Skip to main content

BF21/09 Møtenotater

Dato: 28.10.2021

Sted: Teams

Presentasjon: BF21-09 20211028 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere: 

Anette Huke - Kinect Energy
Anette Aslaksrud - TietoEvry
Aud Bjerga Sigurdsen – Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug – Agder Energi Nett
Benedicte Næss – Glitre Energi Nett
Christian Moe – Ringerikskraft Nett
Erlend Falch-Pedersen – Altere
Frode Fausa – CGI
Gideon Ovadya – BKK Nett
Hege Villumstad - Troms Kraft Nett
Helga Kleppe – Fjordkraft
Helge Grimstad – BKK Nett
Henning Haldsrud – Tieto Evry
Ida Roksund Gundersen – Fortum
Jannicke Thorstenson – Metzum
Jarle Stava – Lyse Elnett
Kristi Gullstein – Ustekveikja
Lars Ellingsgard – Elvia
Lene Antonsen Svarstad – SkandiaEnergi
Lillian Bakken – CGI
Liv Helgesen Eppeland – Agder Energi Nett
Magnus Olsen – Lyse Energisalg
Marit Andersen – Elvia
Nina Ishaug Halvorsen – Lede 
Siri Hetland Myrset – Istad Kraft
Therese Ernestus Hellingsrud – Elvia
Tonje Christoffersen – LOS
Tor Arne Heggtveit – VTK
Tina Hansen - Entelios
Torstein Jensen – HansenCX

Interne deltakere:

Alexandra Edwards
Andreas Holmqvist
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Ingvar Aarnes
Mike Long Gia Dung
Ola Garmann
Truls Løken Krohn
Victoria Lund

Tid

Sak

Ansvarlig

10.00

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Forbedringssaker under arbeid: https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-under-arbeid

 • Ønske om å legge inn dato for status åpnet og lukket
  • Elhub skal oppdatere sidene med denne informasjonen

Forbedringssaker i backlog: https://dok.elhub.no/bf/forbedringssaker-i-backlog

 • Ingen kommentarer

Lukkede forbedringssaker: https://dok.elhub.no/bf/lukkede-forbedringssaker

 • Ingen kommentarer

Christine Rynning-Tønnesen

10.15

Status Elhub - månedsrapport

 • Kan dårlig tilgjengelighet på tjenesten medføre lavere månedsbeløp for aktørene?
  • Elhub skal sjekke det opp

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Olevik Ulvan

10.30

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Det kreves avlesning av profilmålte anlegg ved kundebytte. Vi ser at det gir uheldige situasjoner noen ganger. Vi har automatisert slik at det går ut purringer, men det tar ofte tid å hente dem, noe som er uheldig for utflytter. Mye jobb for relativt få kunder.
 • Audun Brekke Sandberg, Agder Energi Nett: Vi har en hard kjerne igjen som vi sliter med å få byttet målere hos. Sliter med å få inn avlesinger fra denne kundegruppen. 
 • Therese Hellingsrud, Elvia: Det har alltid vært påkrevd fordi det er viktig for å få avregnet riktig. Elvia sliter også med å få avlesninger. Viktig å opprettholde dette kravet.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Ansvaret lå ikke hos kraftleverandører tidligere. Vi ser verdien, men også at det slår ut uheldig noen ganger. Kraftleverandør kan ikke gjøre jobben for kunden siden vi ikke har noe med måleren å gjøre.
 • Tonje Christoffersen, LOS: Det er fryktelig vanskelig til tider å få tak i avlesninger, forståelse for Fjordkraft
 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Profilmålte anlegg detter litt mellom to stoler siden netteier har tilgang til måleren, mens kraftleverandør skal ha kontakt med kunden. Netteier burde fått tak i avlesningen.
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: Kan vi stille krav til kunden? Du kan ikke si opp før du har fått levert avlesning og du kan ikke flytte inn før du har levert avlesning.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft: I de opprinnelige diskusjonene da vi jobbet med prosessene for Elhub så var det uttalt at mye mer ansvar skulle legges på kunden. Dvs. at kunden eventuelt måtte lære «the hard way» om de feks sa opp for sent. Dette er blitt myknet opp, også med støtte-BRS-er. Dvs. «virkeligheten» er mye den samme før og etter Elhub nå, men intensjonen i begynnelsen var at det skulle være mye strengere krav til kundene.
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: Det burde være krav til kvalitet fra kunde i forhold til gevinstrealisering.
 • Therese Hellingsrud, Elvia: Sliter med at manuelle korreksjonssaker lukkes før de er ferdige fordi en part ikke svarer fort nok. 
  • De skal ligge åpne så Elhub skal sjekke opp dette.

