Skip to main content

BF21/02 Møtenotater

Dato: 18.02.2021 kl. 10:00 - 14:00

Sted: Microsoft Teams

PresentasjonBF21-02 20210218 Elhub brukerforum.pdf

Deltakere:

Anette Huke, Kinect
Anita Ystmark, Troms Kraft Nett
Aud Bjerga Sigurdsen, Lyse Elnett
Audun Brekke Sandhaug, Agder energi Nett
Benedicte Næss, Glitre Energi Nett
Bente Løyning, Lyse Dialog
Frode Fausa, CGI
Finn Arne Gravdehaug, Istad Nett
Grete Øwre, Trønderenergi Nett
Helga Kleppe, Fjordkraft
Helge Grimstad, BKK Nett
Henning Haldsrud, Tieto Evry
Irene Linchausen, Troms Kraft Nett
Ivar Moen, Fortum Marked
Jarle Stava, Lyse Elnett
Kristi Gullstein, Ustekveikja
Kristine Solberg Pedersen, Glitre Energi Nett
Lars Ellingsgard, Elvia
Lillian Bakken, CGI
Magnus Olsen, Lyse Energisalg
Marit Andersen, Elvia
Marius Hovland, Hansen CX
Morten Torgalsbøen, Statnett
Nina Ishaug Halvorsen, Skagerak Nett
Sandra Schau, Hafslund Strøm
Siri Hetland Myrset, Istad Kraft
Stina Borgen, NorgesEnergi
Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia
Tonje Christoffersen, LOS
Truls Flomark, Embriq Rejlers
Uy Tran, NVE RME

Deltakere Elhub:

Alf Olevik Ulvan
Andreas Holmqvist
Anne Stine Laastad Hop
Audun Matre Meinich
Christine Rynning-Tønnesen
Christoffer Sannes
Eigil Gjelsvik
Henrik Simonsen
Ingvar Flaten Aarnes
Jørgen Nafstad Møller
Kim Charlotte Elvestad
Michael Long Gia Dung
Ola Tuntland Garmann
Truls Løken Krohn
Victoria Lund

Saksnr

Sak

Presentatør


Gjennomgang agenda

Eigil Gjelsvik


Status brukerforumsaker

 • Spørsmål til åpne brukerforumsaker som ikke er på dagens agenda
 • Saker som er lukket siden sist brukerforum
 • Lyse Energisalg: Avviksoppgjør med sum før man trykket på et nettområde - finner ikke sak på dette.
  • Svar: Vi har akkurat startet arbeidet på denne EI-843.
Eigil Gjelsvik 

Status fra Elhub

 • Gjennomgang av Elhub månedsrapport for januar 2021
 • LOS: Har HansenCX noe nytt om postboksfelt ifht arbeid med datakvalitet?
  • HansenCX: Det var Ustekveikja som tok opp dette tidligere, jeg har ikke status på arbeidet, men vet at det jobbes med.
  • Glitre Energi Nett: Har fått tilbakemelding fra Hansen at det skal komme etter første kvartal i år.
  • Ustekveikja: Vi har fått tilbakemelding om at dette kommer 18. mars
  • Elvia: Vi har akkurat fått levert dette med postboks og har bestilt en ryddejobb hvor det er feil. Jeg har et spørsmål om reversering av leverandørbytte - det skal jo ikke reverseres med mindre kundebyttet også reverseres?
   • Elhub: Vi har ikke sett på dette, men vi kan vurdere om det er noe vi bør analysere
Eigil Gjelsvik, Alf Ulvan, Christine Rynning-Tønnesen

Planlagt arbeid i Elhub produksjonsmiljø

Eigil Gjelsvik


Status fra aktører og systemleverandører. Hver aktør og systemleverandør forbereder tilbakemelding  

Therese Ernestus Hellingsrud, Elvia:

 • Drift går som normalt, tester endel om dagen og sliter med testmiljø, enkelte meldinger prosesseres ikke. Får ikke respons fra support.
  • Svar: Vi ser på testutfordringer hos Elvia.

Ingrid Frisli, Eidsiva/Fjordkraft:

 • Siste møte som Eidsiva da vi fusjonerer med Fjordkraft.

Helga Kleppe, Fjordkraft:

 • Gratulerer med 2årsdagen Elhub!

