Skip to main content

BRS-NO-212 - Deaktivering av målepunkt

Oversikt

Prosessen for Deaktivering av målepunkt omfatter nettselskap og Elhub. Nettselskapet sender informasjon om deaktivering av målepunktet som konsekvens av at målepunktet er stengt. Status oppdateres i Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142617.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Basert på informasjonen mottatt fra sluttbrukeren eller på grunn av interne beslutninger registrerer nettselskapet ønsket deaktivering. Dato for deaktivering blir satt til dagens dato. Målepunktet skal på dette tidspunktet være uten kontrakter, dvs. ikke ha noen gjeldende eller fremtidige kontrakter registrert. Hvis målepunktet har aktive kontrakter, skal nettselskapet først melde utflytting før målepunktet deaktiveres. Hvis målepunktet allerede er koblet fra uten at utflytting har blitt meldt i tide skal BRS-NO-214 - Deaktivering av målepunkt med sluttbruker brukes.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

  • På dato for stengning, sender nettselskapet meldingen «15 - Oppdatering grunndata – status inaktivt» til Elhub.

  • Målepunktadministrator kontrollerer mottatt melding. Ved feil eller hvis tidsfrister ikke er overholdt, avvises meldingen, med bakgrunn i valideringsreglene under.

  • Målepunktet settes til Inaktivt.

  • Hvis Elhub utleder data på målepunktet, for eksempel verdi for Ekskludert fra avregning på kanalene, sendes informasjon om dette til nettselskapet

Kansellere

Kansellering av deaktivering er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Ved feil, må en reversering/korrigering sendes inn.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Målepunkt må være et avregningspunkt

EH010

3

Målepunktstatus må være Aktivt

E81

4

Dato for deaktivering av målepunkt må være innenfor tidsfristene

EH003

5

Gyldighetsdato må være oppgitt i midnatt lokal norsk tid

EH032

6

Nettilknyttningstilbyder som initierer prosessen må være netteier i nettområdet som målepunktet er i

E0I

7

Målepunktstatus må være Aktivt for de perioder målepunktet har kraftkontrakter

EH017

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager før - Min

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Antall dager før - Max

Nettselskap

Elhub

Dagens dato

Hvis deaktivering av målepunkt ikke har blitt meldt inn innenfor tidsfristen, må feilen korrigeres gjennom BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata – fra nettselskap.

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. type

Prosess

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Deaktivering

21 - RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt

15 - Update of masterdata - from Grid Access Provider

Deaktivering

37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

endret målepunktdata

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-212 Deaktivering av målepunkt


Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestUpdateMasterDataMeteringPoint fra Nettilknytningstilbyr til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

EH055

2

Document Type = E58

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-212

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Kun én PayloadMasterDataMPEvent er tillatt oppgitt i melding

EH092

7

PayloadMasterDataMPEvent/Identification skal ikke være oppgitt i melding

EH026

8

StartOfOccurrence må være oppgitt i melding

EH026

9

OriginalBusinessDocumentReference skal ikke være oppgitt i melding

EH033

10

MPDetailMeteringPointCharacteristic skal ikke være oppgitt i melding

EH026

11

MPAddressMeteringPointAddress skal ikke være oppgitt i melding

E86

12

MPPositionMeteringPointGeographicalCoordinate skal ikke være oppgitt i melding

E86

13

MPAddressCadastral skal ikke være oppgitt i melding

E86

14

AnnualPeriodEstimatedMetrics skal ikke være oppgitt i melding

E86

15

MeteringInstallationMeterFacility skal ikke være oppgitt i melding

E86

16

MPTaxationProfile skal ikke være oppgitt i melding

EH028

17

MeasurementDefinition skal ikke være oppgitt i melding

EH029

18

MeteringGridAreaUsedDomainLocation skal ikke være oppgitt i melding

EH064

Ingen endringer på grunndata i målepunktet kan sendes inn i denne meldingen. Målepunktstatus settes automatisk til Inaktivt.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.