Skip to main content

Tekniske spesifikasjoner for datasett

Våre åpne datasett leveres som nedlastbare csv og xlsx-filer.

CSV

Vi forsøker å levere csv-filer som er tett opp mot RFC4180.

Attributt

Spesifikasjon

Tegnkodeformat

UTF-8

Byte Order Mark (BOM)

Nei

Linjedeler

CRLF

Bruk av anførseltegn

Feltene inneholder generelt ikke anførselstegn, med mindre dataene i feltet inneholder anførselstegn eller skilletegn.

Vi bruker dobbelt anførselstegn (“).

Etterfølgende linje

Ja

Filene våre leveres på norsk og engelsk og disse er i hovedsak teknisk like. Foruten ulikt språk har filene også disse forskjellene:

Attributt

Norsk

Engelsk

Skilletegn

; (semikolon)

, (komma)

Desimalskilletegn

, (komma)

. (punktum)

XLSX - Excel

Filene leveres med “Standard” formatering i alle celler.

Tegnsetting følger av lokalt valgt pc-språk.

Filnavn

Filnavn er spesifisert på typen <id>-<filter>-<språk>-<år>-<måned>-<dag>.<filtype>.

  • ider et lesbart navn på datasettet som reflekterer hvilke verdier som leveres samt aggregeringsnivå.
    For eksempel production_per_date_mba_type, datasettet leverer produksjonsverdier aggregert på Dato, Prisområde og ProduksjonsType

  • filter er filtreringsnivå, foreløpig begrenset til å kun vise alt: all

  • språk om filen skal leveres med norsk eller engelsk tegnsetting, Enten no eller en

  • år hvilket år datasettet har aggregert verdier for, dersom 0000 betyr det alle tilgjengelige år

  • måned hvilken måned datasettet har aggregert verdier for, dersom 00 betyr det alle tilgjengelige måneder

  • dag hvilken dag datasettet har aggregert verdier for, dersom 00 betyr det alle tilgjengelige dager

  • filtype enten csv eller xlsx

Eksempel:
Datasett for produksjon aggregert per Dato, Prisområde og ProduksjonsType på norsk for all tilgjengelig data i csv format vil se slik ut: production_per_date_mba_type-all-no-0000-00-00.csv

Noen ganger fjerner vi 0000 og 00 for år, måned og dag for at filnavnet skal være litt lettere å lese. For eksempelet over betyr det at filnavnet vises som production_per_date_mba_type-all-no.csv

Fil-adresse

Filene leveres fra domenet data.elhub.no. De fleste fil-lenkene vil gi en omdirigering til frzq0sxltynr.objectstorage.eu-frankfurt-1.oci.customer-oci.com. Dette er vår dedikerte kunde-endepunkt hos vår hosting-leverandør.

Adressen følger mønsteret: https://data.elhub.no/download/<datasett-id>/<filnavn>.

Filene leveres komprimert med gzip og HTTP header Content-Encoding: gzip uavhenging av klientens Accept-Encoding i forespørsel. De alle fleste klienter aksepterer gzip, men for enkelte (f.eks. curl) må dette aktiveres spesifikt eller filene må dekomprimeres etter nedlasting.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.