Skip to main content

Kompletthet per måned og målepunkttype (prosent)

ID: completeness_per_month_mptype

Kompletthet på innsendte måleverdiintervaller til Elhub målt i prosent av forventede, per D+X hvor X angir antall dager etter bruksdøgn. Elhub videresender som oftest tall til eSett ved D+5.

I dette datasettet er både forbruks- og produksjonsintervaller fra kombinerte målepunkt (ofte kjent som plusspunkt) inkludert i gruppen «Forbruk».

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

MÅNED

Den norske datoen kvaliteten er aggregert for, her som månedsaggregat

Datatyper | Dato

2

MÅLEPUNKTTYPE

Hvilken type aggregeringen gjelder

I dette datasettet bruker vi en undergruppe bestående av

  • Forbruk

  • Produksjon

  • Utveksling

  • Alle

Datatyper | MålepunktType

3

D+1

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+1.

Datatyper | Prosent

4

D+2

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+2

Datatyper | Prosent

5

D+5

Prosentandel med godkjent kvalitet ved beregningen gjort for D+5

Datatyper | Prosent

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.