11.00Pause
11.10

Asymmetrisk oppgjør

 • Christian Moe, Ringeriksnett: Hva med Forsvarsbygg sine anlegg? 
 • Elhub: Ikke i forhold til hvordan vi definerer deres anlegg. La frem hvordan ting behandles i Elhub og Forsvarsbygg skulle ta det med seg internt og skal komme tilbake med en foretrukket løsning. Virket som de ville få majoriteten av anleggene over på timesmålt.
Ingvar Flaten Aarnes
11.30

Hyppigere innsending av målverdier for produksjon, utveksling og stor forbruk

 • Lars Ellingsgard, Elvia: Vi har gjort en sjekk internt og for vår del skal dette gå greit. Litt usikkert om vi kommer til å sende inn payloads i døgnet eller en og en. 
 • Elhub: Vi ønsker å bare få siste timeverdi så vi unngår mange versjoner for hver time. Hvis man velger å sende enkelttimer må man være obs på at det kan oppstå hull.
 • Torstein Jensen, Hansen: Ser at vi kan motta måleverdier kontinuerlig, men ser det som en ulempe i forhold til trafikk. Vi er i stand til å gjøre det. Ved innsending krever det noen endringer, men det er mulig.
 • Liv Eppeland; Agder: For oss går det greit. Vi sender fra to systemer; fra Brady går det fint, EnoroCX må vi sjekke opp.
 • Lillian Bakken, CGI: Vi har gitt tilbakemelding til Elhub angående dette, det vil være problemer for kraftleverandørene å motta. Vi har lagt opp i forhold til bulkingen som var anbefalt fra Elhub tidligere. Det vil kreve endringer. Fortløpende kan vi få det til men med endringer. 
 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Er det tenkt push eller poll for kraftleverandørene? Kan vi velge om vi vil ha det inn hver time?
 • Elhub: Ikke på nåværende tidspunkt, vil automatisk kvittere til kraftleverandørene det vi har fått fra netteierne. Ca. 9000 målepunkt.
 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Kan støtte det allerede i dag. Vi vil gjerne ha dette.
 • Kjetil Urne, Glitre Energi Nett: Vi har også to ulike systemleverandører. Brady har implementert dette for noen målepunkt. Kan ikke sjekke om sendingen var vellykket. Ingen som sjekker om foregående time feiler. Ønsker å sende inn et visst antall timer kontinuerlig. Fra time 1 til time 12 vil vi kanskje bombe Elhub med 3-4 timer.
 • Helge Grimstad, BKK Nett: Systemteknisk ok, men disse målepunktene står ikke akkurat sentralt. Innsending kan være krevende. Har en god del målepunkter som ikke er helt rett fram, kan koste mer enn det smaker.
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: Hva ligger bak her, hva er behovet og nytteverdien opp mot kostnad?
 • Elhub: Balanseansvarlige rapporterer at nytten er stor i deres arbeid. 
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: Det er en kost-nytte vurdering også. Det må bære realiserbart.
 • Elhub: Det er ikke aktuelt å gå i gang med dette nå siden noen ikke er i stand til å motta disse verdiene. Vil ikke risikere å bli bombardert med 315.
 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Vi ønsker at Elhub/markedet skulle generelt over fra måleverdier om natten til fortløpende gjennom hele dagen for å spre last og gi forbruker forløpende avregning.
 • Kommentar til NB. Audun: Hvis det er gjengangere er det fint å få beskjed så vi kan sjekke opp om det er noe vi kan gjøre i systemet.
 • Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Vi gjør det for alle våre målepunkter, vet ikke helt hvordan vi skal endre det, men skal sjekke det opp.
Alf Olevik Ulvan
11.45

