv. Det er imidlertid viktig at måleverdiene skrus av i henhold til plan. 
   • Vi tydeliggjør dette i planen.
Kim Charlotte Elvestad
EI-712

Etablere mulighet for systemleverandørtesting i Exa2

 • Altere: Hadde det ikke vært bedre å begrense scopet for 611?
  • Elhub: Det er ikke teknisk mulig å begrense scopet.
 • Altere: et alternativ er å ha et preproduksjonsmiljø med fiktive aktører uten produksjonsdata. Hva med måleverdier på fiktive datasett? Får vi det automatisk?
  • Elhub: Måleverdier automatisk er ikke på plass per nå, men vi jobber med det.
 • CGI: Dette blir nok ikke noe problem hos oss, det som kan bli et problem er 611, så vi vil trenge en avtale på dette. Om det blir noen utsettelser vil det være uheldig for vår 214-testing.
 • Hansen CX: Så lenge vi får tilgang til å kjøre 611 på forespørsel er det greit.
Eigil Gjelsvik
EI-655

Åpne for at måleverdiansvarlig kan spørre etter måleverdier i BRS-NO-315

 • Har Måleverdiansvarlig behov for å initiere BRS-NO-315?
  • Ingen innspill, endringsønsket lukkes til det evt. dukker opp på nytt
Jørgen Møller
EI-306

Innføring av 15 min - behov for arbeidsgruppe

 • Vi er igang med designprosess og har behov for diskusjoner og avklaringer underveis. Elhub ønsker derfor å sette opp to arbeidsgrupper i dette arbeidet. Ett for systemleverandører og ett for nett og kraft.
 • Ønsker å delta i arbeidsgruppe:
  • Arbeidsgruppe for systemleverandører: 
   • Erlend Falch-Pedersen, Altere - Systemleverandør
   • Helen Haave, Hansen CX - Systemleverandør
   • Frode Fausa, CGI - Systemleverandør
  • Arbeidsgruppe for aktører
   • Joachim Jacobsen, Fjordkraft - Kraftleverandør
   • Lene Svarstad, SkandiaEnergi - Kraftleverandør
   • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett - Nettselskap
   • Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett - Nettselskap
   • Gideon Ovadya, BKK Nett - Nettselskap
   • Trond Sundseth, Tensio TS - Nettselskap


 • Altere: Er det aktuelt at verdiene kan sendes hvert 15. minutt ila døgnet istedenfor at alle verdiene sendes i en stor batch én gang i døgnet?
  • Elhub: Vi har ikke noe svar på dette nå, men tar innspillet videre.
Audun Meinich
EI-344

Mulighet for nettselskap å følge opp plusskunder over 100 kWh i portalen

 • Forslag om at Elhub kan lage støtteverktøy for nettselskap rundt plusskunder. Ihhv plusskunder produserer mer enn grensen for produksjon. Er det ønskelig at Elhub lager en rapport for dette i aktørportal?
  • VTK: Vi har ingen som er så store i dag, men synes denne funksjonaliteten bør ligge i systemet til nettselskapet.

EI-249

Forbedre prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert

 • Hansen CX, CGI ferdigstiller interntest snarlig og vil gi tilbakemelding til sine kunder ang. testing.

Andreas Holmqvist

Truls Løken Krohn

EI-703

Forbedringer til flytteprosessen

 • Vi har satt igang en prosess for å kartlegge alle problemsituasjoner som kommer opp ifbm innflytting. Vi vil dele dette med Brukerforum når kartleggingen er klar.
 • Vi setter pris på om alle dere som sitter på informasjon om problemstillinger rundt innflytting sender dette til Elhub.
 • Aktuelle problemstillinger vi vet om:
  • Innflytting fra kraftleverandør i inaktive målepunkter
  • Feil dato (for sent) for innflytting
  • Innflytting på feil målepunkt 
 • Vi vil ta opp dette i neste BF

Andreas HolmqvistEventuelt

 • Endringsønske fra CGI om å tillate desimaler for installert kapasitet- og effektgrense i Elhub. Elhub har ikke så stort forhold til disse feltene. Er dette et problem for flere?
  • CGI: Det vil i alle tilfeller være desimaler for effektgrense. Problemet er ar effektgrensen er et obligatorisk felt i Elhub, verdien må per i dag rundes opp og vil da være feil.
  • Elhub: Er det noen kraftleverandører som bruker effektgrense til noe?
  • LOS: Vi bruker det ikke til noe annet enn at samme verdi som ligger i Elhub må ligge hos oss.
  • Agder Energi Nett: Vi opplever ikke noe problem rundt dette. Forstår ikke hvorfor det må sendes inn til Elhub.
  • CGI: Det kan være et ikke-problem siden vi kan gjøre endringer internt i kundens system, men vi lurer på hvorfor det er et obligatorisk felt i Elhub.
  • VTK: Dette handler om struping som var aktuelt tidligere.
  • Lyse Energisalg: Om det ikke er spesifikke andre behov synes jeg at denne skal ligge som den er.
 • LOS: Hva gjør andre kraftleverandører med endringsdato når de bytter elsertifikatandel?
  • LOS og Ustekveikja tar en dialog seg imellom på dette temaet.
  • Saken diskuteres i neste BF-møte


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.