Skip to main content

Produksjon per bruksdøgn, prisområde og produksjonstype (MWh)

ID: production_per_date_mba_type

Produksjon i MWh per bruksdøgn, prisområde og produksjonstype

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

BRUKSDØGN

Det norske bruksdøgnet verdiene er aggregert for

Datatyper | Dato

2

PRISOMRÅDE

Norges definerte prisområder

Datatyper | Prisområde

3

PRODUKSJONSTYPE

Type anlegg for produksjon

Datatyper | ProduksjonsType

4

VOLUM_MWH

Det aggregerte volumet

Datatyper | MWh

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.