Skip to main content

BF21/05 Møtenotater

Dato: 20.05.2021

Sted: Teams

PresentasjonBF21-05 20210521 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Huke, Kinect

Anita Ystmark, Arva

Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett

Audun Brekke Sandhaug, Agder Energi Nett

Benedicte Næss, CGI

Bente Løyning, Lyse

Christian Moe, Ringeriks Kraft

Gideon Ovadya, BKK Nett

Grete Øwre, Tensio

Helen Haave, Hansen CX

Helga Kleppe, Fjordkraft

Henning Haldsrud, Tieto Evry

Ingrid Frisli, Eidsiva

Irene Linchausen, Troms Kraft Nett

Jorun Eggen, Entro

Kenneth Hovden

Kjell Krüger, eSave

Kjetil Urne, Glitre Energi Nett

Kristi Gullstein, Ustekveikja

Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett

Lars Ellingsgard, Elvia

Lene Antonsen Svarstad, Skandia Energi

Lillian Bakken, CGI

Liv Helgesen Eppeland

Magnus Olsen, Lyse

Mie Naumann

Morten Torgalsbøen, Statnett SF

Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Energi

Sandra Schau, Fortum

Siri Hetland Myrset, Istad

Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia

Tonje Christoffersen, LOS

Tor Arne heggtveit, VTK

Deltakere Elhub

Alf Ulvan

Andreas Holmqvist

Alexander Stokke Dybvad

Chrisitne Rynning-Tønnesen

Christoffer Sannes

Eigil Gjelsvik

Helle Collett Reffhaug

Ingvar Flaten Aarnes

Kim Charlotte Elvestad

Maria Georges

Michael Long Gia Dung

Ola Tuntland Garmann

Truls Løken Krohn

Victoria Lund

Møtenotater:

Sak

Ansvarlig

Status åpne brukerforumsaker og saker som er lukket siden sist

Eigil Gjelsvik

Status Elhub - månedsrapport april

Eigil Gjelsvik

Christine Rynning-Tønnesen

Alf Ulvan

Status aktører og systemleverandører - runde rundt bordet

 • Ingen innspill fra aktører

EI-840 Ny kategori i BRS-NO-601 for personopplysninger

 • Status og planlagt innføring
 • Spørsmål til systemleverandørene: Kan vi oppfordre kraftleverandørene til å ta denne kategorien i bruk umiddelbart eller trenger dere å gjøre tilpasninger i deres system for at det skal håndteres korrekt?
  • Hansen CX: Dette er jo personinformasjon, hvordan tenker dere at markedsaktørene skal håndtere det? Skal vi ha en automatisk sletteprosess når dataene er ferdig behandlet? Vi må ha regler for håndtering på dette. Vi må ha noe tid på å bygge opp løsningen. 6 måneder er fornuftig
  • CGI: Det vil kreve endring på vår side for å kunne sende og ta imot denne kategorien, 6 måneder er et fint tidsperspektiv. Vil Elhub legge føring på hvor hyppig sletting bør være?
   • Elhub: Vi vil ikke legge noen føring, men vi kan komme til enighet i Brukerforum aktørene imellom.
  • Fjordkraft: Her må det også gjøres endringer hos kraftleverandører. Det er en tungvindt manuell endring hos oss at det ikke skal sendes svar tilbake fra nettselskapet. Det må dere ha i bakhodet. Vi har ikke rutine for sletting ifht GDPR, kun at det ikke skal ligge noe åpent i systemet.
  • Lyse: Det er viktig å se helheten i prosessen for aktørene, samt er det viktig å sette felles forretningsregler/bransjestandard med sletting, tid etc. Vi har noen rutiner som er ganske omfattende. Mulig noe av det kan brukes
  • Hansen CX: Helt enig med Magnus ang. bransjestandard.
  • CGI: Støtter godt arbeid med bransjestandard i forkant av innføringen. 
 • Konklusjoner
  • Det bør gå 6 måneder fra oppdater versjon av Edielstanard er publisert til endringen innføres
  • Elhub setter i gang et arbeid for å definere en bransjestandard for sletting av personopplysninger
Andreas Holmqvist

