Skip to main content

BF 22/03 31. mars 2022

Dato: 31.03.2022

Sted: Teams

Underlag: 

BF22-03 220331 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.05

Elhubs Strategi

Sigbjørn Høgne

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

11.00

Pause

 

11.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

11.40

Elhubs rutiner for sletting og lagring av måleverdier

Audun Matre Meinich

Anne Stine Hop

12.00

Lunsj

13.00

Hyppigere innsending av måleverdier - status

Alf Olevik Ulvan

13.15

15-minutter

Eigil Gjelsvik

13.30

Prosess for ny gebyrmodell 2023-2025

Eigil Gjelsvik

13.45

Revisjon av prosessen for håndtering av kunder med sperret adresse

Anne Stine Hop

14.00

Pause

14.15

Elhub Trainingportal blir opplæringsvideoer

Christine Rynning-Tønnesen

14.25

Eventuelt

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.