Presiseringer rundt masseinnsending av BRS-NO-315 og BRS-NO-317

 • Erlend Falch Pedersen, Altere: En liten bønn fra en ny aktør. Den opprinnelige tanken med 315 må ses mot dagens marked, ytelsen må opp.
 • Elhub: Vi har pågående arbeid med å øke ytelsen siden vi ser at vi er sårbare for "større" mengder 315-meldinger. Tar med oss innspill i forhold til den opprinnelige logikken opp mot dagens behov. 
Alf Olevik Ulvan
12.00Lunsj
12.30

EI-658 Revidere retningslinjer for håndtering av dødsbo

 • Kristine Pedersen, Glitre Nett: Vi har opplevd at vi har avdøde personer som vi ikke får vasket inn, vasken er ikke helt komplett. Har spurt systemleverandøren om vi har gale innstillinger e.l.  Har fått et svar fra Hansen (Enoro) vi ikke forstår.  
 • Nina Nina Ishaug Halvorsen, Lede: Vi får den informasjonen vi trenger ved å vaske mot Folkeregisteret. Vi velger om vi skal ta kontakt med etterlatte for å oppdatere kunden. Det er ikke automatikk i at vi sender noe. Tror også at kraftleverandøren prøver å finne etterlatte.
 • Tonje Christoffersen, LOS: Bruker Hansen (Enoro) og sender ingen melding. Sier opp kunden hvis vi ikke har fått tak i etterlatte, eventuelt endrer kunde til boet med BRS-NO-301.
 • Konklusjon: Retningslinjene fungerer bra. Nett og kraft må holde seg ajour mot Folkeregisteret. Elhub følger opp sak med Hansen (Enoro) og Glitre Nett.
Ola Tuntland Garmann
12.40

Alternativer for distribusjon av tariffer for nettleie

 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Kjempebra tiltak fra Elhub og det er helt naturlig at Elhub tar denne rollen. Et tilleggspoeng er at nettselskapet har rapporteringsplikt til å rapportere tariffer til NVE og det burde gjøres opp mot Elhubs løsning slik at nettselskapene slipper egen rapportering.
 • Helge Grimstad, BKK Nett: Vet vi at kraftleverandøren som er mottaker her, eller åpner et helt nytt marked seg her? Tipper ja, det finnes allerede utstyr for å tilgjengeliggjøre denne informasjonen. Skal det knyttes til åpning av HAN-porten eller skal det stenges hver gang man bytter leverandør. Sluttbrukeren må stå i sentrum. 
 • Christian Moe, Ringerikskraft Nett: Er det lagt opp til at nettselskapene skal dekke kostnadene? Bør ikke andre aktører være med på dette? Bør deles med kraft/tredjepart
 • Elhub: Det er et åpent spørsmål, vi må vurdere det. Det kan argumenteres for at det primært er nett som vil hente ut gevinsten som tilgjengeliggjøring av nettariffer på API gir, i form av bedre utnyttelse av nettet.
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: det er ikke kraftleverandør som trenger dette, men tjenesteleverandører. Kraftleverandør trenger dette kun dersom de opptrer som en tjenesteleverandør. 
 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Kan dette distribueres på samme måte som måleverdidataene? Forbruk og pris i samme melding? 
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Enig med Christian, alle burde finansiere dette, på sikt er nok alle aktører interessert. Kraft vil tilby tjenester til kunder basert på denne informasjonen. Fordel at dette ligger i Elhub. Tror ikke at det bør sendes sammen med måleverdier. Bør være grunndata.
 • Magnus Olsen, Lyse Energi Nett: Kraftleverandøren i seg selv har ikke interesse av dette, men som tjenesteleverandør er dette aktuelt. Ikke gitt at alle kraftleverandører vil tilby tjenester til sine kunder. Verdien ligger i omsetningen. En app der kunder kan se prisen til enhver tid, pluss for kunder, spesielt når prisene er høye.
 • Tor Arne Heggtveit, VTK: Det er nettselskapene som må tilgjengeliggjøre dette. Dette må forskriftsfestes og så må kostnadene gå inn i nettleiekostnadene.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Nettariffer bør distribueres via Elhub, da blir det en lik løsning for alle nettområder og enklest for markedet.
Andreas Holmqvist
13.00

Fornyelse av testdata i Elhubs testmiljø Exatest2 og avtaler om bruk av reelle data i test