Aktører og systemleverandører


Asymmetrisk oppgjør

 • Hvordan går det med dette arbeidet hos aktørene?
 • Agder Energi Nett: Vi har hatt møte med systemleverandør, har ikke konkludert på noe men arbeidet er igang. Det mest utfordrende er at minste slot er på 24timer - Elhub burde se på enkelttimer og til hvems favør det skal gå. Er det bedre at vi stipulerer verdi enn reelt forbruk?
  • Elhub: Vi anbefaler å sende versjonen fra før 6-månedersfristen for de timekorreksjonene som går i kundens disfavør.
 • CGI: Er denne spesifikasjonen skrevet ned i et dokument som kan leses? Vi er avhengig av et dokument med detaljer før vi kan lage denne løsningen, samt at det er endelig versjon.
  • Elhub: Vi vil legge ut avklaringene i et detaljert dokument og publiserer en nyhet om det.
 • BKK Nett: Det er lovlig sein publisering av spesifikasjon på dette, Elhub og systemleverandører er ikke klare.
  • Elhub: Funksjonaliteten har vært kjent siden Go Live, inkludert kravene til denne, så det er avklaringer på spørsmål vi jobber med nå.
Audun Meinich
EI-357

Legge til et tidsstempel i utgående BRS-NO-313 og BRS-NO-315 Implementeringsplan

Ingen kommentarer til foreslått tidsplan

Truls Løken Krohn
TPR-470

Re-sending av måleverdier med likt tidsstempel

 • BKK Nett: Hvis dette leses rett inn uten kontroll kan det påvirke sluttkunden. Man bør derfor ha god kontroll på hva som sendes inn, også fra et kundeperspektiv i tillegg til et teknisk perspektiv. 
  • Elhub: Vi har hatt god dialog med systemleverandørene, og vi vil også gi aktørene det gjelder god informasjon i forkant. Det som kan skje er at fakturaene har vært feil og fremdeles forblir det. 
Henrik Simonsen
EI-840

Vurdere utvidet funksjonalitet for innsyn i og sletting av forespørsler i BRS-NO-601

 • Lyse Energisalg: For å få dette til må vi legge opp en potensiell kunde på et etablert målepunkt, kravet er at dette må slettes. Dette er en kan- sak og ikke må, hvor mange kraftleverandører er det som vil ta dette i bruk?
 • Fjordkraft: Vi holder på å se på denne uavhengig av Elhub, vi venter litt på hvilken løsning som slippes i markedet. Teknisk har vi ikke kommet så langt, vi ønsker å være en seriøs aktør og det innebærer å bistå andre og kunden. I de tilfellene vi har informasjon som nettselskap kan dra nytte av vil vi sende det videre så lenge det er i tråd med forskrifter og regler i markedet.
  • Lyse Energisalg: Har dere egne løsninger for dette?
  • Fjordkraft: Planen er at det ligger utenfor det CGI leverer til oss, så det vil ikke være kompatibelt for andre, men det som evt. CGI må lage for å ta imot slike meldinger vil kunne brukes av andre aktører.
  • CGI: Blir det et pålegg vil det implementeres og skal det implementeres må det være enighet i bransjen hvordan det gjøres.
 • Elhub har i etterkant av møtet detaljert løsningsforslaget og vil gjøre en kost/ nytte-vurdering ut fra aktørenes innspill. Se EI-840 Løsningsforslag - ny kategori for merking og oppfølging av forespørsler med personopplysninger.  Vi ber systemleverandørene i Brukerforum om tilbakemelding før  slik at vi kan ta det opp i neste Brukerforum igjen om nødvendig.
Andreas Holmqvist
EI-658

Revidere retningslinjer for håndtering av dødsbo?

