Dato: 29.09.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-07 220929 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Asymmetrisk filter for måleverdier

Ingvar Flaten Aarnes

11.20

Utredning av samtykkekontroll i Elhub

Alexander Stokke Dybvad

11.30

Retningslinjer for nærings- og forbrukskoder

Christine Rynning-Tønnesen

11.40

Retting av næringskoder iht. avvikslister fra SSB

Ola Garmann

11.50

Eventuelt

12.00

Møtet avsluttes