Skip to main content

BF21/06 Møtenotater

Dato: 17.06.2021

Sted: Teams

PresentasjonBF21-06 20210617 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Aslaksrud, Tieto
Anette Huke, Kinect
Anita Ystmark, Arva
Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Bente Løyning, Lyse Dialog
Christian Moe, Ringerikskraft Nett
Frode Fausa, CGI
Gideon Ovadya, BKK Nett
Helga Kleppe, Fjordkraft
Henning Haldsrud, Tieto Evry
Ingrid Frisli, Fjordkraft
Irene Linchausen, Troms Kraft Nett
Jorun Eggen, Entro
June Pettersen, Elvia
Kirsten Nilsen, Lyse Dialog
Kjetil Urne, Glitre Energi Nett
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard, Elvia
Lene Antonsen Svarstad, SkandiaEnergi
Lillian Bakken, CGI
Liv Helgesen Eppeland, Agder Energi Nett
Magnus Olsen, Lyse Energisalg
Marit Andersen, Elvia
Morten Torgalsbøen, Statnett
Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett
Ole Marius Haugene Nansdal, Statkraft
Sandra Schau, Fortum Strøm
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Tina Hansen, 
Tonje Christoffersen, LOS

Elhub deltakere:

Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist 
Anne Stine Laastad Hop
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Ingvar Flaten Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Maria Georges
Michael Long Gia Dung
Ola Tuntland Garmann
Victoria Lund

Møtenotater:

SakAnsvarlig

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

 • Fjordkraft: Mangler årsforbruk på endel kunder, hvordan kan vi bidra til mer kompletthet på årsforbruk?
 • Ustekveikja: Hva legger man til grunn for estimert årsforbruk? Er det flere år tilbake i tid?
  • Glitre Energi Nett: Veldig enkel algoritme som ser på siste 12mnd
  • Lede: Tar utgangspunkt i siste 12mnd, nyere anlegg 30-60 dager tilbake og justeres som tiden går.

Christine Rynning-Tønnesen

Andreas Holmqvist

Status Elhub - månedsrapport

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Ulvan

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia:

 • Hadde vært fint om kraftleverandører kan signere hvem 601-meldinger kommer fra. Vi bruker litt tid på å finne ut hvem vi faktisk svarer. 
  • Elhub: Vi informerer om dette  
 • Vi har fått inn noen tusen 301-meldinger hvor gatenavn er borte i Oslo og andre steder hvor alle anlegg har gatenavn. Det gjelder flere kraftleverandører. En rød tråd blant disse er at adressen er en postboks som ikke tas med i fakturaadressen. - Elvia sender inn en sak på dette

Elhub Edielstandard v1.13.0

 • Link til endringslogg: Endringslogg - Edielstandard 1.13.0 utkast1 (elhub.no)
 • EI-381 - Det er etablert kategorier for sluttbrukers kommunikasjonskanaler
  • CGI: Det er ikke satt noen dato for når dette produksjonsettes? Vi må ha systemstøtte på begge sider for å ta det i bruk.
   • Elhub trenger ikke følge dette opp med en frist da det er et frivillig valg.
  • Lyse Energisalg: Tilsyn og varsling er pålagt for nettselskapet, kraftleverandører har fått denne funksjonen for å kunne sende inn om de sitter på informasjonen. Det må lages en standard for dette så det blir likt for alle.
   • Elhub kan ikke tvinge inn dette som en obligatorisk funksjon. Det er viktig at vi legger valgfriheten på riktig sted, hvis man ønsker å formidle denne typen informasjon må det gjøres på denne måten.
  • Agder Energi Nett: Som nettselskap er vi interessert i denne informasjonen, men det er kanskje ikke så nødvendig for kraftleverandør å bruke tid på dette. Alle må ha mulighet til å motta dette.
  • Elvia: Dette er et kost/nytte spørsmål når det ligger som frivillig. Som netteier er det veldig nyttig informasjon, men det er kanskje ikke like stor nytte for kraft.
  • CGI: Det er ikke noe problem å lage systemstøtten, men noen må ta kostnaden. Vi kommer ikke til å lage støtten med mindre vi blir bedt om det.
  • Lede: Hvis dette skal bli noe ut av må dette bli et krav i dokumentasjonen slik at alle systemleverandører utvikler det, så får det være frivillig å ta det i bruk.
  • Lyse Elnett: Det er veldig verdifull informasjon, så det er fint hvis vi får det inn.
  • Elhub tar en runde på dette internt, men vil antageligvis ta det ut siden det ikke vil ta i bruk uten at det reguleres.
Andreas Holmqvist