 • Agder Energi Nett: Hos oss opprettes det en sak i KIS 60 dager etter et dødsfall hvor vi vasker mot folkeregisteret. Vi ser at en kontrakt kan stå på avdøde i ganske lang tid etter at de har gått bort. Det er jo spørsmål om stenging av anlegg i noen av disse sakene pga tingskade, men det er ikke et stort problem.
 • Lyse Elnett: Står de på lev.plikt opphører vi ikke før det har gått tre måneder, mange blir løst innen dette tidsintervallet.
 • LOS: Vi sier opp kraftleveransen når noen har gått bort og overfører problemet til netteier. Det er en uting å sette over kontrakt på gjenlevende ektefelle, oppfordrer kundesenter til å flytte inn ektefelle som ny kunde.
 • BKK Nett: Som netteier kan det gå noen måneder før vi begynner å vaske, da bygger gjelden seg opp. For netteier gjelder dette også varsling ved utkobling, det må ny kontaktinformasjon på plass
 • Skagerak Nett: Det er ikke i henhold til prosedyren at kraftleverandør sier opp leveransen ved dødsfall og legger ansvar på nett. Vi har ikke kundekontakt.
 • LOS: Får vi tak i ny kunde eller ektefelle sier vi ikke opp, det er en risiko å sitte med en kontrakt etter dødsfall.
 • Skagerak Nett: At vi blir sittende med et anlegg uten kunde er ikke i henhold til prosedyre, det er litt for lettvint at "problemet" blir satt over til nett.
 • BKK Nett: Nett har ikke kundekontakt, så det er å gå tilbake til hvordan det var før.
 • Ustekveikja: Kraftleverandører bør jobbe for å få inn ny kunde, vi har prosedyrer på det og sier ikke opp leveransen før vi ser at regninger ikke blir betalt.
 • Fjordkraft: Vi prøver å sikre ny kunde med leveranse fra kraftleverandør.
 • Elhub ser på å utvide informasjon på elhub.no med noen rutiner kraftleverandør bør ha for å håndtere dødsbo. Det er ment at kraftleverandør skal være primær kundekontakt, ikke nettselskapet. Informerer også EnergiNorge om saken hvis de ønsker å ta det opp ifm. revidering av standard kraftleveringsavtale.
Andreas Holmqvist / Ola Garmann
EI-383

Forbedre prosess for innflytting i inaktivt målepunkt

 • Innføringsplan
 • Markedstestcaser
 • Kan markedsaktørene ta i bruk funksjonaliteten fortløpende eller må vi sertifisere hele markedet først?
 • HansenCX: Har ikke noen dato for når vi er ferdige med denne funksjonaliteten.
 • Elhub: Det blir ca to uker til rådighet for testing, så da er det lurt at funksjonaliteten er klar før disse to ukene.
 • CGI: Vi sikter oss inn på å ha denne funksjonaliteten klar medio mai, men om ikke den er klar for testing/systemsertifisering før mai, 14 dager er veldig tight for markedsaktørene å teste.
 • Elhub: Kan markedsaktørene ta i bruk funksjonaliteten fortløpende eller må vi sertifisere hele markedet først?
 • CGI: Det er funksjonaliteten i systemet som vil være problemet, men jeg vet ikke hvor omfattende endringen er, sjekker opp i det.
 • Elhub: Et alternativ er å sette opp Edielportalen som en Elhub-mock om vi får for dårlig tid til test, for å få til tidligere test men da må systemleverandørene være klare før.
 • Elhub: Bør vi sertifisere alle eller teste med en pilotgruppe? Elhub anbefaler å gjøre det med en gruppe pilotaktører.
 • Skagerak Nett: Det er nok noe mer omfattende enn antatt, men dette må CGI svare på.
 • Lyse Energisalg: Jeg oppfatter at det er spørsmål om dato, men er det lagt inn tidsfrist for svar fra nett før den blir avvist?
 • Elhub: Det er en forventning at nettselskapet aktiverer på oppstartsdato. Elhub har i tillegg allerede funksjonalitet hvor prosessen avsluttes etter 2 uker hvis netteier ikke gjør noe.
 • Vi må finne ut om den nye funksjonaliteten er bakoverkompatibel. Det vil gjøre innføringen enklere.
  • Elhub har i etterkant av møtet tydeliggjort argumentasjonen for hvorfor markedsaktørene bør kunne ta i bruk funksjonaliteten fortløpende. Se EI-383 Er endringen bakoverkompatibel for markedsaktørene?. Vi ber ber systemleverandørene i Brukerforum om tilbakemelding før  slik at vi kan fortsette med planlegging av innføringen.
Andreas / Truls
EI-703

