Skip to main content

Ikke-godkjente balanseavregninger per bruksdøgn (antall)

ID: failedsettlement_per_date

Antall nettavregningsområder som ikke passerer Elhubs valideringsregler per bruksdøgn per balanseavregningsversjon.

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

DATO

Norsk dato tellingen er gjort for

Datatyper | Dato

2

D+1

Antall ved balanseavregningsversjon D+1

Datatyper | Antall

3

D+2

Antall ved balanseavregningsversjon D+2

Datatyper | Antall

4

D+3

Antall ved balanseavregningsversjon D+5

Datatyper | Antall

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.