Skip to main content

Kommende endringer

Oversikt over kommende endringer:

Dato

Endring

Q3 2024

Elhub begynner å regne ut og distribuere antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt

EI-270 - Elhub beregner og distribuerer årsvolum

Q1 2025

Endringene i BIM trer i kraft. Elhub vil begynne å regne ut og distribuere antatt årsvolum for produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder

EI-270 - Elhub beregner og distribuerer årsvolum

Q3 2024

EI-1216 - Ny BRS for delt produksjon

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.