Skip to main content

Avviksoppgjørsvolum per måned og målepunktstype (MWh)

ID: recon_per_month_mptype

Volum som er korrigert per avviksoppgjør. Datasettet inneholder også korrigeringen av volum, i tilfellene der det har blitt endret kraftleverandør tilbake i tid. 

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

DATO

Norsk dato tellingen er gjort for

Datatyper | Dato

2

FORBRUK

Flyttet volum for forbrukspunkt

Datatyper | MWh

3

PRODUKSJON

Flyttet volum for produksjonspunkt

Datatyper | MWh

4

UTVEKSLING

Flyttet volum for utvekslingspunkt.

Elhub gjør ikke det økonomiske oppgjøret for disse, men datagrunnlaget kommer fra oss.

Datatyper | MWh

5

PROFILERT

Flyttet volum for profilpunkt.

Profilerte målepunkt er her skilt ut som en egen målepunktstype da disse alltid skal være med i minst 1 avviksoppgjør.
Se her for litt mer detaljer om hvordan måleverdiseriene fungerer for profilerte målepunkt.

Datatyper | MWh

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.