Skip to main content

BF20/09 Møtenotater

Dato: 15.10.2020 kl 10 - 14

Sted: Teams

Deltakere:

 • Anette Aslaksrud, Tieto
 • Anette Huke, Kinect
 • Lillian Bakken, CGI
 • Stine Borgen, NorgesEnergi
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
 • Tonje Christoffersen, LOS
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere
 • Ingrid Frisli, Eidsiva
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
 • Hans Kristian Svinø, Brady
 • Hege Villumstad, Troms Kraft Nett
 • Helga Kleppe, Fjordkraft
 • Henning Stenseth, Valider
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
 • Kristin Helstad, Skagerak Nett
 • Kristine Pedersen, Glitre Energi Nett
 • Lars Ellingsgard, Elvia
 • Lars Wefald, Embriq Rejlers
 • Lene Svarstad, Skandia Energi
 • Marit Andersen, Elvia
 • Marius Hovland, HansenCX
 • Morten Torgalsbøen, Statnett SF
 • Magnus Olsen, Lyse
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
 • Aud Sigurdsen, Lyse Elnett
 • Siri Myrset, Istad Kraft
 • Jarle Stava, Lyse Elnett
 • Therese Hellingsrud, Elvia
 • Thor Arne Heggtveit, VTK
 • Uy Tran, NVE

Deltakere Elhub:

 • Alf Ulvan
 • Andreas Holmqvist
 • Anne Stine Laastad Hop
 • Christine Rynning-Tønnesen
 • Eigil Gjelsvik
 • Henrik Simonsen
 • Jørgen Nafstad Møller
 • Kim Charlotte Elvestad
 • Truls Løken Krohn
 • Victoria Lund


PresentasjonBF20-09 20201015 Elhub brukerforum.pdf

Møtenotater:

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

Eigil Gjelsvik

Status fra Elhub

Eigil Gjelsvik, Kim Charlotte Elvestad, Alf Ulvan, Christine Rynning-Tønnesen


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding  

 • Anette Aslaksrud, Tieto
  • Alt går som normalt
 • Anette Huke, Kinect
  • Det går stort sett bra. Spm til netteiere: Faktura som før har blitt mottatt av oss (Kinect) går nå ut til kunden direkte, hvorfor er det gjort en endring på det?
 • Lillian Bakken, CGI
  • Vi har brukt tiden vår på nedetiden og BRS-NO-214, vi er nå klar for systemgodkjenning.
 • Stine Borgen, NorgesEnergi
  • Alt går greit, ingen problemer med drift mot Elhub
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett
  • Ikke noe spesielt å melde
 • Tonje Christoffersen, LOS
  • Daglig drift går greit, Agder Energi Nett har endret grunndata i forrige uke, må jobbe endel med det. Jobber med testscenariene for BRS-NO-214
 • Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
  • Går stort sett greit med daglig drift, vi har hatt en strukturendring som ikke gikk så bra. Det ble ubalanse i våre døgn og vi ser ikke historikk på våre produksjonsmålepunkter pga rot med datoer i Elhub.
 • Erlend Falch-Pedersen, Altere
  • Jobber mot Go Live med Helgeland kraft. Vi jobber mot aktørgodkjenning. Exatest - litt dårlig kommunikasjon ifht nedetid etc. ønsker bare et stabilt Exa2. BRS-NO-303 kan vi få med netteier i den?
 • Ingrid Frisli, Eidsiva
  • Ingenting å melde
 • Gideon Ovadya, BKK Nett
  • Jobber med konvertering av BRS-NO-214, drift går bra
 • Hans Kristian Svinø, Brady
  • Det går bra for oss og våre kunder, noen aksjonspunkter på utfasing av chifferkoder.
 • Hege Villumstad, Troms Kraft Nett
  • Ingen kommentarer
 • Helga Kleppe, Fjordkraft
  • Stort sett alt virker bra i Elhub, vi vil bruke mer tid fremover på datavask
 • Henning Stenseth, Valider
  • Drift går fint, sliter litt med tilgang til Exatest 2 men det har vi informert om
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja
  • Det går fint hos oss. Innspill til datakvalitet: Det meste som er feil nå kommer fra Go Live og dermed netteier. Vurderer å gjøre en vask pga dette, for mye jobb om det skal gjøres manuelt.
 • Kristin Helstad, Skagerak Nett
  • Her går det som vanlig, ingenting å melde
 • Kristine Pedersen, Glitre Energi Nett
  • Ikke noe nytt å melde
 • Lars Ellingsgard, Elvia
  • Drift går fint
 • Lars Wefald, Embriq Rejlers
  • Ingenting spesielt å melde
 • Lene Svarstad, Skandia Energi
  • Drift går fint, har problemer med stedsnavn i postboks.
 • Marit Andersen, Elvia
  • Ikke noe å melde
 • Marius Hovland, HansenCX
  • Ikke noe å melde
 • Morten Torgalsbøen, Statnett SF
  • Hos avregningsansvarlig går alt som det skal. Oppfordrer om å rapportere inn kommende endringer frem mot jul.
 • Magnus Olsen, Lyse
  • Her går det greit, holder på med datakvalitet. Har vært gjennom en splitt. Håper vi kan ta punkt om flytting før lunsj
   • Vi flytter agendapunkt om flytting til før lunsj
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
  • Har jobbet endel med BKK og nettområdet som ble overtatt, har jobbet litt med BRS-NO-214.
 • Aud Sigurdsen og Jarle Stava, Lyse Elnett
  • Ingenting å melde
 • Siri Myrset, Istad Kraft
  • Jobber med databasesplitt
 • Therese Hellingsrud, Elvia
  • Har fått på plass BRS-NO-214 og venter på Go Live-dato. Daglig drift går fint
 • Thor Arne Heggtveit, VTK
  • Daglig drift går bra. Største utfordringer er flytteprosesser
 • Uy Tran, NVE
  • Vi jobber iherdig med høringene som vi har hatt ute, sikkerhetsløsninger i AMS, gjennomfakturering, ny nettleiestruktur. Det kommer trolig en høring om énpris. Mye på tapetet.