Oppdatert roadmap over funksjonelle initiativer

 • Link: Elhub System Product Roadmap - Brukerforum
 • Fjordkraft: EI-717 - Denne ønsker vi å få levert raskt.
 • Fjordkraft: Synes denne er litt vanskelig å lese og den viser ingen konkret tidslinje, ønsker gjerne dato for når ting iverksettes.
Andreas Holmqvist

15 minutter 

 • Lyse Energinett: Hvor mye treffer dette kraftleverandører og vårt system?
  • Svar: Det treffer dere i form av at alle systemene får et nytt felt for å registrere 15-minutters avregning, samt at måleverdier vil regnes ned til 15-minutter. Anbefaler å lese dokumentasjonen vi har lagt ut om 15-minutter som også beskriver hvordan dette vil treffe dere.
 • Agder Energi Nett: Det er noen kraftleverandører med høyspent.kunder i tillegg til andre ting, det er kun lavspent-kunder som blir værende på 60-minutter avregning.
 • BKK Nett: Det er vel spenningsnivået som måler om du er på 15-minutters avregning.
  • Svar: Er du over 1000V må du på 15-minutter, men det er også snakk om åpning for lavere spenning.
Audun Matre Meinich

Nettariffer

Andreas Holmqvist

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

Truls Krohn

Regime for bruk av reelle og fiktive data i Exatest2

 • Elvia: Når vil det gjøres ny dump av produksjonsdata, kan vi få det ila 2021?
  • Elhub: Vi jobber for at vi skal få en ny dump av produksjonsdato så snart som mulig, men det vil ikke gjøres før utvikling av EI-383. Vi har ingen dato per nå.
 • Fjordkraft: Gjerne bruke riktig postnummer per kommunene i test-data og heller stokke om på andre aspekter. Riktig postnummer per kommune er litt vesentlig.
  • Elhub ser på dette.
Truls Krohn

EI -931 - Løsning for distribusjon av måleverdier til andre aktører

Innspill ønskes

 • Elvia: Utsending av MSCONS brukes daglig av netteier for utveksling av måleverdier, spesielt på kunder med sperret adresse.
 • Agder Energi Nett: Vi benytter MSCONS til produsenter som ønsker å motta verdier flere ganger i døgnet.
 • BKK Nett: Vi bruker det daglig for å sende produksjons- og utvekslingsverdier til diverse mottakere.
 • Ringerikskraft: Vi imøteser gjerne en løsning i Elhub, men vet ikke om det kan dekke behovet helt og erstatte MSCONS.

Jørgen Nafstad Møller

Avregning og fakturering av profilavregnede målepunkt - mismatch i volum mellom nett og kraft

Oppsummert:
Det varierer hos de ulike markedsaktører (og systemleverandører) på om verdier fra Elhub (FPPC/FPC) er de som benyttes til avregning og fakturering eller ikke.

 • Konkrete aksjonspunkt:
  • Netteiere og kraftleverandører må være tydelige overfor sine systemleverandører i forhold til å få på plass funksjonalitet for å bruke verdiene fra Elhub i avregning og fakturering av profilavregnede målepunkt
  • Elhub tydeliggjør på elhub.no og i andre foraer våre krav og forventninger
  • NVE (RME) vil komme med en presisering
Alf Ulvan

Elhub Supportportal

 • LOS: Hvem vil ha tilgjengelighet til å opprette bruker i Elhub Supportportal?
  • Elhub oppretter brukere og vil verifisere at de faktisk jobber i selskapet de vil ha bruker til
 • Elhub ønsker gjerne innspill til hvordan vi skal gjøre opplæring for supportportalen
  • Agder Energi Nett: Elhub Supportportal er enkel å bruke og forstå, et enkelt webinar er fint
  • Fjordkraft: En presentasjon med bilder på elhub.no er fint
Helle Collett Reffhaug

Personvernsamarbeid i kraftbransjen

Elhub orienterte kort om organisering av personvernarbeidet i Elhub. Elhub ser ut fra verdikjeden med tre selvstendige behandlingsansvarlige nytten av og har behov for en noe tettere dialog med markedsaktørenes personvernressurser. Bransjenormen for personvern er verdifull. Elhub kommer til å be om at personvernressurser registreres i Edielportalen så snart funksjonalitet er klar. Også viktig å kombinere kunnskap om personvern med domenekunnskap. 

 • Fjordkraft: Vi har eget personvernombud i Fjordkraft som vi samarbeider med.
 • Lyse Energisalg: Det er veldig viktig å involvere personvernombud inn i diskusjoner i bransjen
Anne Stine Hop

Møteplan for høsten 2021

 • Torsdag 26. august, kl. 10-14
 • Torsdag 23. september
 • Torsdag 28. oktober
 • Onsdag 17. november eller torsdag 25. november (avhengig av Avregningskonferansen 2021)
Christine Rynning-Tønnesen
Eventuelt
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.