Skip to main content

BRS-NO-111 - Reversering av oppstart kraftleveranse

Oversikt

Denne prosessen skal kun benyttes hvis feil har oppstått. Elhub vil holde oversikt over antall reverseringer, for å sikre at prosessen ikke misbrukes til å håndtere angrefrist.

Reversering benyttes etter at fristen for kansellering er overskredet, og skal normalt kun brukes i forbindelse med feil. Reverseringen vil sette kontrakter tilbake til tilstanden før feilen ble introdusert, ingen andre grunndata vil bli endret. Hvis i tillegg andre grunndata som eies av kraftleverandør, har blitt feilaktig endret, skal dette på nytt oppdateres gjennom BRS-NO-301: Oppdatering av grunndata – fra kraftleverandør.
Denne reverseringsprosessen skal brukes for å reversere følgende prosesser:

 • BRS-NO-101 Oppstart kraftleveranse – leverandørskifte

  • Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt

 • BRS-NO-102 Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid

  • Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt, eller sluttbruker velger å flytte et annet sted.

 • BRS-NO-103 Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid

  • Hvis for eksempel innflytting er registrert på feil målepunkt

 • BRS-NO-104 Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt

  • Hvis for eksempel leverandørskifte er registrert på feil målepunkt

Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes "Reversering av oppstart kraftleveranse". 

Elhub kontrollerer mottatt melding og bekrefter reversering til ny kraftleverandør eller avviser med begrunnelse gitt i valideringsreglene.
Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveringspliktig kraftleverandør). En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.
Så snart som mulig og senest innen 3 virkedager vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub.

Prosessflyt og informasjonsutveksling

image-20240129-142108.png

Sekvensdiagram Reversering av leverandørskifte (BRS-NO-101 & BRS-NO-104)

image-20240129-142115.png

Sekvensdiagram Reversering av innflytting frem i tid (BRS-NO-102)

image-20240129-142122.png

Sekvensdiagram Reversering av innflytting (BRS-NO-103)

Starttilstand

Sluttbruker eller en av kraftleverandørene oppdager en feil ved en allerede gjennomført oppstartsprosess. Feilen er meldt til kraftleverandøren som startet prosessen.

Prosessforløp

Hovedprosessen er som følger:

 • Når kraftleverandør eller sluttbruker oppdager feil ved en gjennomført prosess, sendes meldingen "Reversering av oppstart kraftleveranse". Opprinnelig prosess identifiseres ved å referere til meldingen som initierte denne.  Dette kan gjøres tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert. Hvis feil oppdages tidligere enn dette, skal prosessen kanselleres.

 • Elhub kontrollerer mottatt melding, bekrefter reversering eller avviser denne med begrunnelser gitt i valideringsreglene under.

 • Elhub vil umiddelbart informere alle berørte parter (normalt nettselskap, gammel kraftleverandør, eller leveringspliktig kraftleverandør).

 • En eventuell gammel sluttbruker i målepunktet flyttes automatisk inn igjen.

 • Hvis det er registrert endringer i grunndata i målepunktet etter oppstartsdato, vil samtlige endringer bli sendt til kraftleverandøren i en separat melding for å sikre konsistens i grunndata.

 • Så snart som mulig vil nødvendige måleverdier sendes på nytt til riktige mottakere fra Elhub

Kansellering

Kansellering av reverseringen er ikke mulig, da prosessen gjennomføres umiddelbart. Det er ikke mulig å reversere reverseringen, så ved feilreverseringer må ny oppstartsmelding tilbake i tid sendes inn.