Aktører og systemleverandører


Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø Q4 2020

 • Se presentasjon for fremtidig tidsplan for planlagt arbeid og nedetid
Eigil Gjelsvik
EI-569

Utfasing av utdaterte chifferkoder i Elhub portal/plugin og EMIF

 • Tilbakemelding fra aktører tilsier at de trenger tid frem til 15. november med å klarstille
 • Ny dato for utfasing av chifferkoder er derfor satt til 16.11.2020
Eigil Gjelsvik
EI-249

Forberede prosess for deaktivering av målepunkt med sluttbruker registrert

 • God progresjon hos systemleverandørene og testing hos aktørene og vi forventer at alle skal komme i mål til fristen for aktørgodkjenning innen 1. november.
 • Er det noen innvending mot at vi skrur på BRSen dagen etter aktørgodkjenning (2.november) eller bør vi vente en uke eller to? Selvfølgelig forutsatt at alt går som det skal.
 • CGI: Alle pilotaktører bør være aktørgodkjent  og alle aktører må få inn siste versjon før den skrus på. Vi vil pushe våre kunder til å legge inn ny versjon, men kan ikke styre at de faktisk gjør det. 2. november er litt tidlig.
 • Konkluderer med å planlegge for åpning av BRS-NO-214 16. november etter tilbakemelding i Elhub Brukerforum
Truls Løken Krohn
EI-260

Plan for maskering av data i Exa2

 • Målet er at data i Exatest2 skal tilsvare data i Elhub.
 • Alt av data som kan identifisere sluttbruker og beliggenhet vil maskeres/ nulles ut
 • Fjordkraft: Vil aktørene involveres i utarbeiding av løsningen?
  • Svar: Ja vi vil nok lage en arbeidsgruppe for utarbeiding av en løsning på dette. Vi er i startfasen og har ikke fått lagt en plan enda
Truls Løken Krohn
EI-357

Markedstest av EI-357 - Legge til støtte for insert date time i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315

 • Plan per nå er at dette skal gjøres tilgjengelig i testmiljø mandag 14. desember
 • Forhåpentligvis kan vi teste via Edielportalen.
 • Elhub ber om tilbakemelding om dokumentasjonsbehov per epost
 • Se testcaser i Confluence
Jørgen Nafstad Møller, Truls Løken Krohn
EI-486

Kartlegge gjenstående operasjonelle utfordinger med markedsprosesser og måleverdiinnsending på profilavregnede målepunkter

 • Elhub har gjennomført kontroller av at stander stemmer overens med periodevolum ved innsending av BRS-312.
 • Elhub planlegger å gjennomføre kontroll av at stander stemmer overens med periodevolum på gjeldene periodevolum registrert fra Go Live til nå.
 • Elhub skal gjennomføre oppfølging av "Vis saker", blant annet opprydding av saker som burde være lukket.
 • Spørsmål:
  • Problemer med bruk av BRS-NO-311?
   • Ingen tilbakemeldinger
  • Hva skjer med resterende profilavregnede målepunkter?
   • Hva skal nettselskapene gjøre med umålte målepunkt?


