Skip to main content

BRS-NO-601 - Forespørsel til nettselskapet

Oversikt

Denne prosessen gjør det mulig for kraftleverandør å sende forespørsel til netteier av et målepunkt. Dette er en manuell prosess både på avsender og mottaker siden, men automatisert i Elhub. Det skal ikke sendes med sensitive data, og kun brukes med fokus på kundevennligheten rundt energimarkedet.

Aktuelle forespørsler er:

 • Spørsmål om avregning og fakturering, f.eks. status på måleverdier, manglende nettfaktura, spesielle tariffavtaler, kort betalingsfrist.

 • Spørsmål om nettkvalitet, f.eks. jordfeil, spenningsvariasjoner

 • Anmodning om endring i grunndata, f.eks. avregningsform, aktivering

 • KILE innmelding

 • Spørsmål om forbruk, f.eks. grunn for høy økning.

 • Spørsmål om anlegg, f.eks. relatert til å bli plusskunde.

 • Informasjon om nåværende eller potensiell sluttbruker på målepunktet.

  • Det skal brukes dedikert kategori på forespørsler som inneholder persondata. Avsender og mottaker av disse meldingene kan sette opp rutiner for å håndtere informasjonen i henholdt til lover og regler. Forespørsler inneholdende persondata bør fjernes når aktøren ikke lenger har et berettiget formål.

 • Annet

Hvis for eksempel kunden ber om ny avregningsform eller en annen type nettavregning, så sendes denne anmodningen fra kraftleverandøren via Elhub til nettselskapet. Avhengig av tjenesten/servicen som etterspørres, kan nettselskapet ta kontakt direkte med sluttbruker for oppfølgning. Svaret eller resultatet av forespørselen registreres i Elhub. Forespørsel og svar består av en åpen del og en «privat» del. Den åpne delen vil også kunne ses av fremtidige kraftleverandører, slik at en sikrer kontinuitet og historikk ved bytte av kraftleverandør, slik at sluttbruker slipper å gjenta forespørsler og feilmeldinger det er grunn til å forvente at profesjonelle aktører burde hatt oversikt over. Sluttbruker vil dermed slippe å fortelle på nytt om for eksempel en lang og utfordrende historikk på målepunktet, for hver ny kraftleverandør. Kraftleverandøren vil også kunne spare tid og ressurser på dobbeltarbeid.
I tillegg til denne BRS, vil kraftleverandøren også ha tilgang via aktørportalen til å se pågående og gjennomførte forespørsler, inkludert tilgang til åpen informasjon om historiske forespørsler før kraftleverandøren overtok målepunktet.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-143131.png

Sekvensdiagram

Starttilstand

Kraftleverandøren har fått inn en henvendelse fra sluttbruker, der kraftleverandøren må sende forespørsel til nettselskapet.

Prosessforløp

 • Kraftleverandøren registrerer forespørselen fra sluttbruker.

 • Kraftleverandør sender meldingen «25 - Forespørsel til nettselskap» til Elhub.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding. Ved feil, avvises meldingen med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Nettselskapet informeres fra Elhub gjennom meldingen «26 - Forespørsel til nettselskap»

 • Så snart som praktisk mulig sender nettselskapet svar / resultat gjennom Elhub med meldingen «27 - Svar fra nettselskap».

 • Elhub kontrollerer mottat svarsmelding. Ved feil, avvises meldingen med bakgrunn i valideringsreglene under.

 • Elhub sender svaret videre til kraftleverandøren i meldingen «28 - Svar fra nettselskap».

Valideringsregler Forespørsel

Validering

Feilkode

1

Målepunktet må være registrert i Elhub

E10

2

Forespørselskategori oppgitt i prosessen må være i bruk

EH052


Valideringsregler Svar

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Netteier som sender svar må være samme som mottok forespørsel

EH023

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Forespørsel fra kraftleverandør

Kraftleverandør

Elhub

Når som helst.

Forespørsel til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart

Svar på forespørsel

Nettselskap via Elhub

Kraftleverandør

Så snart som praktisk mulig

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. Type

Prosess

25 - Request to Grid Access provider - from Balance Supplier


11 - RequestToGridAccessProvider

21 - Spørring

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

25 - Request to Grid Access provider - from Balance Supplier


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

26 - Request to Grid Access provider


11 - RequestToGridAccessProvider

21 - Spørring

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

27 - Feedback from Grid Access Provider


12 - ResponseFromGridAccessProvider

21 - Spørring

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

27 - Feedback from Grid Access Provider


37 - Acknowledgement

294 - Bekreftelse

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

28 - Feedback from Grid Access Provider - to Balance Supplier


12 - ResponseFromGridAccessProvider

21 - Spørring

BRS-NO-601 Forespørsel til nettselskapet

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestToGridAccessProvider fra Markedsaktør til Målepunktadministrator og meldingen ResponseFromGridAccessProvider fra Nettilknytningstilbyder til Målepunktadministrator.

Forespørsel fra kraftleverandør:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestToGridAccessProvider

EH055

2

Document Type = 21

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-601

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ, BSL eller SLR

EH013

6

Payload

Minimum én av RequestPublic og RequestPrivate må være oppgitt i melding

EH034

Svar fra nettselskapet:

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være ResponseFromGridAccessProvider

EH055

2

Document Type = 21

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 6

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-601

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDM

EH013

6

Payload

Minimum én av FeedbackPublic og FeedbackPrivate må være oppgitt i melding

EH034

7

RequestPublic skal ikke være oppgitt i melding

EH034

8

RequestPrivate skal ikke være oppgitt i melding

EH034

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.