Skip to main content

BF 22/08 24. november 2022

Dato: 24.11.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-08 221124 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

11.10

Kommende endringer i Elhub våren 2023

Jørgen Nafstad Møller

11.25

Optimus

Christoffer Sannes

11.35

15-minutter

Henrik Simonsen

11.50

Datakvalitet måleverdier 2023

Alf Olevik Ulvan

12.00

Lunsj

12.45

Hyppigere innsending av måleverdier for Utveksling, Produksjon og stort Forbruk

Alf Olevik Ulvan

12:50

Publiseringer: Reminder report / MGAer som ikke er i balanse

Alf Olevik Ulvan

13.00

Praktisering av nærings- og forbrukskode blant netteiere

Audun Sandhaug / Christine Rynning-Tønnesen

13.30

Referansegruppe for UX og UI

Jørgen Nafstad Møller og Kåre Mogensen

13.40

Møtekalender våren 2023

Christine Rynning-Tønnesen

13.45

Eventuelt

  • Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

14.00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.