Skip to main content

Åpne datasett

Innhold

På denne siden finner du dokumentasjonen for Elhub sine åpne datasett. Siden inneholder tekniske spesifikasjoner, samt beskrivelse per datasett.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.