Skip to main content

Kvalitet per måned og målepunkttype (prosent)

ID: quality_per_month_mptype

Kvaliteten på innsendte måleverdiintervaller til Elhub, målt i prosent av mottatte, per D+X hvor X angir antall dager etter brukdsdøgn. Elhub videresender normalt tall til eSett ved D+5.
Godkjent kvalitet er Avlest og Endelig estimert. Les mer om Elhubs krav til kvalitet i VEE.

I dette datasettet er både forbruks- og produksjonsintervaller fra kombinerte målepunkt (ofte kjent som plusspunkt) inkludert i gruppen «Forbruk».

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

MÅNED

Den norske datoen kvaliteten er aggregert for, her aggregert per måned.

Datatyper | Dato

2

MÅLEPUNKTTYPE

Hvilken type aggregeringen gjelder

I dette datasettet bruker vi en undergruppe bestående av

  • Forbruk

  • Produksjon

  • Utveksling

  • Alle

Datatyper | MålepunktType

3

D+1

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+1.

Datatyper | Prosent

4

D+2

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+2

Datatyper | Prosent

5

D+5

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+5

Datatyper | Prosent

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.