Skip to main content

BF 22/01 20. januar 2022

Dato: 20.01.2022

Sted: Teams

Underlag: 

BF23-01 20220120 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

11.00

Pause

11.10

15 minutter

Henrik Simonsen

11.30

EI-884 – Tillate endring av avregningsform i BRS-NO-302

Truls Løken Krohn

11.45

Bransjestandard for hva nettselskaper bør undersøke for å stenge et målepunkt forsvarlig, iht. punkt 6.1 i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

Christine Rynning-Tønnesen

12.00

Lunsj

12.30

Standardisering av åpning av HAN-porten

Helga Kleppe, Fjordkraft

12.50

Felles retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Ingrid Lofthus

13.05

Felles løsning for distribusjon av nettariffer

Andreas Holmqvist

13.20

Gjennomgang av kundeundersøkelsen

Christine Rynning-Tønnesen

13.50

Eventuelt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.