Skip to main content

BRS-NO-213 - Fjerning av målepunkt

Oversikt

Nettselskapet er ansvarlig for å melde om fjerning av målepunkt så snart de vet at et målepunkt ikke lenger skal brukes. Prosessen anvendes i de tilfeller der nettselskapet mottar et gyldig ønske (ift. eierskap og fullmakter) om å fjerne et målepunkt. Dett skjer når huset for eksempel er revet eller brent ned, eller på grunn av sammenslåing av målepunkt, osv. Historikk på målepunktet slettes ikke i Elhub, men målepunktet vil bli sperret for ytterliggere prosesser.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142635.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren eller basert på egne beslutninger registreres et behov hos nettselskapet om fjerning av et målepunkt.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • På dato for fjerning, sender nettselskap «15 - Oppdatering av grunndata» til Elhub.

  • Elhub kontrollerer mottatt melding.

    • Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

  • Elhub oppdaterer målepunktstatus til Avsluttet

    • Ingen andre grunndata i målepunktet oppdateres i denne prosessen

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Inaktivt

EH042

4

Dato for fjerning av målepunkt må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager før - Max

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Årsak

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Fjerning

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-213 Fjerning av målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-213

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.