Skip to main content

EI-1216 - Ny BRS for delt produksjon

Dato

Dato endring trer i kraft

Endring

19.04.2024

Lagt til nye feilkoder i Prosesspesifikke meldingsvalideringer

 • EH107

 • EH108

 • EH109

 • EH110

26.01.2024

Det er gjort følgende endringer i meldingsdetajler:

 • Endret navn på meldingstype fra updatemeteringpointcollection til RequestUpdateMeteringPointCollection i BIM

 • Lagt til PayloadMasterDataMPEvent i RequestUpdateMeteringPointCollection

 • Endret XML Element for TemplateType fra SharedProductionTemplateType til TemplateType

 • Endret Description in FormulaType fra ByConstants, Equal, ByConsumption til Manual, EquallyDistributed, ConsumptionBased 

 • Endret Description i Collection Status fra å Physical Status Type (elhub.no) til New, Active, Inactive, Terminated

 • Lagt til Identification under MeteringPointUsedDomainLocation

 • Oppdatert XML Element til å samsvare med EIM

 • Oppdatert XSD, WSDLer med endringene over

16.01.2024

Oppdatering av skissene for flytdiagram

17.11.2023

Publisering av WSDLer

06.11.2023

Oppdatering av tidsplan

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.