Forbedringer til flytteprosessen

 • Status tiltak - Lukker tiltak #9: Rapportere på og følge opp situasjoner hvor kraftleverandører kan antas rapportere feil innflyttingsdato å få leveransen for en periode tilbake i tid.
  • Elhub har konkludert med at dette ikke er utbredt ut fra de analyser vi har gjort og lukker derfor saken.
  • Elhub oppfordrer til å ta kontakt om en har innspill eller kommentarer i denne saken.
 • EnergiNorge vil utarbeide forslag til bransjestandarder / veiledere for tiltak 3,4,5,6,7,8,10 og 14. De har startet med å lage en flytteveileder for sluttkunder (tiltak 3), og vil komme tilbake med informasjon når de har noe konkret klart.
 • BKK Nett: Punkt 8, hvordan skal de få tak i informasjon om målepunkt ID?
  • Elhub: Vi får være tydelige om hvilken informasjon som må oppgis/innhentes.
  • Fjorkraft: Vi har ikke hørt at det er et problem å få Målepunkt ID for nett.
  • Agder Energi Nett: Dette er et godt utgangspunkt, vi må bare finne en løsning som gjør at nett slipper å svare på mange slike henvendelser.
  • Elhub sender innspill til EnergiNorge om at selger av bolig må informere eiendomsmegler om Målepunkt ID slik at nett slipper å bruke tid på å informere eiendomsmegler.
Andreas / Christine
EI-846

Fjern rapport Markedsendringer fra Aktørportalen

 • Lyse Energisalg: Dette er den eneste rapporten jeg slår opp på, ønsker et dashbord til kraftleverandør. Det er ikke en nødvendighet, men skulle gjerne hatt på agendaen at det blir laget et dashbord til kraftleverandør i fremtiden.
 • Fjordkraft: Vi bruker denne rapporten i dag. Hva mener dere med at den er misvisende?
  • Elhub: Den teller når en prosess har blitt kjørt, så den viser ikke fra når prosessen faktisk gjelder fra.
  • Fjordkraft: Da bør heller rapporten beholdes og ha en forklaring på hva den viser.

Konklusjon: Elhub lager en forklaringsside til rapporten, rapporten beholdes.

Andreas
EI-788

Maskering av data i Exa2

 • Nåvurdering av behov for reelle data
 • Elvia: Vi har et stort behov for reelle produksjonsdata i testmiljø, vi vil ikke klare å få et operativt testmiljø med fiktive data. Vi har også behov for reelle data for testing av måleverdier. Vi kan anonymisere kunde, men anleggsadressen er problematisk mtp. anonymisering.
 • Skagerak Nett: vi er villige til å gjøre pseudonymisering, vi vil ikke kunne være tilknyttet Exa2 med kun fiktive data. Da må vi kun teste internt. Vi kan anonymisere sluttkunder og adresseinformasjon med egne ressurser og hjelp fra CGI.
 • Fjordkraft: Vi tror vi kan klare pseudonymisering eller en fiktiv testbase. Problemet vi ser med reelle data er at vi kan sitte igjen med reelle data som burde vært slettet, hvordan ser Elhub på det?
  • Svar Elhub: Det er det vi vurderer nå. Vi må først og fremt kartlegge behovet.
  • Fjordkraft: Dette er fortsatt en vurdering hos oss, vi kommer tilbake med et svar. Hos Fjordkraft har forøvrig færre personer tilgang til testmiljøet enn til produksjonsmiljøet. 
 • Elhub: Er det noen som kan spesifisere hva "annen testing" enn regresjonstesting innebærer? Og hvor langt bakover i testingen av verdikjeden dere ser et behov?
  • Elvia: Cornercaser er ting som skjer i et reellt produksjonsmiljø, det er vanskelig å gjenskape feil i flate/fiktive data. For å feilteste særtilfellene er vi avhengig av å ha en produksjonslik rigg.
 • Fortum marked: Jeg er helt uenig i anonymisering, men er enig med Elvia på generelt grunnlag. Vi har en stor testrigg og er avhengige av reelle data.
 • Lyse Energisalg: Det er uansett et behov for reelle data, men sjekker opp mot et annet miljø hos oss.
 • Agder Energi Nett: Vi har behov for reelle data. 
 • Skagerak Nett: Måleverdier er vanskelig å sette opp fiktivt, men vi kan være flinkere til å bruke fiktive data på testing på andre områder.
Eigil / Truls

Informasjon om 2-pris oppgjørLeif / Audun
EI-861

Rutine for å besvare forespørsler om reverseringer mellom nettselskaper og kraftleverandører 

 • Presentasjon om forslag til rutine for å besvare forespørsel om reversering mellom nettselskaper og kraftleverandører
 • LOS: Kan det også oppfordres til å oppdatere kontaktinformasjon som ligger i Edielportalen med korrekte epost-adresser til korrekt ressurser? Kan det også nevnes på neste onsdagsmøte?
  • Elhub legger inn det.
Christine

Elhub kundeundersøkelse desember 2020

 • Gjennomgang av resultater sammenlignet med tidligere undersøkelser.
Eigil Gjelsvik
JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.