 • Elhub oppfordrer til å gi tilbakemelding på post@elhub.no
 • VTK: Rapport for avregningsmetode viser antall for alle målepunkter og skiller ikke på aktiv/inaktiv. Vi bør kunne skille ut kun aktive.
 • Elvia: Resterende profilavregnede målepunkter: Er som oftest ikke målte anlegg. Hvilke andre alternativer har vi uten å ødelegge KPIer på målte verdier?
  • Svar: Det er viktig at vi får profilavleste anlegg over på timesavregnet enn at kvaliteten skal være komplett på D+5
Henrik Simonsen
EI-703

Forbedringer til flytteprosessen

Kartlegging av problemsituasjoner i flytteprosessen

 • Glitre Energi Nett: Enkelte kraftleverandører bruker lang tid på å registrere sluttbruker på nytt målepunkt, ofte 2-3 uker behandlingstid. Vi stenger anlegg etter to virkedager hvor det ikke er sluttkunde. Vi henviser sluttkunder til kraftleverandør, vi får inn en oppsigelse uten ny innflytting og stenger strømmen. Kunden får et gebyr for å åpne strømmen igjen. Har andre samme problemstilling? Kan vi ha en felles prosedyre for hvordan dette skal gjøres?
  • Ustekveikja: Jeg forstår ikke problemstillingen, vi melder inn umiddelbart så lenge det kommer inn i våre åpningstider. Vi har ikke behandlingstid.
  • LOS: Vi registrerer nye salg og bestillinger samme dag som de kommer inn. En evt. avvisning kan jo føre til at det ikke blir registrert før etter tre dager og da er 2-dagers fristen for kort
  • VTK: Vi har samme problemstilling men opplever at det er få kraftleverandører dette gjelder
  • Kinect: Er det ikke en BRS hvor nett kan flytte inn kunden selv?
   • BRS-NO-123
  • Glitre Energi AS: Vi kan jo legge inn kunden på lev.plikt, men vi ønsker gjerne en felles prosedyre for hvordan dette skal løses.
  • Lyse Elnett: Om vi får en ny kunde som ikke finnes i et annet målepunkt venter vi med registrering til angrefristen på 14 dager er gått ut ihht forskrift. En allerede eksisterende kunde skal ikke ta noe tid.
  • Glitre Energi Nett: Skal ikke kraftleverandør sende melding om at ny sluttbruker er på vei inn før faktisk innflytting skjer?
  • Skandia Energi: Vi har ikke lang backlog, men når kunde ikke sender informasjon om målepunktID etc. før på overtakelsesdato. Vi har ikke angrerett på kjøp av strøm når sluttbruker melder innflytting tilbake i tid.
  • Agder Energi Nett: Vi kan ikke differensiere på hvilken kraftleverandør kunden vil ha og legge den på lev.plikt. Kunden kan ikke få et gjenåpningsgebyr når den ikke er skyld i stengingen.
  • Glitre Energi Nett: Det er få kunder som sier fra før de flytter inn
  • Elvia: Vi har begynt å ta opp bestilling fra ny sluttbruker på anlegg ved utflytting for å unngå stenging. For å få ned antall kundeløse anlegg tar vi imot bestillingen.
 • Altere: Punkt 2. Det bør åpnes for kryssregistrering, slik at en kunde kan flyttes inn før dato for utflytt av gammel kunde.
  • LOS: BRS-NO-201 har i perioder sperret for innflytting tilbake i tid
   • Elhub ønsker gjerne et konkret eksempel hvor dette har skjedd, for det skal ikke skje
 • Elvia: Opplæring av sluttbrukere: Det er ikke mulig å få de til å forstå Elhub - vi kan gjerne kjøre kampanjer osv. men det viktigste er hvilke prosedyrer vi har i bransjen.

Elhub kaller inn til et separat møte ang. problemsituasjoner i flytteprosessen for videre diskusjon.

