Skip to main content

Forklaring av statuser for målepunkt i Elhub

Målepunktstatus i Elhub er knyttet til kontrakter, måleverdier og fysisk status. Nedenfor er en forklaring av målepunktstatusene i Elhub, hva de innebærer og hvordan de skal brukes. Det er nettselskapet som er ansvarlig for å vedlikeholde riktig målepunktstatus i Elhub, noe som vil være viktig for å sikre gode prosesser.

  • Aktivt. Et målepunkt settes til Aktivt når det strømsettes i forbindelse med innflytting. Ved utflytting kan målepunktet fortsatt være Aktivt men skal settes til Inaktivt hvis nettselskapet velger å stenge anlegget. Et Aktivt målepunkt med sluttbruker kan fortsatt være strømløst, noe som kan ha flere grunner f.eks. feil i nettet, planlagt vedlikehold, dårlig betaler, fjernet hovedsikring. For et intervallavregnet målepunkt med status Aktiv vil Elhub alltid forvente å motta måleverdier. Når et profilavregnet målepunkt har status Aktivt, uavhengig om der er sluttbruker og/eller strøm på anlegget, vil Elhub estimere forbruk basert på JIP og antatt årsforbruk hvis ikke nettselskapet sender inn avlesninger. Det er nettselskapet som setter status til Aktivt gjennom BRS-NO-122 - Aktivering i målepunkt.

  • Inaktivt. Et målepunkt har ingen sluttbruker og ikke strøm. Nettselskapet skal sette status Inaktivt hvis de velger å stenge anlegget. Når et målepunkt har status Inaktivt innebærer det at nettselskapet må gjennomføre en aktivitet før innflytting kan foretas. For et Inaktivt målepunkt forventer Elhub ikke at nettselskapet sender inn måleverdier. Det er nettselskapet som setter status til Inaktivt gjennom BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt. Et målepunkt settes også automatisk til Inaktivt når det opprettes gjennom BRS-NO-121 - Nytt målepunkt.

  • Avsluttet. Et målepunkt med status Avsluttet er fjernet og skal aldri mer brukes. Det vil ikke være mulig å gjøre endringer på et Avsluttet målepunkt. Det er nettselskapet som setter status til Avsluttet gjennom BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.