Dato: 01.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-06 220901 Elhub Brukerforum.pdf

Retningslinjer for nærings og forbrukskoder u_makro.docx

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Christine Rynning-Tønnesen

11.45

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

Jan Magne Strand

12.00

Lunsj

 

12.30

Plusskundeforskriften

Jan Magne Strand

12.45

Datakvalitet målerkonstant
(k-faktor)

Christine Rynning-Tønnesen

13.00

Testing av kommende endringer i Elhub høsten 2022

Truls Løken Krohn

13.15

Eventuelt

 

13.30

Møtet avsluttes