Skip to main content

BF 22/05 16. juni 2022

Dato: 16.06.2022

Sted: Teams

Underlag:

BF22-05 220616 Elhub Brukerforum.pdf

Agenda:

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Velkommen

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Christine Rynning-Tønnesen

 

11.00

Pause

 

11.10

Release plan høsten 2022 inkl. oppdatert edielstandard

Andreas Holmqvist

11.25

15 minutter

Henrik Simonsen

11.35

OPTIMUS migreringsplan

Christoffer Sannes

11.40

EI-368: Sende ut BRS-NO-502 uavhengig av status på valideringene i balanseavregningen

Alf Olevik Ulvan

11:50

Nærings- og forbrukskoder

Ingrid Lofthus

12.00

Lunsj

 

12.30

Datakvalitet anleggsadresse

Jan Magne Strand

12.45

Eventuelt

 

13.00

Møtet avsluttes

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.