Valideringsregler

Validering

Feilkode

1

Opprinnelig prosess må være registrert i Elhub

EH033

2

Opprinnelig prosess må være en av følgende:

 • BRS-NO-101 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte

 • BRS-NO-102 - Oppstart kraftleveranse - innflytting frem i tid

 • BRS-NO-103 - Oppstart kraftleveranse - innflytting tilbake i tid

 • BRS-NO-104 - Oppstart kraftleveranse - leverandørskifte fra leveringsplikt

EH081

3

Kontraktsendring som reverseres må være siste endring på kraftkontrakter i målepunktet

EH024

4

Markedsaktør som initierer reversering må være samme som initierte opprinnelig prosess

EH023

5

Dato for reversering må være innenfor tidsfristene

EH003

6

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for forbruk med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunkter er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Forbruk

 • Kombinert

E16

7

Kraftleverandør med en kraftkontrakt må ha avtale for produksjon med en balanseansvarlig i nettområdet som målepunktet er i hvis målepunkttype er en av følgende:

 • Produksjon

 • Kombinert

E16

8

Leveringspliktig kraftleverandør må være samme for hele perioden sluttbruker skal legges på leveringsplikt

EH093

Tidsfrister

Navn

Avsender

Mottager

Tidsfrist

Antall dager tilbake - Min

Kraftleverandør

Elhub

Dagens dato, tidligst etter at kanselleringsfrist for opprinnelig prosess er passert.

Antall dager tilbake - Max

Kraftleverandør

Elhub

Perioden avviksoppgjør for profilavregnede målepunkter (APAM) kan beregnes for, og kun for de prosessene som er kjørt gjennom Elhub.

Reversering til nettselskap

Elhub

Nettselskap

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Reversering til gammel kraftleverandør

Elhub

Gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 1 virkedag

Resending av Måleverdier til riktig kraftleverandør

Elhub

Ny og gammel kraftleverandør

Umiddelbart, senest innen 3 virkedager

Meldingsreferanser

Tabellen nedenfor viser alle meldingene i sekvensdiagrammene ovenfor med referanse til Elhub BIM Business Information Model.

Prosess komponent

Parameter

Melding

Dok. Type

Prosess

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser innflytting

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser innflytting

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

11 - End of supply - to Balance Supplier

Reverser utflytting

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

2 - Start of supply - to Balance Supplier

Reversering

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Reverser innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Innflytting

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser skifte

1 - RequestStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser innflytting

2 - ConfirmStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

1 - Start of supply - from Balance Supplier

Reverser innflytting

3 - RejectStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

11 - End of supply - to Balance Supplier

Reverser skifte

8 - NotifyEndOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

6 - Update of master data - to Balance Supplier - Grid Access Provider - Third Party

Endret MP data

9 - NotifyMeteringPointCharacteristics

E58 - Anmodning om endring av målepunkt attributter

BRS-NO-402 Korrigeringer i grunndata

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Reverser skifte

4 - NotifyStartOfSupply

E02 - Kansellering

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

14 - Start in metering point - to Grid Access Provider

Leverandørskifte

4 - NotifyStartOfSupply

414 - Bekreftelse leverandørskifte

BRS-NO-111 Reversering av oppstart kraftleveranse

7 - Metering values - to Market parties

Periodevolum, stand

20 - NotifyValidatedDataForBillingEnergy

E65 - Periodevolum

BRS-NO-312 Oversendelse av måleverdier for profilavregnede målepunkt

Prosesspesifikke meldingsvalideringer

Tabellen inneholder gyldige valideringer og tilhørende feilkoder for meldingen RequestStartOfSupply fra Kraftleverandør til Målepunktadministrator.

Meldingsdel

Innhold

Feilkode

1

Header

Melding skal være RequestStartOfSupply

EH055

2

Document Type = E02

EH011

3

ListAgencyIdentifier(DocumentType) = 260

EH025

4

Process

EnergyBusinessProcess = BRS-NO-111

EH055

5

EnergyBusinessRole = DDQ

EH013

6

Payload

OriginalBusinessDocumentReference må være oppgitt i melding

EH033

7

BalanceSupplierInvolvedEnergyParty må være lik JuridicalSenderEnergyParty/Identification

EH060

Kun informasjon for å identifisere opprinnelig prosess vil bli brukt i Elhub. Ingen sluttbrukerinformasjon vil bli oppdatert.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.