Skip to main content

Prosess for endring av næringskode og forbrukskode på et målepunkt

Det er nettselskapet som er ansvarlig for å oppdatere riktig næringskode og forbrukskode i Elhub for sine målepunkter. BRSene i Elhub legger til rette for kraftleverandør å informere nettselskapet om en endring i næringskode når de har mottatt informasjon om dette fra sluttbruker. En endring kan skje i forbindelse med innflytting av en ny sluttbruker eller når en eksisterende sluttbruker endrer bruket i målepunktet. Prosessene beskrevet under er ment å være effektiv samtidig som den legger til rette for å identifisere og forhindre potensielt misbruk.

Ved innflytting av ny sluttbruker gjennomføres følgende prosess:

 1. Elhub tilgjengeliggjør nåværende næringskode og forbrukskode på målepunktet gjennom BRS-NO-611 - Verifiser grunndata i målepunkt. Kraftleverandøren innhenter samtidig informasjon om næringskode som gjelder for ny sluttbruker.

 2. Kraftleverandør initierer BRS for innflytting og oppgir riktig næringskode i oppstartsmeldingen (kan være lik nåværende). Næringskoden i denne meldingen videresendes til nettselskapet av Elhub som del av normal prosess.

 3. Hvis en endring i næringskode kan komme å resultere i endring av forbrukskode bør kraftleverandøren informere sluttbruker om at nødvendig dokumentasjon skal sendes direkte til nettselskapet. Kraftleverandøren kan også gi sluttbrukeren beskjed om å søke fritak fra forbruksavgift hvis det er grunnlag for det. Videre bør kraftleverandør bruke BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapet for å informere nettselskapet om at sluttbrukeren vil sende dokumentasjon på endringen.

  1. Dette steget et valgfritt for kraftleverandøren men vil bidra til en raskere behandling av innflytting og en raskere oppdatering av næringskode og forbrukskode i Elhub.

 4. Når nettselskapet mottar melding om innflytting med endret næringskode skal de vurdere om det også kreves endring i forbrukskode. Hvis de i tillegg har mottatt informasjon om at sluttbruker er informert, kan de vurdere om de skal kontakte sluttbruker umiddelbart eller avvente.

 5. Nettselskapet bekrefter endring i næringskode og eventuelt ny forbrukskode. Deretter oppdaterer de Elhub med riktig informasjon.

Ved endring av næringskode for nåværende sluttbruker gjennomføres følgende prosess:

 1. Kraftleverandør mottar informasjon om endret næringskode fra nåværende sluttbruker.

 2. Hvis en endring i næringskode kan komme å resultere i endring av forbrukskode bør kraftleverandøren informere sluttbruker om at nødvendig dokumentasjon skal sendes direkte til nettselskapet. Kraftleverandøren kan også gi sluttbrukeren beskjed om å søke fritak fra forbruksavgift hvis det er grunnlag for det.

  1. Dette steget et valgfritt for kraftleverandøren men vil bidra til en raskere oppdatering av næringskode og forbrukskode i Elhub.

 3. Kraftleverandør informerer nettselskapet om endret næringskode gjennom BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapet. Hvis de har bedt sluttbrukeren om å sende dokumentasjon direkte til nettselskapet så bør de også informere om dette.

 4. Steg 4 og 5 gjennomføres likt som i prosessen ovenfor

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.