Skip to main content

EI-270 - Elhub beregner og distribuerer årsvolum

Dato

Endring

19.03.24

Trer i kraft 1. august 2024

 • Elhub beregner og distribuerer antatt årsvolum for alle forbruksmålepunkt

 • Netteier vil begynne å motta BRS-NO-317 fra Elhub etter antatt årsforbruk er beregnet

 • Netteier skal ikke lenger beregne og oppdatere antatt årsforbruk, kun sende inn ved scenarionene beskrevet i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum (kommende endring)

 • Meldingene vil fortsatt se like ut. Ingen endringer for kraftleverandør og 3. part

 • BRSen har endret navn fra Oppdatering av antatt årsforbruk til Oppdatering av antatt årsvolum for å gjøre det tydelig at den også håndterer antatt årsproduksjon (fra 15. oktober 2024)

19.03.24

Trer i kraft 15. oktober 2024

 • Elhub beregner og distribuerer antatt årsvolum for alle produksjonsmålepunkt, kombinasjonsmålepunkt og plusskunder.

 • Et nytt attributt “Direction” lagt til AnnualPeriodEstimatedMetrics i meldingene:

  • NotifyMeteringPointCharacteristics

  • NotifyStartOfSupply

  • RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

 • Meldingene vil ikke se like ut. Endringer for kraftleverandør og 3.part

Påvirkede BRSer

 • RequestUpdateMasterDataMeteringPoint

  • BRS-NO-317
   BRS-NO-402

 • NotifyStartOfSupply

  • BRS-NO-101
   BRS-NO-102
   BRS-NO-103
   BRS-NO-104
   BRS-NO-111
   BRS-NO-123
   BRS-NO-133
   BRS-NO-202
   BRS-NO-221
   BRS-NO-222
   BRS-NO-305

 • NotifyMeteringPointCharacteristics

  • BRS-NO-121
   BRS-NO-302
   BRS-NO-303
   BRS-NO-305
   BRS-NO-317
   BRS-NO-402

https://lovdata.no/forskrift/1999-03-11-301/%C2%A73-11 er det bestemt at Elhub skal ta over beregningen av antatt årsforbruk 1. august 2024. I den forbindelse skal Elhub også beregne estimert årsproduksjon for plusskunder, kombinerte målepunkt og produsenter og sende dette ut til kraftleverandør og netteier.

Utsending av antatt årsproduksjon vil kreve en endring i BIM og dermed også meldingsgrensesnittet til Elhub. Dette vil påvirke alle aktører som kommuniserer med Elhub og en lang rekke markedsprosesser. 1. august er helt i slutten av sommerferien, og en dårlig dag for store grensesnittendringer. Elhub har derfor bestemt at denne endringen vil bli implementert i to omganger.

Endringer som trer i kraft 1. august 2024

1. August 2024 vil Elhub begynne å regne ut antatt årsforbruk for alle målepunkt. Endringene som gjelder for antatt årsforbruk i BRS-NO-317 - Oppdatering av antatt årsvolum (kommende endring). Elhub vil fra 1. august sende ut det beregnede antatt årsforbruket til kraftleverandør og netteier. Netteier skal fra dette tidspunktet ikke lenger sende inn beregnet antatt årsforbruk til Elhub, kun det estimerte ved nye anlegg og ved forespørsel fra kunde. Det skjer ingen endringer i BIM, men netteier vil motta en BRS-NO-317 etter Elhub har beregnet nytt årsforbruk.

Endringer som trer i kraft 15. oktober 2024

15. oktober 2024 vil endringene i BIM tre i kraft, og Elhub vil starte å sende ut antatt årsproduksjon til kraftleverandører og netteier. Dette betyr at XSDen til Netteiere, kraftleverandører og 3. parter må være oppdatert innen 15. oktober 2024.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.