Tid:

Klokkeslett:

Sted:

Torsdag 1. september​

Torsdag 29. september

Torsdag 24. november

10:00 – 14:00​​

10:00 – 15:00

10:00 – 15:00

Teams​

Teams

Nydalen Allé 33 + Teams

https://elhub.no/brukerfora/elhub-brukerforum/