Skip to main content

BF 22/06 1. september 2022

Dato: 01.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-06 220901 Elhub Brukerforum.pdf

Retningslinjer for nærings og forbrukskoder u_makro.docx

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Christine Rynning-Tønnesen

11.45

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

Jan Magne Strand

12.00

Lunsj

 

12.30

Plusskundeforskriften

Jan Magne Strand

12.45

Datakvalitet målerkonstant
(k-faktor)

Christine Rynning-Tønnesen

13.00

Testing av kommende endringer i Elhub høsten 2022

Truls Løken Krohn

13.15

Eventuelt

 

13.30

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.