 • Tonje Christoffersen, LOS: Tre uker går fint for oss, kan dere oppgi klokkeslett også?
 • Elhub: Det skal vi oppgi og komme med mer detaljer i en nyhetssak.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft:: Skulle helst skjedd etter årsskiftet, men det er ikke krise.
 • Elhub: Det er lite gunstig å vente, bør gjøres før jul pga. andre aktiviteter på nyåret.
 • Erlend Falch Pedersen, Altere: Hvorfor må vi fortsette med å ta dump? Hvorfor proddata i testmiljøet?
 • Elhub: En del aktører er avhengig av det og derfor har vi landet på dette.
 • Therese Hellingsrud, Elvia: Elvia trenger produksjonsdata pga. måten systemet er bygget opp. Det oppstod så mye feil da vi brukte fiktive data.
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Vi trenger også reelle data.
 • Ivar Moen, Fortum Markets: Engangssøknad eller søke hver gang?
  • En søknad per år.
Truls Krohn Løken
13.10

Bransjestandard for hva nettselskaper bør undersøke for å stenge et målepunkt forsvarlig, iht. punkt 6.1 i Prosedyre for utflytting hvor ny sluttbruker ikke er kjent

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Lurt med felles retningslinjer og vi ønsker å være med i arbeidsgruppe.
 • Aud Bjerga, Lyse Elnett: Enige med Fjordkraft og vil også være med.
 • Therese Hellingsrud, Elvia: Kan være lurt å se på felles retningslinjer, men kan være vanskelig å gjøre det helt likt i hele landet. Elvia vil også delta.
 • Liv Eppeland, Agder Energi Nett: Agder vil også være med.
 • Benedikte Næss, Glitre Energi Nett: Glitre blir også med.
Christine Rynning-Tønnesen
13.20

Erfaringer fra bruk av Elhub Supportportal

 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Syns det fungerer veldig bra, lettere å svare og følge historikken. Veldig bra å kunne se min aktørs saker, men ønsker å få varsel på kollegaers saker.
 • Tonje Christoffersen, LOS: Kommer det til å bli sånn at Supportportalen er den eneste måten å nå Elhub på, vil epost bli borte?
 • Elhub: Ingen planer om det siden det er andre utenfor markedet som også kontakter Elhub på mail.
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi er veldig fornøyd med Supportportalen.
Mike Long Gia Dung
13.30

Sak fra Agder Energi Nett: Vi opplever at kraftleverandører henviser kunder til oss for å stenge et målepunkt og avslutte kontrakten for å slippe nettleie en periode. Ønsker drøfting og innspill fra andre netteiere

 • Christian Moe, Ringerikskraft: Kan ikke være sånn at en hytteeier kan stenge målepunktet sitt når hen ikke er der, det blir feil. Tidligere praktiserte vi det sånn at hvis en kunde deaktiverte og aktiverte målepunktet innenfor et år ble de fakturert for nettleie.
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Kan ikke rigge det sånn at kundene slipper å betale nettleie.
 • Tor Arne, VTK:  Vi praktiserer det på samme måte som Agder. Kommer kundene tilbake innen et år blir de fakturert som om de hadde hatt kontrakt i hele perioden.
 • Kristi Gullstein, Ustekveikja: Vi gjør ikke dette. Har vært diskusjoner om dette på sosiale medier så det trenger ikke å komme fra en kraftleverandør.
 • Helga Kleppe, Fjordkraft: Lurte på om dette kan gå under bransjestandard for stenging?
 • Elhub: Godt innspill, vi skal ta med i arbeidsmøtet.
 • Tonje Christoffersen, LOS: I hvilke tilfeller vil en netteier stenge anlegget hvis en kunde ber om det? 
 • Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett: Dette er ikke noe vi tilbyr i utgangspunktet, bare hvis det er kundeløst eller ved vedvarende manglende betaling. Hvis du ringer for å stenge hytta fordi du ikke bruker den så mye må du betale nettleie som alle andre, vi stenger ikke i slike tilfeller. 
Audun Brekke Sandhaug
13.45

Møtekalender våren 2022

 • Ingen kommentarer
Christine Rynning-Tønnesen
13.50

Eventuelt

 • Rette utvidet lagring av måleverdier på enkelte målepunkter
  • Ingen kommentarer
 • Elhub Blogg

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.