EI-383 Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

 • Ny plan etter at produksjonssetting har blitt skyvet til etter sommeren
 • Ingen innspill
 • Elhub sender ut informasjon om innføringsplan

Truls Løken Krohn

Andreas Homqvist

EI-719 Enklere godkjenning av tredjepartstilgang

 • eSave: Det er veldig bra med fremgang i denne saken og en manuell godkjenning på kort sikt. Utfordringen vår er å finne målepunktID tilhørende organisasjonsnummer. På lang sikt bør det være en mulighet for tredjeparter å spørre på org.nummer opp mot MålepunktID.
 • Entro: Utfordringen med næringskunder er alle leietakere, det er de som gir problemer ifht til å godkjenne tilgang. Dette forslaget løser ikke det problemet.
  • Elhub: Hvordan blir det et større problem for leietakere å gjør en kraftavtale og ikke en tredjepartsavtale? Hva er forskjellen?
  • Entro: Det er for avansert for dem, det er butikkjeder, små butikker, organisasjoner, så vi må gjøre avtaler med byggeier. Det er veldig vanskelig for oss å få tak i riktig kontaktperson hos leietakerne.
 • eSave: Det er viktig for at tredjepartsrollen skal bli bevart i fremtiden å finne en løsning på problemet som Entro nevner. Det er veldig lett å bytte kraftleverandør med konsesjon og veldig vanskelig å skaffe seg en tredjepart. Kanskje bør RME finne en løsning.
Alexander Dybvad

Elhub Supportportal 

 • BKK Nett: Er Mine Saker per bruker eller aktør?
  • Svar: Det er per bruker
 • Kinect: Er dette en ny innloggingportal eller inngår det i aktørportal?
  • Svar: Det blir en ny innloggingsportal
 • Entro: Vil det være mulig for flere hos aktøren å se saker som alle brukere hos aktøren har?
  • Svar: Ikke i første omgang, vi har testet det men får ikke til den løsningen per nå. Vi legger det på forbedringslista til neste oppgradering.
 • Lyse: Det hadde vært veldig fint å få til det, men ellers ser det veldig bra ut så langt. 
 • Fjordkraft: Støtter å søke på flere saker på aktørnivå og ikke personnivå.
 • Elhub tar med innspill videre og ser på eventuell løsning.
Helle Collett Reffhaug

Kommende kjøringer avviksoppgjør

 • Elhub innstiller på å ikke kjøre avviksoppgjør i juli 2021
  • Tomler opp fra salen og ingen motforestillinger
 • Beslutning om å ikke kjøre avviksoppgjør i juli 2021 dermed vedtatt
Alf Ulvan

Eventuelt

 • Endring i avregningsform i BRS-NO-302

  • Når kan systemleverandørene være klare for å ta imot BRS-NO-302 hvor avregningsform også er endret?
  • CGI: Standard periode for utvikling på 6 måneder er ønskelig. Når vi implementerer endringen vil nettselskapet kun sende inn endring av avregningsform med 302, ikke 306. 
  • Elhub: Vi ønsker å legge opp til en overgangsperiode hvor man må være i stand til å motta endring i avregningsform både med 306 og 302, inntil 306 stenges. Vi vil presisere i Elhub Edielstandard presisere hva som må være på plass for å motta og hva som må være på plass for å sende inn endring av avregningsform med 302. 
 • Møteplan fremover
  • Vi ser an fysiske møter til høsten når vi vet mer om vaksinering. Andre tanker om møteplan fremover?
  • LOS: Vil det fortsatt være mulig å delta via Teams?
   • Svar: Det har det og vil det alltid være. Vi tenker å fortsette å holde møter over Teams men at noen av de er vi fysisk, og vi ønsker da å samle fest mulig fysisk.
  • eSave: Det er mest gunstig å unngå så mye reising, men en gang i halvåret er ok med fysisk oppmøte.
  • Elhub setter opp et forslag til neste Brukerforum.
 • Asymmetrisk oppgjør - hva er status?
  • Uy Tran, RME: RME jobber med dette, og det er ingen nye avklaringer rundt asymmetrisk oppgjør på profilavregnete målepunkter p.t.JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.