Dato: 16.06.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-05 220616 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Release plan høsten 2022 inkl. oppdatert edielstandard

Andreas Holmqvist

11.25

15 minutter

Henrik Simonsen

11.35

OPTIMUS migreringsplan

Christoffer Sannes

11.40

EI-368: Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningen

Alf Olevik Ulvan

11:50

Nærings- og forbrukskoder

Ingrid Lofthus

12.00

Lunsj

 

12.30

Datakvalitet anleggsadresse

Jan Magne Strand

12.45

Eventuelt

 

13.00

Møtet avsluttes