Dato: 24.11.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-08 221124 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

11.10

Kommende endringer i Elhub våren 2023

Jørgen Nafstad Møller

11.25

Optimus

Christoffer Sannes

11.35

15-minutter

Henrik Simonsen

11.50

Datakvalitet måleverdier 2023

Alf Olevik Ulvan

12.00

Lunsj

12.45

Hyppigere innsending av måleverdier for Utveksling, Produksjon og stort Forbruk

Alf Olevik Ulvan

12:50

Publiseringer: Reminder report / MGAer som ikke er i balanse

Alf Olevik Ulvan

13.00

Praktisering av nærings- og forbrukskode blant netteiere

Audun Sandhaug / Christine Rynning-Tønnesen

13.30

Referansegruppe for UX og UI

Jørgen Nafstad Møller og Kåre Mogensen

13.40

Møtekalender våren 2023

Christine Rynning-Tønnesen

13.45

Eventuelt

  • Innføring av modell for deling av overskuddsproduksjon

14.00

Møtet avsluttes