 • Se også presentasjon for forslag til informasjon til sluttbruker utarbeidet av EnergiNorge i Bransjeråd.
Andreas Holmqvist

Videre arbeid med datakvalitet på måleverdier

 • Vi sender ut en rapport for datakvalitet på måleverdier hver måned.
 • Vi vil vurdere hvorvidt vi skal justere målene i rapporten i 2021 og ønsker tilbakemelding fra aktørene på det.
 • Elhub ønsker innspill på følgende spørsmål:
  • Er det et mål at måleverdier i Elhub skal kunne brukes til anmelding? Hvilke mål for datakvalitet må i så fall oppnås for å få til dette?
  • Målet om 99% kompletthet på D+1 er ikke nådd. Vi har heller ikke oppnådd 99% andel målt for utveksling og produksjon på D+1. Hvor viktig er det å øke kompletthet (og kvalitet) på D+1 fra dagens nivå?
  • Bør det tallfestes et mål for andel målt forbruk på D+5?
  • Andre justeringer?
 • Elvia: Er det nødvendig å måle annet enn kompletthet på D+1 da verdiene ikke brukes til noe?
  • Bedre å sette krav til andel målt på versjon D+2
 • BKK Nett: Enig med Elvia
 • Agder Energi Nett: For utvekslingspunkt: Hvis begge parter kan sende måleverdier hjelper det nok på kvalitet
 • Ustekveikja: Vi ønsker at D+1 skal være så komplett som mulig da det er viktig for anmelding. Det er også viktig med kompletthet for å redusere regulærkostnader.
 • Lyse Elnett: Vi er interessert i bra data på D+1, men vi prioriterer høy kvalitet på D+2
Alf Ulvan

Håndtering av Sysco som både konsulent/leverandør til Elhub og systemleverandør til markedet

Se informasjon i presentasjon

 • VTK: Vi har en bekymring rundt at Sysco får informasjon som de ikke skal ha. Hvordan skal dette følges opp? Har NVE vært involvert i beslutningen om Sysco som systemleverandør? Her bør en tilsynsmyndighet involveres.
 • Altere: Enig med VTK
 • Agder Energi Nett: Enig med VTK. Det bør løftes opp og tas en ordentlig runde på dette.
 • Troms Kraft NEtt: Har avtalen vært ute i konkurranse?
  • Svar: Alle våre konsulentavrop er ute på konkurranse, inkludert denne. Vi bruker Statnetts rammeavtaler.
 • Elhub: Det har ikke vært noen prosess for å godkjenne at Sysco kan være systemleverandør, det er i utgangspunktet fritt for alle selskaper å etablere seg som systemleverandører. Elhub tar med seg innspill videre i denne saken.
Eigil Gjelsvik
EI-253

Forbedre prosess for bytte av sluttbruker ID

 • Feilaktig endring av sluttbuker ved BRS-NO-301.
 • Lyse Elnett: Vi må se på kost/nytte for alternativene
 • Tieto: Det vil skje feil ved denne BRSen uansett - en bør skille ut identitetsskfte i en egen prosess da det er helt spesielle tilfeller.
 • Altere: Kan sluttbruker bruke ID-porten for å godkjenne identitetsskifte i Elhub?
  • Nåværende markedsmodell er sånn at Elhub tar imot det de får fra markedsaktørene og stoler på at de har registrert korrekt informasjon etter kontakt med sluttbruker. Eneste prosessen hvor Elhub krever eksplisitt godkjenning fra sluttbruker er ved godkjenning av tredjepartstilgang, og denne har vært problematisk.
 • Elvia: Problemet har blitt mindre, men har ikke blitt borte. Disse tilfellene er svært tidkrevende. Vi må gjøre noe med dette.
 • Elhub: Kan noen si noe om kost/nytte her? Hvilken av endringene er størst for systemleverandørene?
  • HansenCX: Ønsker alternativ 2 med tilpasning i Elhub og eksplisitte meldinger.
  • Elvia: Disse sakene er ganske grove brudd på GDPR.
  • Altere: Det har ikke noe å si om det er en eksplisitt prosess
  • Tieto: I Finland er dette en eksplisitt prosess når de går Live
  • LOS: Om det blir en egen prosess for endring av kundedata er det lettere for kraftleverandører å fange opp disse sakene og følge det opp
 • Oppsummert: Markedsaktørene ønsker endring i Elhubs markedsprosesser for å gjøre endring av sluttbruker ID mer eksplisitt.
Andreas Holmqvist

Eventuelt

 • Kraftbransjens håndtering av sluttkunder på sperret adresse - arbeid pågår nå.
  • Send gjerne innspill til Systemstøtte for Ediel/Anne Stine Laastad Hop eller ta kontakt per telefon
 • Elhubs rolle i distribusjon av nettariffer
  • Lyse Elnett: Støtter Elhubs synspunkter. Det er tydelig klart i forskrift 301 at kraftleverandøren skal ha ansvar for å informere sluttbruker om strømforbruk. Utfordring er hvordan tariffene skal struktureres for å få til en god prismodell.
  • Agder Energi Nett: Sier meg enig med Lyse. Støtter forslag.
  • Ustekveikja: Det er kanskje også viktig å ha énfaktura i tankene ang. dette.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.