Skip to main content

Innsamlingsstatistikk per dato, netteier, målepunkttype og avregningsversjon (prosent)

ID: collectionstatistics_per_date_gridowner_mptype_version

Innsamlingsstatistikk for innsendte måleverdier til Elhub. Kompletthet er gitt i prosent av forventede per avregningsversjon og målepunktstype. Kvalitet gitt i prosent av mottatte per kvalitet.

Kvalitetene brukt her er de to som er godkjent i avregning; “Avlest” og “Endelig Estimert”.
Se detaljer i VEE-guiden

Kolonne

Navn

Beskrivelse

Datatype

1

DATO

Norsk dato tellingen er gjort for

Datatyper | Dato

2

NETTEIER

Nettselskapet som eier nettavregningsområdene som inngår i grupperingen.

Netteiernavn er hentet fra EdielPortalen

Datatyper | Tekst

3

MÅLEPUNKTTYPE

Hvilken type aggregeringen gjelder for.

I dette datasettet bruker vi en undergruppe bestående av

  • Forbruk

  • Produksjon

  • Utveksling

Datatyper | MålepunktType

4

AVREGNINGSVERSJON

Hvilken avregningsversjon tellingen gjelder for. Elhub gjør balanseavregning for hvert nettområde og hvert bruksdøgn 5 ganger.

Datatyper | Avregningsversjon

5

KOMPLETTHET

Hvor mange måleverdiintervaller Elhub har mottatt ift. hvor mange Elhub forventer

Datatyper | Prosent

6

KVALITET_AVLEST

Prosentandel med kvalitet “Avlest” i de mottatte intervallene.

Datatyper | Prosent

7

KVALITET_AVLEST_ENDELIG_ESTIMERT

Prosentandel med kvalitet “Avlest” eller “Endelig Estimert” i de mottatte intervallene

Datatyper | Prosent

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.