Skip to main content

BF 22/04 19. mai 2022

Dato: 19.05.2022

Sted: Nydalen allé 33 + Teams

Underlag: 

BF22-04 220519 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda: 

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.35

Utfordringer med dagens gjennomfaktureringsløsning

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.30

Datakvalitet

Jan Magne Strand

12.00

Lunsj

 

13.00

EI-840 Funksjonalitet som støtter innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601

Andreas Holmqvist

13.15

Transport Layer Security - TLS

Helle Collett Reffhaug

13.30

Ny modernisert Folkeregisterløsning (FREG)

Ola Garmann

13.45

Møtekalender høsten 2022

Christine Rynning-Tønnesen

13.50

Eventuelt

 

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.