Skip to main content

Nettap per bruksdøgn og prisområde (MWh)

ID: gridloss_per_date_mba

Nettap i MWh per bruksdøgn og prisområde

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

BRUKSDØGN

Det norske bruksdøgnet verdiene er aggregert for

Datatyper | Dato

2

PRISOMRÅDE

Norges definerte prisområder

Datatyper | Prisområde

3

FYSISK_TAP_MWH

Fysisk nettap kommer som følge av fysiske utfordringer i nettet

Datatyper | MWh

4

ADMINISTRATIVT_TAP_MWH

Administrativt nettap forbruk som er definert som tap da de ikke har noen sluttbruker i øyeblikket

Datatyper | MWh

5

NETTAP_MWH

Nettapet er definert som summen av kolonne 3 og 4

Datatyper | MWh

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.