Skip to main content

BF 22/07 29. september 2022

Dato: 29.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-07 220929 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Asymmetrisk filter for måleverdier

Ingvar Flaten Aarnes

11.20

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Christine Rynning-Tønnesen

11.40

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

Ola Garmann

11.50

Eventuelt

12.00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.